Grammofonen og musikundervisningen. Del 2

Af
| DMT Årgang 6 (1931) nr. 05 - side 105-115

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

  • Annonce

    Klang Festival
  • Annonce

    Man skal høre meget

GRAMMOFONEN OG MUSIKUNDERVISNINGEN II

AF TORBEN GREGERSEN

FORTEGNELSEN over symfonierne i sidste nr. var der tilstræbt at give et saa stort udvalg som muligt. At gøre det samme med resten af stoffet er helt umuligt i et tidsskrift, men forøvrigt vilde en fuldstændig fortegnelse over hele det stof, pædagogen kommer i berøring med, ordnet på de for ham mest praktiske måder være en lige så stor hjælp for ham som katalogerne over udgivet kammermusik er for kammermusikeren. En lille lettelse kan man dog opnå ved at bruge det tidsskrift, der blev omtalt sidst: »Kultur und Schallplatte«, hvilket man dog skal være lidt forsigtig med at tro for meget på, da det præges af snævre forretningsinteresser. Endelig findes en periodisk liste til brug for tyske skolemusikpædagoger: »Liste der von der Prüfungsstelle für Schulmusikplatten im Zentralinstitut für Erziehung und Unterricht als für die Schulen geeignet anerkannten Schallplatten«. Det lyder mere fint og betryggende, end det i virkeligheden er. Optagelser, der får karakteren: »ganz besonders geeignet«, kan godt være dårlige stjerneoptagelser. Listen giver dog enkelte oplysninger, som man ellers ikke har adgang til.

I nedenstående fortegnelse er næsten al operamusik udeladt, da man nemt vil kunne finde, hvad man har brug for, blandt det overordentlig store antal af gode indspilninger, som alle firmaer har. Desuden er udeladt en hel del fransk moderne musik, som findes særdeles talrigt repræsenteret særlig hos fransk »Columbia«. Endelig er nogle større og mange mindre værker fra romantikken udeladt, da angivelse af dem vilde føre for vidt i forhold til den interesse, de har i denne forbindelse. Det må dog nævnes, af hensyn til klaverspillere, at næsten hele Chopins produktion kan fås på grammofonplader. Samme plade er ikke anført 2 gange i fortegnelsen, selvom de 2 pladesider har forskellig komponist. De under »2000 Jahre Musik auf der Sehallplatte« nævnte værker er ikke anført blandt de andre grupper.

Forkortelser:

Cemb. - Cembalo, Cl. - Columbia, Clarinet, Elek. - Elektrola, Fag. - Fagot, Fl. - Fløjte, Gram. - Grammofon, HMV - His Masters Voice, Hom. - Homocord, Kan. - Die Kantorei, Ob. - Obo, Od. - Odeon, Ork. - Orkester, Parl. - Parlophon, Phil. - Philharmonic, Symph. - Symphony, Vc. - Violoncello, VI. - Violin.

KONCERTER

Bach: Koncert for 2 VI. d-moll, Kreisler, Zimbalist. HMV. DB 587-8. kr. 17,00

- Koncert for 2 VI. d-moll, A. Witek, Rosengren-Witek. cl. 1010-11. kr. 11,00

- Cernbalokoncert (Toneart?) Allegro, Largo. Alice Ehlers. Hom. 2270. kr. 5,00

- Brandenburger Koncert Nr. 2, Stokowski, Philadelphia Symph. Ork. HMV. D 1708-10. kr. 19,50

- Brandenburger Koncert Nr. 3, Furtwängler, Phil. Orch. Berlin. Gram. 95417-18. kr. 12,00

- Brandenburger Koncert Nr. 5, 11 og III Sats Cembalo: Alice Ehlers. Hom. 4-8761. kr. 5,00

Beethoven: Violinkoncert D-Dur, Kreisler, Blech, Staatsoper. Ork. Berlin. HMV. DB 990-95. kr. 51,00

- Klaverkoncert nr. 3 c-mnoll, M. Hambourg, Sargent, Symph. Orch. London. HMV. C 1865-68. kr. 20,00

- Klaverkoncert nr. 4 G-Dur, Backhaus, Ronald, Symph. Orch. London. HMV. DB 1425-28. kr. 34,00

- Klaverkoncert nr. 5 Es-Dur, Backhaus, Ronald, Royal Albert Hall Orch HMV. D 1198-1201. kr. 26,00

Brahms: Violinkoncert D-Dur, Szigetti, Harty, Hallé Ork. Cl. L 2265-69. kr. 42,50

