uden titel

Af
| DMT Årgang 6 (1931) nr. 03 - side 64-64

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

Grundet på sygdom udkommer dette hæfte forsinket og med et mindre sidetal end sædvanligt. Næste hæfte udkommer med 32 sider den 20. april.

»Dansk musiktidsskrift« udkommer med et hæfte om måneden, månederne juli og august undtagen, ialt 10 hæfter årlig til en pris af kr. 7,50, lande udenfor skan- dinavien kr. 9,00. Abonnementet betragtes som fortløbende indtil udgangen af det år, i hvilket opsigelse finder sted. Abonnement kan tegnes direkte hos redaktionen ,eller gennem boghandlerne. Kun fuldstændigt årsabonnement modtages. Enkelt- numre i løssalg koster kr. 1,00. Bladet har girokonto nr. 22596 til ekspeditionens adresse: valkendorfsgade 22, K. Bladet udkommer normalt den 20. i hver måned. Redaktionen slutter den 5. i hver måned.

Redaktør: mag. art. GUNNAR HEERUP, malmøgade 3, 4, københavn ø. Telf.

2568 x. Kasserer: fuldmægtig OLAF SCHMIDT, valkendorfsgade 22 (Jespersen & Plos forlag), københavn K. Telf. central 9643.