Ældre musik i nyudgaver Del 2

Af
| DMT Årgang 6 (1931) nr. 01 - side 15-22

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

  • Annonce

    What sounds do – call
  • Annonce

    Annoncér hos Seismograf

Ældre Musik i Nyudgaver II

Af Mag. Art. Jens Peter Larsen

Med den følgende Liste over Instrumentalmusik afsluttes den i sidste Hefte paabegyndte Oversigt. Inden jeg gaar over til denne Liste, vil jeg dog lige anføre et Par Værker til Supplering af Listen over

Vokalmusik:
Ausgew. Madrig. u. mehrst. Ges. ber. Miester d. 16.- 17 Jhs. (Barclay-Squire). Bd. 1 og 3 hver 12 n Nr. af eng. Komp. , Bd. 2 15 Nr. af it., fr., t. og nederl. Komp Part. (m. underl. Kl.- Udt.) a 3,50 M.
Samme Udg. (noget forøget) i 50 enkelte Hefter a 0,75 M.
L. Marenzio: Motetten zu 5,6 u. 7 St. ( H. Engel). Part. 4 M.
Tucher: Schatz des evang. Kirchenges. im Jh. d. Reform. 1 T. Liederbuch. 167 + 488 S. 6 M. 2 T. Melodienbuch. 34 + 452 S. 6 M. 1848
I Classici dela Musica Italiana. Div. Udgaver af Vokalmusik, bl. a.:
Carissimi: Oratorii (Giona - Il Giudizio di Salomone - Jefte) (Vol. 5, 20 L. );
Gesualdo da Venossa: Madrigasli ( Vol. 14, 20 L.);
Palestrina: Canzonette e madrigali ( Vol. 21, 15 L.);
All. Scarlatti: (12) Cantate (Vol. 30 18 L.)

Tuchers snart hundredaarige Samling er stadigvæk, ved Stofvalg, Stofmængde og Udgavens Grundighed og Paalidelighed et af de bedste Værker i sin Art, dertil forbløffende billig. Sammen med Barclay-Squires udmærkede Madrigal-Udgave og de italienske Klassiker-Udgaver (som praktisk talt kun er mig bekendt fra Katalog, og hvis Anvendelighed jeg derfor ikke tør garantere for) staar den paa Overgangen til den Række Værker, der mere forfølger videnskabeligt-oplysende end rent praktiske Formaal. Disse Værker falder i det store og hele udenfor nærværende Artikels Rammer, men jeg skal dog nævne et Par mindre, ogsaa rent praktisk anvendelige Samlinger.

A. Einstein: Beispielsamml. zur Musikgesch. 4. wesentl. erweit. Aufl. 4 + 152 S. 3 M. 1930. Teubner

J. Wolf: Sing- u. Spielmus- aus ält. Zeit. 8 + 158 S. 2,20 1926. Quelle & Meyer

H. Riemann: Musikgesch. in Beisp. ( Not. paa 2 Syst.), Mit erläut. v. A Scherring. 4. Aufl. 8 + 16 334 S. HL. 12 M- 1929.

H. Leichtentritt: Deutsche Hausmusik aus 4 Jh. 60 S. Tekst + 50 s. Nodebilag. 1907. Bard, Marquardt & Co.

Som Følge af, at denne Oversigt væsentlig kun omfatter Udgaver af originale Værker, ikke Arrangementer, er der ligeledes set bort fra en Række Udgaver, der vel maa kaldes arrangerede, uden at det dog drejer sig om »Tillavninger« af den almindelige Slags. Jeg tænker her paa 4-hd. Arrangementer af Orkesterværker (Händels Orgelkoncerter (P), Rameaus Balletmusik (Dur), Haydns Symfonier (Litolff og P) osv.) og Klaverudtog af Operaer og Oratorier (P, BH, Novello osv.), der nærmere maa betegnes som en Slags Studieudgaver, og som giver Lejlighed til at lære en Række sjældent hørte Værker at kende.

Oversigten over Instrumentalmusik falder i følgende Afsnit: Klaver, Orgel, Kammermusik uden Klaver, Kammermusik med Klaver, og Orkestermusik. Grænserne mellem disse Afsnit er ikke altid helt skarpe; især kan det være vanskeligt at afgøre, om et Værk rettest bør placeres i næstsidste eller sidste Gruppe. Naar begge Muligheder foreligger, er Værket gennemgaaende anbragt i sidste Gruppe.