- Violinkoncert D-Dur, Kreisler, Staatsoper. Ork. Berlin. HMV. DB 1120-24. kr. 42,50

- Koncert for Violin og Cello a-moll, Thibaud, Casals, Casals' Ork. HMV. DB 1311-14. kr. 34,00

- Klaverkoncert B-Dur, Rubinstein, London Symph. Orch. HMV. D 1746-50. kr. 32,50

Chopin: Klaverkoncert e-moll, Braïlowsky, Prüver, Phil. Orch. Berlin. Gram. 66753-56. kr. 30,00

Händel: Orgelkoncert B-Dur, Bullock. HMV. D 2890-91. kr. 13,00

Händel: Orgelkoncert nr. 4 F-Dur, W. Fischer. Gram. 95006-07. kr. 12,00

- Orgelkoncert F-Dur, A. v. d. Horst. Cl. DB 156. kr. 6,00

Haydn: Cellokoncert D-Dur, Guilhermina Suggia, Barbirolli. HMV. 1518-20. kr. 19,50

Mendelssohn: Violinkoncert e-moll, Kreisler, Blech, Staatsoper. Orch. HMV. DB. 997-1000. kr. 34,00

Mozart: Violinkoncert A-Dur, Wolfshal, Wessmann. Parl. 9357-60. kr. 20,00

- Klaverkoncert G-Dur, Dohnanyi, Orch. Budapest. Cl. L 2215-18. kr. 34,00

- Fløjtekoncert G-Dur Andante og Finale, Amadio. HMV. C 1533. kr. 5,00

- Fagotkoncert, A. Cornden, Harty. Cl. L 1824-26. kr. 22,80

Schurnann: Klaverkoncert a-moll, Cortot, Ronald, Symph. Orch. London. HMV. DB 1059-62. kr. 34,00

Tschaikovsky: Violinkoncert D-Dur, M. Elman, Barbirolli, Symph. Orch. London. HMV. DB 1405-08. kr. 34,00

- Klaverkoncert b-moll, Hambourg, Ronald, Royal Albert Hall Orch. HMV. D 1130-33. kr. 26,00

STYKKER FOR ORKESTER

Bach: Suite D-Dur, Defauw, Conservatoire Orch. Bruxelles. Cl. D 15229-31. kr. 25,50

- Suite nr. 2 h-moll, Chieago Symph. Orch. HMV. D 1673-74. kr. 11,00

Beethoven: Leonora nr. 3, Schalk, Phil. Orch. Wien. HMV. D 1614-15. kr.13,00

- Coriolan Ouverture, Casals, London Symph. Orch. HMV. D 1409. kr. 6,50

Bizet: Arlésienne Suite, Stokowski, Philadelphia Symph. Orch. HMV. D 1801-03. kr. 19,50

- Corelli, Concerto grosso nr. 8 (Weihnachtskoncert) Weissmann, Staatskap. Berlin. Parl. 9422-23.

Debussy: Aprés-midi d'un faune, Stokowski, Philadelphia Symph. Orch. HMV. D 1768. kr. 6,50

- Nocturne nr. 1 Nuages, Coppola, Symph. Orch. London. HMV. C 1691. kr. 5,00

- Nocturne nr. 2 Fétes, Stokowski, Philadelphia Symph. Orch. HMV. E 507. kr.4,50

Händel: Messias, Ouverture og Pastoralsymf., Sargent, London Symph. Orch. HMV. C 2071. kr. 5,00

- Alcina Suite, Mengelberg, Phil. Symph. Orch. of New York. HMV. E 548-47. kr.4,50

Mendelssohn: Skærsommernatsdrøm, Ouverture, Blech, Staatsoper. Ork. Berlin. HMV. C 1883-84. kr. 10,00

Mozart: Don Juan Ouverture, Blech, Staatsoper. Ork. HMV. E 463. kr. 4,50

- Tryllefløjten Ouverture, Blech, Staatsoper. Ork. HMV. E 464. kr. 4,50

- Figaro og Coss! van Tutte Ouverture, Blech, Staatsoper. Orch. HMV. D 1224. kr. 6,50

Ravel: Ma mere l'oye (Suite) Damrosch, Symph. Orch. New York. Cl. 9516-18. kr. 18,00

Stravinsky: Petrouschka, A. Coates, London Symph. Orch. HMV. D 1521-24. kr. 26,00

