Notitser

Af
| DMT Årgang 59 (1984-1985) nr. 05 - side 369-369

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

  • Annonce

    Pionerer & outsidere
  • Annonce

    Alice
  • Annonce

    Lyden af fremtidens rum

Hommage a Pierre Boulez kaldte Baden-Baden den festival byen arrangerede i anledning af Sonningpristagerens 60 års fødselsdag d. 26. marts. Udover opførelser af »Notations«, »Le Sole il«, »La Visage Nuptical« og »Répons« havde Ligeti, Nono, Busotti, Stockhau-sen, Denis o v og Rihm komponeret hyldestværker til f ødselaren. Holland-Festivalen (i juni) har en stor retrospektiv kagel-koncert-serie med bl.a. »Die Erschöpfung der Welt« og »Aus Deutschland«, desuden uropføres Theo Loevendie's opera »Naimu« og kollektivkompositionen »Kaalslag« af Louis Andriessen, Willem van Manen m.fl.

Berliner Festwochen 1985 (september) har bl.a. Kagels nye Bach-værk »Sankt Bach Passion« (An Gott zweifeln - an Bach glauben!) på programmet, samt Nono's »Variatione Canonicae« og Isang Yuns »3. Symfony«. Peter Maxwell Davies' St. Magnus Festival på Orkney (juni) drejer sig i år om musik for ungdomsensembler, bl. a. uropføres hans »An Island Nativity«. Senere, på Edinburgh-festivalen og på London Sinfoniettas november-serie uropføres flere Davies-værker med unge musikere. Tage für Neue Musik, Stuttgart (juni) har komponisten Helmut Lachenmann som hovedfigur. Der opføres orkester- og kammerværker af Stuttgart Radiosymf., Ensemble Moder n m.fl.

»Frauen machen Musik« er titlen på kvindemusikfesten i Neetze, Lüneburg 17.—27. juli. På programmet er bl. a. improvisation, ensemblemusik, afrikansk rytmik og seminar. Information: Lutterrothstr. 60, 2000 Hamburg 20. 3.rd. Contemporary Music Summer Academy and Festival i Viitasaari (august) har inviteret J ane Manning (sang), Francis-Marie Uitti (cello), Melvin Poole (tuba), Klarenz Barlow (compo-ter) til workshops og koncerter med bl.a. Cage, Kagel, Sandström, Mes-siaen, Stockhausen, Webern. Stockhausen og familie har v æret på turne - i januar gjaldt det London, hvor BBC arrangerede en velbesøgt »Music & Maskines«-festival med K. S. som hovednavn, i dec. 84 var Stockhausen-gruppen i Paris ved en koncertserie i Pompidou-centret.

IRCAM har udover en slagtøjsfestival i december haft komponistseminarer med flg.: Elliott Carter (februar), Claude Ballif (marts), Pierre Boulez (april), Klaus Huber (maj), Gerard Grisey og Peter Eötvös (juni).

Tysk/Hollandske Konrad Boehmer's historiske »Dkt. Faustus«-opera havde premiere på Paris-operaen i februar. Monteverdi 's »II Ritorno d Uliise in Patria«, bearbejdet og udvidet af Hans Werner Henze har premiere i august ved Salzburg-festspillet. Alexander Goehr's opera »Sehet die Sonne« havde premiere i Duisburg i maj.

Louis Andriessen har været »composer in residence« ved California Inst, of the Arts i marts. »De Staat«, »De Tijd« og »Symfony for loose Strings« opførtes. Steirischer Herbst (september) indeholder bl.a. »Smart Art« med Phil Glass, Blue Gene Tyranny, Robert Ashley, workshops med Henze og værker af Anthiel, Kagel, Wolpe, Krenek m.fl. Internationale Musikfest Stuttgart (september) er Vesttysklands officielle bidrag til musikåret. Der afholdes symposion (Alte Musik als ästetische Gegenwart), udstilling (Bach) og koncerter (Bach, Händel, Schütz, Berg-samt nye værker bl.a. Kagels »Skt. Bach Passio«).

Internationale Bachakademie holder sommerseminar (7.-18. aug) med temaet »Bach und das 20. Jahrhundert« med forelæsninger, musikerworkshops og koncerter.