Af ikke tidligere benyttede Forkortelser anføres:

U = Universal-Edition, Wien; Cl. It. = I Classici della Musica Italiana. Bolletino Bibliografico Musicale. Milano, Via Brera 5; Dur = Durand, Paris; Sen = Senart, Paris; KS = Kistner & Siegel, Lpz. - Part. = Partitur; St. = Stemmer el. Stücke; Str. = Stryge- el. Strygere; Strorch. - Strygeorkester; V., Va., Vc.,

Ob., Fag. = Violin, Viola, Violoncel, Fløjte, Obo, Fagot; Cemb., Kl. el. Klav. =- Cembalo, Klaver; Cont., B. cont., Genb. = Continuo, Basso continuo, Generalbas; Son. = Sonate. Fant. = Fantasi, Var. = Variationer; Symph. el. Sinf. = Symfoni; Conc. (gr.) el. Konz. - Concerto grosso el. Koncert; Ouvert. = Ouvertüre; Instr. - Instrumental- el. Instrumenter.

KLAVER.

Alte Meister. Klavierst. d. 17. u. 18. Jh. (Pauer). Bd. 1-6. a 3 M. BH
Alte Meister des Klavierspiels (W. Niemann). 159 S. 5 M. P
Alte Meisterstilcke (Epstein). 1-4 a 1,50 M. U
Aus historichen Klavierkonzerten (R. Buchmayer). 1-5 a 3,50 M. 1928. BH
Joh. Chr. Bach: 10 Sonaten (Landshoff). 103 S. 3 M. 1925. p
--- // ---- : Son. C-Dur f. Kl., 4-hd., (A. Küster). 19 S. 2 M. 1927. N
Joh. Seb. Bach: Klavierbüchl. f. Friedemann Bach (H. Keller). 5 M. B
C. Ph. Em. Bach: Klavierwerke (H. Schenker). 1-2 a 1,50 M. U
---- //---- : Neues C. Ph. Em. B.-Album (El. Caland). 67 S. 5 M. Bisp,
---- //---- : 2 Klavst. v. C. Ph. Em. B. (El. Caland). 15 S. 2 M. (Uddrag af forr.Saml.). 1930. Bisp
---- //---- : Die preuss. Son. (R. Steglich). 1-2. 19 & 23 S. a 2,50 M. 1927-28. N
---- //---- : Die württemb. Son. (R. Steglich). 1-2. 28 &- 27 S. a 3 M. 1928. V
---- //---- : 22 kurze u. leichte Klavst. (Vriesländer). 10 + 32 S. 2 M. 1912. U
---- //---- : Kleine St. f. Klav. (Vriesländer). 26 S. 3 M. 1930. N

W. Fr. Bach: Sämtl. Klavson . (Fr. Blume). H. 1. (Nr. 1-3). 28 S. 3,50 M. 1930. N
---- //---- : Fugen u. Polonaisen (Niemann). 2M. P

I Classici della Musica Italiana. Raccolta Nazionale diretta da Gabr.d'Annunzio. ,

Klaverværker af Durante (Vol. 11, 15 L.);
Frescobaldi (Vol. 12, 20 L.);
Martini (Vol. 18, 15 L.); Paradisi (Vol. 22, 20 L.);
Mich. Rossi (Vol. 26, 15 L.);
Rutini (Vol. 27, 18 L.);
Turrini (Vol. 33, 15 L.);
Zipoli (Vol. 36, 20 L.);

Les Clavecinistes Frangais (L. Diémer). 1-4 a 5 Fr. Dur
Couperin: Pièces de Clav, Ed. compl. (L. Diémer). 1-4 a 7 Fr. Dur
Daquin: Piéces de Clav, 1. livre (P. Brunold). 59 S. Sen
Deutsche Klav. Mus. aus d. Beg. d. 18. Jh. (Th. W. Werner). 27 S. 2,50 M. 1927. N
Deutsche Klav. Mus. des Barock (R. Bellardi). 31 S. 2,80 M. 1926. Cotta
Deutsche Klav. Mus. des Rococco (R. Bellardi). 31 S. 2,50 M. Cotta
K. Chr. Fasch: Ariette u. Andantino f. Cemb. od. Klav. m. Var. (Landshoff). 23 S. 3 m. 1929. N
Chr. Graupner: Monatliche Klavierfrüchte, »Januarius« (A. Küster). 16 S. 1,25 Al. 1928. K
Händel: Stücke f. Klav. (Cemb.) (Barelay-Squire & Fuller-Maitland).1-2 a 63 S. a 3 M. 1928. S
Hässler: 2. Son. f. Klav. zu 3 u. 4 Hd. (M. Glöder). 15 S. 2,50 M. 1928. N
--// -- :3 leichte Son. f. Klav. m. ein. selbstverf. Lebenslauf d. Komp. (M. Glöder). (8 +) 13 S. 2,50 M. 1928 N.
J. E. Kindermann: Tanzst. f. Klav. (R. Baum). Kl. B-H. 28. 1929. B
Klassische Stücke ber. Zeitgen. Bachs (Frey). 1,50 M. P
Klav. Son. d. Söhne Bachs (K. Schubert). 31 S. 1928. Cotta
Klaviertänze d. 16. Jh. (H. Halbig). 28 S. 1928. Cotta
Mozarts Notenbuch (H. Abert). 8 + 51 S. 3 M. KS
Purcell: Compl. Harpsichord NVorks (Barcla_v Squire). 1-4 H. a 3 sh. Chester
The Contemporaries of Purcell (Fuller-Maitland) : 1-2 John Blow, 3-4 Will Croft, 5 Jos. Clark & 6-7 forsk. Komp. a 3 sh. Ghester
Rameau: Piéces de clav. Ed. compl. (Saint-Saéns). 113 S. 6 Fr. Dur
Telemann: Leichte Fugen u. kl. St. f. Klav. (M. Lange). 22 S. 2,50 M. 1929. B
-- // -- : 7 X 7 u. 1 Menuett Usab. Amster). 45 S. 2,75 M. K
-- // -- : Fantaisies p. le Clav, 3 Douz. (Sciffert). 74 S. 1923. Breslauer
Unbekannte Meisterwerk. d. Klav.mus. v. Händel, Telemann u. Ph. Em. Bach M Danckert). 65 S. 4,80 M. 1930. B
Wagenseil: 4 Divertimenti da cimbalo (Fr. Blume). 31 S. 3 M. 1929. N
25 Pieces for keyed Instruments from Benj. Cosyn's Virginal book (Fuller-Maitl. & Barclay-Sq.) 6 + 61 S. 5 sh. Chester
E. W. Wolf: Son. C. Dur (H. Engel) 15 S. 2 M. 1930. Bisp