- Petrouschka, Stravinsky, Symp. Orch. Cl. L 2173-75. kr. 25,50

- Ildfuglen, Stravinsky, Symph. Orch. Cl. D 15122-25. kr. 34,00

- Le sacre du printemps, Stravinsky, Symph. Orch. Cl. D 15213-17. kr. 42,50

- Capriccio for klaver og ork., klaver: Stravinsky.Cl. LFX 81-83. kr. 25,50

Tsehaikovsky: 1812 Ouverture, E. Goossens, Royal Opera Orch. HMV. C 1280-81. kr. 10,00

Weber: Freischiltz, Ouverture, Blech, Staatsoper. Orch. HMV. D 1249. kr. 6,50

Vivaldi: Concerto grosso d-moll, Andreae, Zürich Tonhalle Orch. Cl. 9823. kr. 8,50

- Concerto grosso g-moll nr. 2, Guarnieri, Scala Orch. Elek. EH 410-11. kr. 11,00

STRYGEKVARTETTER

Bartók: nr. 2, op. 17, Amar Quartet. Gram. 66425. kr. 30,00

Beethoven: F-Dur, op. 18, nr. 1, Lener Kvartet. Cl. L 1842-44. kr. 25,50

- G-Dur, op. 18, nr. 2, Lener Kvartet. Cl. L 1909-11. kr. 25,50

- G-Dur, op. 18, nr. 2, Flonzaley Kvartet. HMV. DA 851-54. kr. 24,00

- D-Dur, op. 18, nr. 3, Lener Kvartet. Cl. L 1912-14. kr. 25,50

- c-moll, op. 18, nr. 4, Lener Kvartet. Cl. L 1845-47. kr. 25,50

- A-Dur, op. 18, nr. 5, Capet Kvartet. Cl. D 13066-69. kr. 24,00

- B-Dur, op. 18, nr. 6, Lener Kvartet. Cl. L 1915-17. kr. 25,50

- B-Dur, op. 18, nr. 6, Virtuose String Qartet. HMV. D 1206-09. kr. 26,00

- F-Dur, op. 59, nr. 1, Lener Kvartet. Cl. L 1837-41. kr.40,50

- e-moll, op. 59, nr. 2, Lener Kvartet. Cl. L 1856-59. kr. 34,00

- C-Dur, op. 59, nr. 3, Lener Kvartet. Cl. L 1860-63. kr. 34,00

- C-Dur, op. 59, nr. 3, Virtuose String Qartet. HMV. D 1202-05. kr. 26,00

- E-Dur, op. 74, Capet Kvartet. Cl. D 15061-64. kr. 34,00

- f-moll, op. 95, Lener Kvartet. Cl. L 1925-28. kr. 34,00

- Es-Dur, op. 127, Lener Kvartet. Cl. L 1921-25. kr. 42,50

- Es-Dur, op. 127, Virtuose String Quartet. HMV. D 1183-87. kr. 32,50

- B-Dur, op. 130, Lener Kvartet. Cl. L 1929-33. kr. 42,50

- cis-moll, op. 131, Capet Kvartet. Cl. D 15097-101. kr. 42,50

- a-moll, op. 132, Capet Kvartet. Cl. D 15114-18. kr. 42,50

- F-Dur, op. 135, Lener Kvartet. Cl. L 1918-20. kr. 25,50

- F-Dur, op. 135, Flonzaley Kvartet. HMV. DA 847-50. kr. 24,00

Debussy: g-moll, op. 10, Virtuose String Quartet. HMV. D 1058-61. kr. 26,00

Haydn: F-Dur, op. 3, nr. 5, Lener Kvartet. Cl. 9658-59. kr. 12,00

- D-Dur, op. 64, nr. 5, Capet Kvartet. Cl. D 13070-72. kr. 18,00

- Op. 17, nr. 3 (Reiter Kvartet), Buxbaum Kvartet. Gram. 95128-30. kr. 18,00

- G-Dur, op. 76, nr. 1, Budapester Kvartet. HMV. D 1075-77. kr. 19,50

- d-moll, op. 76, nr. 2, Elman Kvartet. HMV. DB 1146-47. kr. 17,00

- B-Dur, nr. 49, Buxbaum Kvartet. Gram. 95125-27. kr. 18,00

Hindemith: op. 22, Amar Kvartet. Gram. 66422-24. kr. 22,50

Honegger: Strygekvartet, Krettly Kvartet. Cl. D 13049-52. kr. 24,00

Mozart: B-Dur, Budapester Kvartet. HMV. D 1387-89. kr. 19,50

