uden titel

Af
| DMT Årgang 6 (1931) nr. 04 - side 88-88

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

  • Annonce

    Man skal høre meget

»Dansk musiktidsskrift« udkommer med et hæfte om måneden, månederne juli og august undtagen, ialt 10 hæfter årlig til en pris af kr. 7,50, lande udenfor skan- dinavien kr. 9,00. Abonnementet betragtes som fortløbende indtil udgangen, af det år, i hvilket opsigelse finder sted. Abonnement kan tegnes direkte hos redaktionen eller gennem boghandlerne. Kun fuldstændigt, årsabonnement modtages. Enkelt- numre i løssalg koster kr. 1,00. Bladet har girokento nr. 22596 til ekspeditionens adresse: valkendorfsgade 22, K. Bladet udkommer normalt den 20. i hvef. måned. Redaktionen slutter den 5. i hver måned.

Redaktør: mag. art. GUNNAR HEERUP, malmøgade 3, 4, københavn ø. Telf.
øbro 2568x. Kasserer: fuldmægtig OLAF SCHMIDT, valkendorfsgade 22 (Jesper- sen & Pios forlag), københavn K. Telf. central 9643.