ORGEL.
Älte italienische Meister (Bossi). 3 M P
Alte meister aus der Frühzeit des Orgelspiels (Scherring). 2,50 M. BH
Alte Meister des Orgelspiels (Straube). 107 S. 4 1,1. 1904. P
Alte Meister des Orgelspiels. Neue Folge (Straube). 1-2, 101 & 121 S. a 4 M. 1929. P
Archives des maitres de Porgue (Guilmant). 15 Bd. Orgelværker af Titelouze (15 M); Raison (15 M); Roberday (6 M); Du Mage (3 M); Marchand. (10 M); Clérambault (6 M); D'Aquin (10 M);
Gigault (20 M); de Grigny (10 M); Couperin (de Croully) (10
M); Boyvin (15 (M); Dandricu (12 M.); Le Bégue (25 M); Scherer (12 M.) & Guilain (6 M.).
Ausgew. Orgelst. des 17. Jh. (Matthaci). 48 S. 2,40 M.
Joh. Christoph Bach: 44 Choräle zum Präambulieren (AM. Fischer). 48 S 4 M. 1929. B
J. S. Bach: Orgelbilchlein (H. Keller). 148 S. 3,60 NI. 1928 B
-- // -- : Choralvorspiel-Sammlungen in der Folge des Autographs.
1) Orgelbüchlein 2,50 11. 2) 6 Chorale u. 18 Choräle 3 M. 3) Klavierübung 3. T. 3 M. 1929. P
Böhm: Sämtl. Werke Bd. 1. Kl- u. Orgelw. (Wolgast). 23 + 153 S. 30 M. 1927. BH
Cavazzoni: Musica sacra ricercari e canzoni. (G. Benvenuti). 18 L. Cl. It.
Choralvorsp. alter Meister (Straube). 170 S. 4 M. 1907. P
Frescobaldi: Ausgew. Orgelsätze (Richter). 1-2 a 3 M. BH
-- // -- : Fiori musicali (Bonnet & Guilmant). 32 + 101 S. 50 Fr. 1922. Sen

