Ny værker. Omtalt af komponisterne

Af
| DMT Årgang 6 (1931) nr. 02 - side 43-43

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

  • Annonce

    Pionerer & outsidere
  • Annonce

    Lyden af fremtidens rum
  • Annonce

    Annoncér hos Seismograf

NY VÆRKER

OMTALT AF KOMPONISTERNE

JØRGEN BENTZON: INTERMEZZO ESPRESSIVO

Værket er i een Sats. Dets Form og hele musikalske Struktur er fra først til sidst bestemt af Instrumenternes individuelle Liv. Instrumentet er altsaa ikke blot en orkestral »Farve«, men et Egenvæsen, karakteriseret ved en særlig Tematik og et særligt Udtryk. Til Tonekontrast og Klangfarvekontrast svarer Udtrykskontrast, for Værkets Komponist det nødvendige indre Komplement til Instrumentalstemmernes frie tonale (ikke atonale) Spil. Derfor Betegnelsen »espressivo«. Hvis »Nysaglighed« er det rette Kendemærke for »Modernisme« altsaa et inderligt umoderne Værk.

Besætningen er fire Soloblæsere (Obo, Clarinet, Horn og Fagot), Slagværk og »Kor« af Strygere. En Analyse af Værkets formelle Opbygning maa anses for overflødig og navnlig vanskelig, da Formen mere bestemmes af de vekslende instrumentale Situationer end af et tematisk Opbygningsskema (ABC).

Instrumenternes Tematik grupperer sig med de fornødne Afvigelser og Varianter om følgende Hovedmotiver:

HERMAN D. KOPPEL: SYMFONI OP. 5

Min Symfoni Nr. 1 op. 5 er tilegnet Rudolph Simonsen og er mit første større symfoniske Arbejde. Den er skrevet i Tidsrummet Dee1929-Okt. 1930.

Formen i 1. Sats er holdt meget tæt op ad den klassiske Sonateform, i 2. Sats er brugt A-B-A-Formen, 3. Sats er en March og er skrevet i Formen A-B-C-A.

At udtrykke i Ord, hvad jeg mener med, Symfonien, ligger mig meget fjernt; jeg vil nøjes med at notere Hovedtemaerne og iøvrigt. haabe, at disse Musikexempler maa lette Tilhørerne Løsningen af den Opgave, det er, at følge med og opfatte en Symfoni, der er skrevet i vor Tid og i vor Tids Følemaade.