Dansk Musiktidsskrifts musikblade

Af
| DMT Årgang 6 (1931) nr. 03 - side 57-61

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

  • Annonce

    Spor Festival
  • Annonce

    Man skal høre meget

DANSK MUSIKTIDSSKRIFTS MUSIKBLADE

DANSK MUSIKTIDSSKRIFT begynder med de i dette hæfte indføjede »6 kánoner til brug i folkeskolen« udsendelsen af en række musikbilag, der skal tjene til at afhjælpe manglen på egnet musiklitteratur indenfor de forskellige grene af det praktiske, folkelige musikliv. Kánonerne, der har været i brug på st. annæ vestre skole i københavn. i godt et år, var yderligere tænkt, som illustrationer til en artikel om ny skolesanglitteratur. Artiklen har på grund af sygdom desværre måttet udgå.

DMTs musikblade udsendes i løssalg i firesidet oktavformat til en pris af 15 øre stykket, mindste salg dog 10 eksemplarer. Bestillinger modtages ved indsendelse af det pågældende, beløb til bladets postkonto: 22596. På indbetalingskortets bagside bedes bemærket det ønskede antal eksemplarer samt musikbladets nummer.

Melodien til nr. 1 er en gammeltysk folkemelodi. Melodierne til nr. 2, 5 og 6 er udarbejdet som kánoner på grundlag af ungarske bondemelodier. Melodierne til nr. 3 og 4 er originale. Teksten til nr. 1 er oversat fra tysk, teksten til nr. 6 er oversat efter en tysk oversættelse af den ungarske original, de øvrige tekster har jeg selv skrevet. Udførelsen af kanon nr. 1 kan være 2-, 3- eller 4-stemmig, de øvrige er kun tostemmige. Totallet angiver, når 2. stemme falder ind. Slutningen på kánonerne dannes ved i nr. 1 at lade stemmerne løbe ud, i nr. 2 og 3 ved at lade stemmerne løbe ud eller ved at lade dem samles på den sidste tone, nr. 4 har en særlig slutning for 1. stemme, mens stemmerne i nr. 5 og 6 samles på sidste tone, som antydet i noderne.

Gunnar Heerup.