Frühmeister der deutscen Orgelkunst ( Moser & Heitmann). & + 72 S. 6 M. 1930 BH
Lübeck: Musik. Werke ( Harms ) . 122 S. 1921 Ugrino
Muffat: Appartus musico.organisticus ( de Lange ). 6 + 75 S. P
Nederlandische Muzick van 1600 ( C. F. Hendriks). 94 S. 2 fl. 1924 Alsbach & Co., Amst.
Organum Serie 4:
Orgelmusik ( Seiffertt ), Værker af Scheidemann ( 4,50 M. ); Jak. Prætorius, Melchior Schildt m. fl.(2,40 M.); Weekmann (6 M.), Böhm (4 M.); Reinken & Ritter (2 M.); Tunder (2,50 M.); Brunckhorst m. fl. (3,50 M.) Bruhns ( 3,50 M.); Lübeck ( 4,50 M. ); Anonyme nordtydske Komp. ( 3 M. ); Frohberger ( 5 M.); Pachhebel 1) Präl., Fant. u. Tocc., (3,25 M. ) Cia. Fug. u. Ric. (4,50 M.), 3) Magn. Fugen (6 M.); Walther ( 3,50 M.) Zachow (2,50 M.); & Johan Krieger ( 3,50 M.).
Pachelbel: Ausgew. Orgelwerke 1 (Præl., Tocc., Ciac,. mm.) Matthaei). 68 S. 5 M. 1928 B
Pachelbel: Ausgew. Orgelwerke 2 ( Choralvorsp. 1 Bd.) ( Mathhaei). 62 S. 5 M. 1930 B
M. Prætorius: Sämtl. Orgelwerke ( Matthaei m Indl. af Gurlitt). 106 S. 10 M. 1930 K
Scheidt: 12 pièces d`orgue extr. de la Tabulatura Nova ( W. Montillet) 8+ 144 S. 1926 Sen
Schule des klass. Tiospiels 15 Orgeltrios 1512-1916 ( H. Keller ). 37 S. 3 M. 1928 N
Steigleder: I Ricercare ( E. Emsheimer). 24 S. 3 M. B
Telemann : 20 kl. Fugen f. Org. od. Klav. (W. Upmeyer). 24 S. 2,50 M. 1928 N
J. G. Walther: 3 Orgelchoräle ( Matthaei). 8 S. 0,80 M. B

KAMMERMUSIK UDEN KLAVER.
Joh. Chr. Bach: Quartette f. Fl., V., Va. & Vc. Op. 8. (A. Küster &- Glöder). St. 3 M. 1927. B
Ph. Em. Bach: 2 Duos f. 2 V. cl. and. Instr. (V. Stephan). 10 S. 29 M. 1929. N
W. Fr. Bach: Sonate Es-Dur f. 2 Fl. (el. V.) (M. Glöder). 11 S. 2 M. 1929 N
Boccherini: Str. trio Op. 54 Nr. 2 f. 2 V. &. Vc. (Upmeyer). St. 3 M. 1929. N
Carmina. Ausg. Instr. sätze des 16. Jh. f. 2-5 Instr. (H. J. Moser & Fr Piersig). Part. 19 S. 3 M. St. a 0,60. 1929. N
N. Chédeville: 2 Pastoral-Son. f. 2 Fl. od. 01). (Upmeyer). 19 S. 2,50 1928. N
Chédeville le jeune: Amusements champêtres. Suites a 2 musettes ou vieiles. (Marg. Roesgen-Champion) 11 Fr. 1930. Sen
Dittersdorf: Quint. Nr. 1 A-Dur (Altmann). Part. 26 S. St. 1930. Bisp
Orl. Gibbons: 2 Fant, f. 2 V. & Vc. (Lenzewski). Part. 2,25. St. a 0,45 M. Vur
J. Haydn: Divertimento f. Va. d'amore, V &, Vc. (Cl. Meyer) 5 S. 2 M. 1930. N
-- // .-- : 12 ganz leichte Streichtrios f. 2 V. & '~"c. (Lemacher). Filser
-- // -- : 3 leichte Streichtrios f. V., konc. Va. & Ve. (O. Filz) St. 2 M. B
-- // -- : 3 Trios f. 2 Fl. (od. 2 V.) & I,'c. (Lenzewski) Part. 3,50 M. St. a 1,20. Vw.
M. Haydn: Divertimento D-Dur f. 2 Va. &- Bass (Vc.) (Upmeyer). Part. 12 S. 1 M. St. 3 M- 1927-28. N
Orl. di Lasso: 12 Fant. f. Str.- od. Blasinstr. (Pudelko) H. 1-2 a 1,50 M. 1926 & 29. q B
L. Mozart: 3 Divertimenti f. 2 V. & Vc. (Seiffert). Part. 19 S. 3 a 1 M. 1930. O
-- // -- : 3 Divertimenti f. 2 V. &, Vc. (Lenzewski). Part. 3,50. St. a 1,20. Vw
W. A. Mozart: 12 Duette (W. Rein). 1926. K
Purcell: Fant. f. Str. instr. H. 1. 3 & 4 st. Fant. (H. Just). Part. 20 S. 2,50 M. St. a 0,80. 1930. N