- d-moll, Lener Kvartet. Cl. L 1965-67. kr. 25,50

- Es-Dur, Amar Kvartet. Gram. 66568-70. kr. 22,50

- F-Dur, Amar Kvartet.Gram. 95003-05. kr. 18,00

- d-moll, nr. 2, Flonzaley Kvartet. HMV. DB 1357-58. kr. 17,00

- D-Dur, nr. 8, Flonzaley Kvartet. HMV. DA 947-49. kr. 18,00

- B-Dur, nr. 15, (458), Lener Kvartet. Cl. L 2261-63. kr. 25,50

- C-Dur, nr. 19 (465), Capet Kvartet. Cl. L 2290-93. kr. 34,00

- G-Dur (387), Lener Kvartet. Cl. LX 24-27. kr. 34,00

Schubert: a-moll, op. 29, Musical Art Kvartet. Cl. 9442-45. kr. 24,00

- Es-Dur, op. 125, Musical Art Kvartet. Cl. 9473-75. kr. 24,00

- d-moll, Budapester Kvartet. HMV. D 1422-26. kr. 32,50

Stravinsky: 3 stykker for Strygekvartet, Krettly Kvartet. Cl. D 15182. kr. 8,50

ANDEN KAMMERMUSIK

Bach: Sonate for violin og klaver, nr. 3, E-Dur, Menges og Samuel. HMV. C 1632-33. kr. 10,00

- Sonate for violin og klaver, G-Dur, A. Busch og R. Serkin. HMV. DB 1434. kr. 8,50

Beethoven: Sonate for violin og klaver, A-Dur, op. 47, Menges og de Greef. HMV. D 1066-69. kr. 26,00

- Sonate for violin og klaver, H-Dur, op. 47, Thibaud og Cortot. HMV. DB 1328-31. kr. 34,00

- Violinromance, F-Dur, op. 50, Thibaud og Craxton. HMV. DB 904. kr. 8,50

- Klavertrio, B-Dur, Cortot, Thibaud, Casals. HMV. DB 1223-27. kr. 42,50

- Trio for klarinet, cello og klaver, B-Dur, op. 11, Kohl, Deselez, Rancheisen. Gram. 95222-24. kr. 18,00

- Septet, Bläservereinigung, Städt. Oper. Berlin. Hom. 4-8781-84. kr. 20,00

Brahms: Violinsonate, A-Dur, Menges og Samuel. HMV. B 3098-3100. kr. 10,50

- Klaverkvintet, f-moll, Bauer og Flonzaley Kvartet. HMV. DB 970-74. kr. 42,50

Buxtehude: Triosonate (VI., Ve. og Cemb.), D-Dur og J. Ph. Krieger:
Triosonate d-moll, von Knorr, P. Hermann, W. Drwenski. Kan. 7-9. kr.10,50

Corelli: Grave af Violinsonate nr. 6 af op. 5, A-Dur, Pincherle, Delcourt. Cl. D 19234. kr. 4,50

Franck: Klaverkvintet f-moll, Cortot og International String Quartet. HMV. DB 1099-1102. kr. 34,00

Händel: Sonate for violin og klaver, A-Dur, Menges og Beattie. HMV. D 1371. kr. 6,50

- Sonate for viola da gamba og cembalo, Grilmmer og A. Linde. Od. 6584. kr. 5,00

- Larghetto og Allegro af Obosonate g-moll, Bleuzet og G. True. Cl. D 6299. kr. 4,50

- Adagio og Allegro af Obosonate c-moll, Bleuzet og G. True. Cl. D 19022. kr. 4,50

Haydn: Klavertrio G-Dur, Cortot, Thibaud og Casals. HMV. DA 895-96. kr. 12,00

- Divertimento for Viola da Gamba og Cembalo, Grümmer og Linde. Parl. 9124. kr.5,00

Hindemith: Duet for Bratsch og Cello og Beethoven: Duet for Bratsch og Cello, P. og R. Hindemith. Gram. 66193. kr. 7,50

Mendelssohn: Klavertrio d-moll, Cortot, Thibaud og Casals. HMV. DB 1072-75. kr. 34,00

Mozart: Sonate for Violin og Klaver, nr. 10, B-Dur, Hayward og Bourne. HMV. C 1247-48. kr. 10,00