Britten 's »We praise great Men« (orke-streret af Colin Nattheus) uropføres i Aldebourgh i august af Philharmonia Orch. og Rostropovich. Dellus fejredes med en f estival i Bradford i maj med lectures, film, udstilling og koncerter.

Trygve Nordwall fra Sveriges Radio er fra 1. juli blevet kunstnerisk leder af Universal Edition, Wien. »Sommermusik på Biskops-Arno« hedder Rikskoncerters kursusfor musikere og pædagoger d. 10.-20. juni i Målaren. Indhold: Afskrive og tale om musik (Bo Wallner), Kompositionskursus (J. W. Morthenson, Magnus Lindberg), Elektronmusik (Rolf Enström), Vokalkursus (Rosemary Hardy, Theophil Maier).

Elektronmusik-Festivalen i Skinnskat-teberg i Sverige fejrer i 1986 5års jubilæum og inviterer da Kagel som gæst og hovednavn. På 1985-festivalen (majjuni) deltog bl. a. Den Nye Kulturkvartet, Karl Erik Welin, Jan W. Morthenson, Kroumata Perc. Ens. og Kerstin Ståhl.

Kammermucirkus i Thy (Ydby) i beg. af august har Tamas Veto og Lennart Toft som instruktører (Stravinskys »Historien«). Der uropføres et kammerværk af Anders Nordentoft. Århus Festuge (l. uge i sept.) præsenterer bl. a. Phil Glass Ensemble og det

franske kæmpe-saxofonorkester Urban Sax, der bl. a. har samarbejdet med Pierre Henry.

Louisiana holder Mixtur-Festival fra 31/8 til 8/9 med ny musik og dans, bl. a. N ør gård-vær ker med Gert Sørensen, Ar s N ova, Marie Lalander, samt ISCM-Festival 1985 afholdes i Holland (4.-13. oktober). Poul Ruders' orkesterværk »Corpus cum Figuris« er udtaget til den officielle åbnings koncert med Det Hollandske Radiokammer ork., dirigeret af Ernest Bour. ISCM Festival 1986 afholdes i Budapest. Følgende nordiske værker er udtaget til opførelse: Per Nørgårds orkesterværk »Burn«, Hans Abrahamsens »6 Pieces for viol., horn, piano«, Magnus Lindbergs »Zona« for cello og ensemble, samt Lars Sandbergs »Touch« for to klaverer.

To Fællesprojekter har præget det »danske musikår«: i maj uropførte landsdelsorkestrene og en mængde amatørkor 7 værker (af Mogens Winkel Holm, Ib Nørholm, Bo Holten, Per Nørgård, Bent Lorentzen, Gudmund-sen-Holmgreen, Herman d. Koppel) komponeret over de 7 dage i ærkebiskop Anders Sunesens latinske skabelsesberetning fra 1100-tallet. Bag projektet stod Dansk Komponistforening og Dansk Amatørkor Union. Danske Solokoncerter er det andet fællesprojekt med ny dansk musik. I dagene 30/8 til 2/9 uropføres ved »Festival for Ny Dansk Musik« i Tivoli seks solokoncerter — af Poul Ruders (klarinetkoncert), Per Nørgård (cellokoncert), Yngve Trede (Bratschkoncert), Erik Højs går d (klaverkoncert), Pelle Gud-mundsen-Holmgreen (slagtøjskoncert) og Svend Nielsen (violinkoncert). Koncert er bestilt af en anonym mæcen. DR Transmissioner denne sommer rummer bl.a. Charley Morrows »Fools Event« (8/6), Steve Reich-Radiokoncert fra 1984 (2917), Lerchenborg-koncerter (318, 6/8), Kreneks opera »Karla. 5.« (1018), Morten Levy l N.W. Bentzon (26/8), Festival f or Ny Dansk Musik (3018, 31/8, 2/9) Messiaens »Assist«-opera (22/8), samt en serie om sydamerikanske komponister (1618 til september).

UDSALG

SAMFUNDET til udgivelse af DANSK MUSIK holder udsalg i dagene 30/8, 31/8 og 2/9.

Udsalget finder sted på SAMFUNDETS lager, Vester gade 4 (over går deny anden sal). Etbredt udvalg af SAMFUNDETS udgivelser helt tilbage til dets første år i sidste århundrede vil kunne f as med meget betydelige prisnedslag.

Årgang 59/1984-1985, nr. 05