Reichardt: 2 Son. f. V. allein (A. Küster). 8 S. 1,50 M. 1930. N
Spielstücke f. Blockfl. (od. and. Instr.) H. 1, 10 1. Duette alt. Meister f. gl. St.; H. 2, 12 1. Duet. alt. M. f. gem. St. (Pudelko) a 16 S.
a 1,80 M. H. 3, 8 Kanons f. gl. St. v. Joh. Walther (W. Ehmann). 16 S. 1,20 M. 1930. B
Fr. Schwindl: Quart. in G-Dur f. Fl., V. (od. 2 V.) Va. &, Vc. (Lenzewski) Part. 2,50. St. a 0,75 M. Vw
K. Stamitz: Son. F-Dur f. 2 V. & Vc. (Lenzewski). 3,50 M. Vw
--//-- : 3 Duos f. 2 Fl. od. V. GM. Glöder). 16 S. 2 NM. 1930. N
--//-- : Duo C-Dur f. V. &- Va. (Altmann). 12 S. 2 NI. 1930. Bisp
J. Starzer: Divertimento f. Str. orch. od. -quart. Part. 4 M. St. a 1 INI. Vw
Telemann: 6 Duette (Budde). 1926. K
--//-- : Duett G-Dur f. Fl. u. V. (R. Ermeler). 7 S. 1,50 M. 1928. N
Joh. Vierdanck: Spielmus. f. 2 & 3 V. od. and. Mel. instr. (H. Engel). Part. 2,20 M. B

KAMMERMUSIK MED KLAVER.
Abaco: 4 Trioson. aus Op. 3. 5 M. Strst. allein 3 M. BH
C. F. Abel: Kammerson. B-Dur & A-Dur (Piersig). a 2 M. BH
Albinoni: 2 Kammerson. f. V. u. Kl. (Upmeyer). 15 S. 3 M. 1928. N
--//-- : Son. a tre, Op. 1 Nr. 3. (Upmeyer). 12 S. 2,50 'M- Enk. St. a 0,40. 1929. N
J. Chr. Bach. Kammerson. A-Dur. Op. 10 Nr. 4 &- D-Dur, Op. 16. Nr. 1 (Piersig). a 2 M. BH
--//-- : 2 Son. f. Klav. m. Fl. od. V. Op. 16 Nr. 1-2 (A. Küster). 19 S. 3 M. 1927. N
Ph. Em. Bach: Kammerson. C-Dur & D-Dur. a 2 M. BH
--//-- : Quart. G.-Dur f. Kl., Fl., Va. cl., Vc. (E. F. Schmidt). 19 S. 1930. Bisp
Joh. Ernst Bach: Son. D-Dur f. V. &, Kl. (A. Küster). 11 S. 2 M. 1927. N
J. A. Birckenstock: Son. B-Dur Op. 1 Nr. 2. f. V. & KL (W. Woehl). 16 S 3 M. 1928. N
Nik. Bleyer: Var. üb. »Est, ce Mars« f. V. & Genb. (Seiffert). 7 S. 2,20 M. 1930. O
Buxtehude: Son. Op. 1 Nr. 7 &, Op. 2 Nr. 2 f. V., Va. d. G. (Ve.) &- Cemb. (Seiffert). 3 M. & 4 M O
--//-- : Son. a-moll f. V. (Fl.), Va. d. G. (Ve.) & Cemb. (Döbereiner). 5 M. (2,50 M.). S
Caldara: Trio-Son. Op. 1 Nr. 4 & 6 (Upmeyer). 15 & 15 S. a 2,50 M. Enk. Strst. a 0,40. 1927-28. N
(Paa Udgaven betegnet som værende af Steffani).
I Classici della. Musica. Italiana: Son f. V. (2 V.?) og Kl. af Porpora (15 L.); Sammartini (20 L.); Tartini (20 L.) 5,'- Veracini (25 L.)
f. Vc. & Kl. af Boecherini (15 L.) cl. it.
Corelli: 6 Son. da camera. Op. 4 (Jensen). 2,50 M. S
J. Fr. Fasch: Son. Op. 3 Nr. 1 f. 2 Ob. (Fl. od. V.) & Cemb. (Schäffler). 15 S. 3 M. 1930. N
J. W. Forchheim: Suite f. 5 Str. &- Cemb. (Seiffert). Part. 7 S. 1,60 M Strst. 0,30-0,50 M. 1930. O
L. Hotteterre le Romain: Suite D-Dur f. Fl. (Ob., V.) & Cemb. (Schäffler). 14 S. 2,50 M. 1929. N
R. Keiser: Son. a tre f. Fl. trav., V. (od. 2 V.) & Cemb. (E. Schenk). 3 M St. a 0,40. 1930. N
H. Litzkau: Son. f. 2 V. & Genb. (Epstein). 9 S. 1930. Bisp
Pachelbel: Kanon u. Gigue f. 3 V. m. Genb. (Seiffert). Part. 2,50 M. St. a 0,50. O
Quantz: Trioson. c-moll. (Blumenthal). Zimmermann
Reinken: Triosuite f. 2 V., Gambe (Vc.) & Cemb. (»Hortus musicus« Nr. 6) (Seiffert). 4,50 1k1. O
A. Scarlatti: Son. f. Fl., 2 V., Vc. & Cont. (Fellerer). 11 S. 2 M. 1930. Bisp
S. P. Sidon: Son. m. Suite f. V. & Genb. (Seiffert). Part. &, St. 3,75. O

