uden titel

Af
| DMT Årgang 6 (1931) nr. 01 - side 23-23

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

  • Annonce

    What sounds do – call
  • Annonce

    Annoncér hos Seismograf

»Dansk musiktidsskrift« udkommer med et hæfte om maneden, m,ånederne. juli

50, lande udenfor skanaugust undtagen, ialt 10 hæfter årlig til en pris af kr. 7, dinavien kr. 9,00. Abonnementet betragtes som fortløbende indtil udgangen, af (let 'ti-, i hvilket opsigelse finder sted. Abonne

ment kan tegnes direkte hos redaktioneii eller gennem boghandlerne. Kun fuldstændigt årsabonnement modtages. Enkelt' numre i løssalg koster kr. 1,00. Bladet har girokonto nr. 22596 til ekspeditionens adresse: valkendorfsgade 22, K. Bladet udkommer normalt (len 20. i hver må

ned.

TIP-rial~tinnpn q111th- ri- _r~, i

Redaktør: mag. art. GUNNAR HEERUP, malmøgade 3, 4, københavn ø. Telf.
øbro 2568 x. Kasserer: fuldmægtig 'OLAF SCHMIDT, valkendorfsgade 22 (Jespersen & Pios forlag),. købe,nhavn K. Telf. central 9643. ,