uden titel

Af
| DMT Årgang 6 (1931) nr. 02 - side 48-48

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

  • Annonce

    Glemte kvindelige komponister
  • Annonce

    Annoncér hos Seismograf

»Dansk musiktidsskrift« udkommer med et hæfte om måneden, månederne juli og august undtagen, ialt 10 hæfter årlig til en pris af kr. 7,50, lande udenfor skan- dinavien kr. 9,00. Abonnementet betragtes som fortløbende indtil udgangen af det år, i hvilket opsigelse finder sted. Abonnement kan tegnes direkte hos redaktionen eller gennem boghandlerne. Kun fuldstændigt årsabonnement modtages. Enkelt- numre i løssal koster kr. 1,00. Bladet har girokonto nr. 22596 til ekspeditionens 9 .1 ' adresse: valkendorfsgade 22, K. Bladet udkommer normalt den 20. i hver måned. Redaktionen slutter den 5. i hver måned.

Redaktør: mag. art. GUNNAR HEERUP,' malrhøgade 3, 4, københavn ø. Telf.
øhro 2568 x. Kasserer: fuldmægtig OLAF SCHMIDT, valkendorfsgade 22 (Jesper- sen &,- Pios forlag), københavn K. Telf. central 9643.