K. Stamitz: Trio f. Fl. V. ( 2V.) & Kl. Op. 14 Nr. 1 ( Upmeyer). 13 S. 2,50 M. 1928 N
--// -- : Son. B-dur f. Va. od V. 6 Pf. ( Lenzewski). 4,50 M. Vw
Telemann: Son. F-dur f. Fl. & Kl. (E. Dohrn). 7 S. 2M. 1927 N
-- // --- : Quart. e-moll & h-moll f. Fl., V. (2V.) Vc. & Kl. ( Dohrn). 23 & 27 S. a 4 M. 1928 N
-- // --- : Son. D-dur f Vc. & Kl. ( Upmeyer). 8 S. 2 M. 1928 N
-- // --- : Trioson E-dur f. Fl., V. (2V.) & B. cont. ( Ermeler & Präsler). 3 M. St. a 0,40 M. N
-- // --- : Poln. Son. Nr. 1 f. V od. Fl. , Va. & B. c. , Nr. 2 f. 2V. od. Fl. & B. c. ( A. Simon). 8 & 10 S. a 2,50 M. St. a 0,20- 0,40. 1929-30 N
J. Theile: Suite f. V., 2 Va., Vc. & Cemb. (Seiffert). 10 S. 3 M. 1930 O
Zachow: Kammertrio f. Fl. (Ob.) , Fag., & Cemb (Seiffert). 4,80 M. O
Desuden henvises til flg. Serier:
Colleguim Musicum ( overvejende Riemann) BH; Organum 3. Reihe, Kammermusik (Seiffert); Triomeisterschule (Moffat), Simrock; Klassische Violinmusik (Jensen) Cello-Bibliothek (div. Udgivere) Schott; div. franske Udgaver hos Durand, Heugel og Senart.