- Klavertrio, B-Dur, Ranchleisen, Szauto og Diselez. Gram. 95230-32. kr. 18,00

- Klarinetkvintet, A-Dur (581), Draper og Lener Kvartet. Cl. 3176-79. kr. 32,00

- Eine kleine Nachtmusik, Barbirollis Kammerork. HMV. C 1655-56. kr. 10,00

- Bläser-Serenade, B-Dur (361), Stiedey, Staatskapelle Berlin. Parl. 57071-72. kr. 15,50

- Divertimento nr. 4, B-Dur (Fl., Cl., Fag.), Gewandhaus Bläser-Vereinigung. Gram. 66643. kr. 7,50

- Divertimento nr. 8, F-Dur (Fl., Ob., Cl., Fag., Horn), Gewandhauss Bläser-Vereinigung.
Gram. 95167. kr. 6,00

- Divertimento nr. 8, F-Dur (Fl., Ob., Cl., Fag., Horn), Gewandhauss Bläser-Vereinigung.
Gram. 95166. kr. 6,00

Schubert: Sonatine for Violin og Klaver, D-Dur, Sammons og Murdoch. Cl. 4794-96. kr. 13,50

- Sonatine for Violin og Klaver, g-moll, Menges og de Greef. HMV. D 1398-99. kr. 13,00

- Klavertrio, B-Dur, Cortot, Thibaud og Casals. HMV. DB 947-50. kr. 34,00

- Forellekvintet for Klaver og Strygere, Backhaus og International String Quartet. HMV. D 1484-87. kr. 26,00

Schumann: Klavertrio, d-moll, Cortot, Thiband og Casals. HMV. DB 1209-12. kr. 34,00

Tartini: Violinsonate, G-Dur, Szigetti, Ruhrseitz. Cl. D 1629-30. kr. 12,00

KLAVER

Bach: Engelsk Suite, a-moll, Harold Samuel. HMV. C. 1405-06. kr. 10,00

- Partita, B-Dur, Blanche Selva. Cl. D 15234-35. kr. 17,00

- Præludium. og Fuga nr. 1-8 af »Das wohltemperiertes Klavier«. Harriet Cohen. Cl. 3236-41. kr. 51,00

Beethoven: Sonate, c-moll, op. 13, Backhaus. HMV. DB 1031-32. kr. 17,00

- Sonate, c-moll, op. 13, Lamond. HMV. D 1188-89. kr. 13,00

- Sonate,. As-Dur, op. 26, Lamond. HMV. D 1831-32. kr. 13,00

- Sonate, cis-moll, op. 27, nr. 2, Lamond. HMV. D 1140-41. kr. 13,00

- Sonate, cis-moll, op. 27, nr. 2, Friedman. Cl. L 1818-19. kr. 17,00

- Sonate, d-moll, op. 31, nr. 2, Lamond. HMV. D 1644-46. kr. 19,50

- Sonate, C-Dur, op. 53, W. Kempff. Gram. 66678-80. kr. 22,50

- Sonate, f-moll, op. 57, Lamond. HMV. D 1778-79. kr. 13,00

- Sonate, Es-Dur, op. 81 a, Godowsky. Cl. L 2354. kr. 8,50

Brahms: Sonate, f-moll, Grainger. Cl. L 1954-57. kr. 34,00

Chopin: 24 Præludier, Cortot. HMV. DB 957-60. kr. 34,00

-12 Etuder, op. 10, Backhaus. HMV. DB 1132-34. kr. 25,50

Debussy: Childrens Corner, Cortot. I HMV. DB 1248-49. kr. 17,00

Mozart: Sonate, G-Dur, Irene Scharrer. HMV. D 1372-73. kr. 13,00

Searlatti: Sonate, A-Dur, Mischa Levitzki. HMV. E 537. kr. 4,50

Schubert: Sonate, G-Dur, op. 78, Fr. J. Hirt. Gram. 95206-09. kr. 24,00

- Impromptu, A-Dur, op. 90, nr. 4, Rubinstein. HMV. DB 1160. kr. 8,50

- Impromptu, As-Dur, op. 142, nr. 2, Paderewski. HMV. DB 1037. kr. 8,50

- Impromptu, B-Dur, op. 142, nr. 3, Paderewski. HMV. 833. kr. 8,505

Schumann: Carneval, Cortot. HMV. DB 1252-54. kr. 25,50

- Etudes symphoniques, Cortot. HMV. DB 1325-27. kr. 25,50

Weber: Aufforderung zum Tanz, Cortot. HMV. DA 855. kr. 6,00

CEMBALO

Bach: Italiensk Koncert, V. G. Woodhouse. HMV. D 1281-82. kr. 11,00

- Italiensk Koncert, 1. Sats, Alice Ehlers. Hom. 4-8760. kr. 5,00

- Polonaise, March, Musette, Woodhouse. HMV. D 1282. kr. 6,50

Bull: Gigge, Daquin: Le coucou, Purcell: Hornpipe, Rameau: Le Tambourin, A. Linde. Parl. 9005. kr. 5,00

