uden titel

Af
| DMT Årgang 6 (1931) nr. 04 - side 88-88

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

  • Annonce

    Arbitrary

»Dansk musiktidsskrift« udkommer med et hæfte om måneden, månederne juli og august undtagen, ialt 10 hæfter årlig til en pris af kr. 7,50, lande udenfor skan- dinavien kr. 9,00. Abonnementet betragtes som fortløbende indtil udgangen, af det år, i hvilket opsigelse finder sted. Abonnement kan tegnes direkte hos redaktionen eller gennem boghandlerne. Kun fuldstændigt, årsabonnement modtages. Enkelt- numre i løssalg koster kr. 1,00. Bladet har girokento nr. 22596 til ekspeditionens adresse: valkendorfsgade 22, K. Bladet udkommer normalt den 20. i hvef. måned. Redaktionen slutter den 5. i hver måned.

Redaktør: mag. art. GUNNAR HEERUP, malmøgade 3, 4, københavn ø. Telf.
øbro 2568x. Kasserer: fuldmægtig OLAF SCHMIDT, valkendorfsgade 22 (Jesper- sen & Pios forlag), københavn K. Telf. central 9643.