ORKESTER.
Abaco: 4 Concerti da chiesa aus Op. 2. 6 M. Strst. 3 M. BH
Albinoni: Konz. f. V. m. Strorch u. Cemb. od. Org. (Upmeyer). Part. 3 M.
Solov. 1 M. Strst. a 0,50 M. Vw
Joh. Bernhard Bach: Erste Ouvert. f. Solov u. Strorch. Part. 6 ,NI. St. 7,80. BH
Joh. Chr. Bach: Symph. B-Dur (Stein). Part. 9 NI. Studiepart. 3 M. Strst. a 1,50, BIst. kpl. 12 M. P
-- //-- : Sinf. D-Dur f. Dopp.-Orch. Op. 18 Nr. 3 (Stein). 28 S. 1930. P
-- //-- : Konz. f. Cemb. od. Kl. u. Orch. (Landshoff). Part. 32 S. Klav.- udt. 1,80. . P
J. S. Bach: Aus d. mus. Opfer: 8 Canons f. Str. (Lenzewski). Part. 3 M.
St. a 0,75. Fuga canonica. f. Fl. od. V. u. Cemb. 1,50. Ricereare f.
Str. (2 V., 2 Va., 2 Ve.-B.) (Lenzewski). Part. 2 NI. St. a 0,50. Vw
Corelli: Cone. gr. Op. 6 Nr. 1, D-Dur (Werner). Part. 25 S. 3 M. 2. Cemb. 1,50. Strst. a 0,40. 1929. N
-- //--: Op. 6 Nr. 3 (A. Toni). 1928. Ricordi
Dittersdorf: Konz. f. Cemb., 2 V. u. Ve. (od. Strorch.) (Upmeyer). Part. 43 S. 4 M. St. a 0,60. 1929. N
J. K. F. Fischer: Festmusik f. Str. u. Bl. (ad. lib.) aus d. »Journal du printemps« (1695) (H. Mekner). Part. 27 S. 2 NI. St. 0,20-0,60. 1929 K
-- //-- : Ouvertüren-Suite f. 4. Str. (H. Engel). 16 S. 3 M. Spielpart. 1 M.1930. B
-- //-- : Lustige Suiten u. Tånze f. 3. Str. einz. od. chor. (H. Engel). 20 S. 3 M. Spielpart. 1 M. B
Fux: Kirchenson. f. Str. (2 V., Vc., u. ad. lib. Kb.) in cinf. od. mehrf. Besetz. (Lenzewski). Part. 1,25. St. a 0,50. Vw
-- //-- : Ouverture (Suite) f. Str. u. Cemb. (Lemacher &- Mies). Part. 12 S. 3,50 M. St, 3,50. 1929. Tonger
Geminiani: Cone. gr. Op. 2 Nr. 3 f. Str. (ad. lib. 2 Oh., Fag.) m. Cemb. (Upmeyer). Part. 2,25. St. a 0,45 M. Vw
-- //--: Conc. gr. (Mies). Filser
Händel: Ouvert. zu »Esther« f. Strorch. (ad. lib. 2 Oh., Fag.) m. Cemb. (Sommer) . Vw
Haydn: 6. Konz. F-Dur f. Cemb. u. Orch. (4 Str., 2 Fl.) (Lenzewski). Part.5 M. St. a 0,75. Vw
-- //--: Leichte Sätze aus d. Sinf. (Lemacher & Mics). 1928. Tonger
J. D. Heinichen: Weinachts-Pastorale f. 2 konz. Ob. (Fl.), 2 V- (Oh), Va., Vc. (Fag.), u. Cemb. (Kl., Org.) (Bachmair). Part. .2 M. St. a 0,30-6,40. BH
J. Pli. Krieger: Partie F-Dur f. Bl. (Ob). 1, 2, Eng. Horn, Fag.) od. Str., bzw. Bl. u. Str., m. Cemb. (Seiffert). 4,50 M O
Locatelli: Cone. gr. Op. 1 Nr. 6 (Egidi). Part. 3,50. Strst. a 0,75 M. Vw
J. J. Löwe.v. Eisenach: 2 Suiten f. 3-5 Str. u. Cemb. (A. Rodemann). Part. 15 S. 2,50 M. Strst. a 0,50. 1930. N
Lully: Folge. kl. Instr. stücke f. Str. u. Holzb1. (ad. lib.) aus »Armide et Renaud« (H.Höckner). 24 S. 3 M. 1930. K
Mozart: Divertimento 15, B-Dur. Part. 3 M. St. 7,80 & Divert. 17, D-Dur Part. 3 M. St. 5,20. BH
-- //-- : Eine kleine Nachtmusik f. Str,. Part. 3 M. St. a 0,60. Vw
Muffat: Ansehnliche Hochzeit. Suite f. Str. (Egidi) Part. 3 M. St. a 0,60 Vw
Paclhelbel: Partie f. 5. Str. u. Genb. (Sciffert). Part. 2,20 M. St. a 0,50. O
Pergolese: Sinfona in G-Dur f. Sti-. m.S. cont. u. 2 Hörner. Tischer &- Jugenberg
Prætorius: Tänze f. kl. Strorch. Aus »Terpsichore« 1612 (Fr. Blüme). Part. 38 S. 1,80 M. St. knipl. 1,80. 1927. K
Purcell: Spielinusik f. kl. Strorch. zum Tratiersp. »Abdelazer« (169.5) (H. Höckner). Part. 28 S. 1,50 M. St. a 0,25-0,30. 1926. K
Richter: Sinfonie G-Dur f. Str. (Lenzewski). Part. 3,50 M. St. a 0,75. Vw
Rosenmüller: Son. (1-moll S: Son. B-Dur f. 4 liistr. ti. B. cont. (C. F. Schmid). Part. a 2,75. St. a 0,4,5 M. Vw
-- //-- : Son. g-moll &, Son. c-moll f. 2 V. m. bez. Bas (bzw. 3 st. Strorch. (F. Saffe). Part. a 2,50 St. a 0,40 M. 1928. N
-- //-- : »Studentenmusik« f. 3-5 Str.-. (Hamel). H. 1 (Suite 1-12 Part. 20 S. 3 M. St. a 0,80. 1930. N
A. Scarlatti: 3. Konz. in F-Dur f. Strorch. u. Cemb. (Lenzewski). Part. :3 M- St. a 0,75. 1 . Vw
Schiassi: Weinachts-Symph. f. Strorch. u. (ad. lib..) Org. od. Cemb. (Upmeyer). Part. 2,50 NI. St. a 0,60. Vw
Joh. Stamitz: Sinf. Es-Dur f. Strorch., 2 Ob. od. Fl. u. 2 Hörner (Lenzewski). Part. 4,50 M. St. a 0,60-1~M. Vw
K. Stamitz: Sinf. Es-Dur f. Strorch., 2 Fl. u 2 Hörner (Lenzewski). Part. 4,50 M. St. a 0,60-1 M. Vw
Tänze cl. 16. u. 17. Jhs. f. 5- S: 6-st. Strorch. (Lenzewski). H. 1. (Melch. Franck, Val. Otto &, Casseler Manuskr..); H. 2 Brade); H. 3
(Holborn, Simpson, & Hausmann) & H. 4 (Hassler &- Schein) a 2 M. St. a 0,75. Vw
Tartini: Conc. D-Dur f. Vc. od. Gamb. m. Strorch. u. 2.Hörner (R. Hindemith). Kl. udt. 2,50 M- 8
Telemann: Don Quichotte-Suite (Ouvert.) f. Strorch. u. Cemb. (Lenzewski). Part. 3 M. St. a 0,75. VU)
-- //-- : Conz. f. 4 V. (H. Engel). (St.) 1,80 M. Dubl. St. a 0,40. B
Vivaldi: Conc. gr. Op. 3 Nr. 11 (Lemacher & Mies). 16 S. 1929. Tonger
-- //-- : Conz. f. Fl. m Strorch. u. Cemb. Op. 10 Nr. 3 (Lenzewski). Part. 4 M. St. a 0,60-0,75. Vw
Zachow: Fant. f. Strorch. (Lenzewski). Part. 2,50 M. St. a 0,50 Vw

Den ældste og samtidig mest omfattende af de anførte Samlinger af ældre Klavermusik er Pauers, der har afgivet Stof til forskellige lignende Udgaver. Baade Pauers og Epsteins Udgaver er meget anvendelige, Niemanns er mindre paalidelig og overbroderet med Foredragsbetegnelser. Af en anden Art end disse Anthologier er Buchmayers Samling af nordtyske Komponister fra omkr. 1700 (Weck-. mann, Tunder, Böhm, Reinken, Ritter), der bringer alle Stykkerne baade i Original og Bearbejdelse. -- Baade kvalitativt og kvantitativt indtager Bachs Sønner en stor Plads paa Listen. Joh. Christians Sonater anbefales paa det varmeste; pædagogisk som historisk bereder de vejen for Mozarts Sonater; Landshoffs Udgave er naturligvis upaaklagelig. Foruden to udmærkede blandede Samlinger af Ph. Emanuels Klaverværker (Schenker og El. Caland) har vi endelig i Nagels Musikarchiv faaet den længe savnede Nyudgave af hans berømte to første Sonatesamlinger, og sammesteds er paabegyndt en samlet Udgave af Friedemanns Sonater. Begge disse fortjenstfulde Udgaver er i enhver Henseende upaaklagelige. (Af Ph. Em.s »Kenner- u. Liebhaber-Sonaten« er et nyt Oplag i Vente hos B. & H.). Lettere tilgængelige end Vries-Sonaterne er Smaastykkerne af Ph. Em. (gode Udgaver ved Vriesländer) og W. Fr. (særlig Polonaiserne, er fremragende). - Den italienske Klassiker-Udgave indeholder en hel Del af Interesse; om Udgavernes Paalidelighed kan jeg paa Grundlag af Kendskab til een enkelt (iøvrigt brugbar) vanskeligt udtale mig; Kataloget er desværre lidet udtømmende og ikke helt nøjagtigt. - Den franske Klavermusik findes i gode Udgaver hos Durand og Senart (Les Clavecinistes francais, Couperin, Daquin, Rameau). - De engelske Udgaver af Purcell. og hans Samtidige er gode; om selve Musikken gælder imidlertid, som ogsaa om en Del af det ovenfor nævnte, at den vanskelig kommer til sin Ret paa et moderne Klaver. En morsom Samling af Shakespearetidens Klaver- (og Orgel-) musik er det anførte Udvalg af Benj. Cosyn's Virginalbook. - Mere direkte beregnet til Undervisning er de anførte Cotta-Udgaver, der mest bestaar af Smaastykker (Suitesatser o. l) ; i samme Retning gaar Werners »Deutsche Klaviermusik«. -- Baade det sidstnævnte Hefte, de to Hefter Händel og Danckerts »Unbekannte Meisterwerke« bringer en hel Del Førstetryk, især af Händel. Det er ikke altsammen lige værdifuldt, men. der findes fortrinlige Ting imellem. Af Interesse er ogsaa (i Händel-Hefterne) nogle Stykker for Cembalo med udskrevet (original) Manualfordeling (bl. a. den kendte. F-Dur-Chaconne) . - Endnu maa nævnes Blumes Udgave af Wagenseils Sonater (Divertimenti) : Forløbere for Haydns Sonater, ligesom Joh. Chr. Bachs for Mozarts. (Sml. f. Eks. F-Dur-Sonaten af Wagenseil med Haydns tidligere Sonater, A-Dur eller E-Dur). - En særlig Charme har de to Klaverbøger, der bærer Navnene Bach og Mozart: Joh. Seb.s Nodebog for Friedemann, mest bestaaende af hans egne Kompositioner, tildels i mindre kendte Former, og Leopold Mozarts, for Wolfgang, med smaa »Haandstykker«, Marcher, Menuetter og Smaasange (Sperontes, Hurlebusch). En Del af Menuetterne er taget fra Telemanns »Sieben mal Sieben und ein Menuett«, udgivet paany hos Kallmeyer, specielt beregnet til Generalbasspil (Tilføjelse af Mellernstemmer).

(Artiklen fortsættes i næste hæfte med den resterende del af kommentaren. Red.)