Couperin: Le Tic-toc-choc og J. Champion de Chambonieres: La Dunquerque. Simon Ple.
Cl. DF 84. kr. 4,50

Daquin: Le coucou og Rameau: Tambourin et les vendangeuses, Alice Ehlers. Hom. 4-2264. kr. 5,00

Händel: Passacaglia g-moll og Scarlatti: Pastorale, Anna Linde. Parl. 9015. kr. 5,00

- Harmonious Blacksmith, Ladowska. HMV. DA 860. kr. 6,00

Haydn: Sonate, nr. 2, D-Dur, V. G. Woodhouse. HMV. D 1585. kr. 6,50

Rameau: Le Tamborin, le coucou, Landowska. HMV. DA 977. kr. 6,00

Searlatti: Toccatina og Mozart: Pastorale variée, Patorni-Casadesus. Cl. LFX 26. kr 8,50

Telemann: Fantasia og Pasquini: Toccata, Simon Ple. Cl. DFX 42. kr. 6,00

ORGEL

Bach: Præludium og Fuga, h-moll, Bairstow. HMV. C 1534-35. kr. 10,00

- Præludium og Fuga, e-moll, A. Schweitzer. HMV. C 1532. kr. 5,00

- Fantasi og Fuga, g-moll, G. D. Cunningham. HMV. C 1812. kr. 5,00

- Fantasi, g-moll, Commette. Cl. D 11026. kr. 6,00

- Fantasi og Toccata, c-moll, Webber. Cl. 9133. kr. 6,00

- Fuga, D-Dur, Alcock. HMV. B 2654. kr. 3,50

- Toccata og Fuga, d-moll, Commette. Cl. D 11026. kr. 6,00

- Toccata og Fuga, d-moll, Cunningham. HMV. C 1291. kr. 5,00

- Toccata og Fuga, d-moll, Heitmann. Kan. 19. kr. 4,75

- Passacaglia og Fuga, c-moll, Marcel. Dugné. HMV- D 1765. kr. 6,50

- Orgelsonate, Es-Dur, 1. Sats, og Præludium, D-Dur. Alcock. HMV. C 1452. kr. 5,00

- Koralforspil: »Ich ruf zu dir« og »0 Mensch bewein«, W. Reimann. Kan. 14. kr. 4,75

- »Mich Herlich tut verlangen« og »Aus tiefer Not«, Schweitzer. HMV. C 1543. kr. 5,00

- »Wachet. auf« og »Kommst du nun«, W. Reimann. Kan. 13. kr. 4,75

- »Liebster Jesus«, Alcock. B 2927. kr. 3,50

Buxtehude: Præludium og Fuga, E-Dur, Hilde Poddick.Kan. 17. kr. 3,25

- Præludium og Fuga, g-moll, H. Littard. Gram. 95160. kr. 6,00

Clérambault: Dialogue og Caprise sur les grands jeux, Commette. Cl. D 19289. kr. 4,50

Franck: Chorale, nr. 1, Guy Weitz. HMV. C 1825-26. kr. 10,00

Mendelssohn: Orgelsonate, nr. 4, B-Dur, Allegro og Adagio, Dupré. HMV. D 1432. kr. 6,50

- Orgelsonate, nr. 6, d-moll, Fuga og Finale, Schweitzer. HMV. C 1538. kr.5,00

Pachelbel: »Allein Gott in der Höh« og Buxtehude: »Komm heiliger Geist«, Koralforspil, W. Reimann. Kan. 16. kr. 4,75

Schmid: Gagliarda og van den Gheyn: Fuga g-moll, A. Littard. Gram. 95157. kr. 6,00

Widor: Toccata (af IV Symph.) og Finale (af II Symph.), Commette. Cl. D 11078. kr.6,00

KOR

(Ambrosiansk. Sang) : »Grosser Gott, wir loben dich«, Chor der Ludwigskirche Berlin.
Od. 2821. kr.3,50

Bach: »Ein feste Burg«, Rüdel, Staats- und Domchor Berlin. Od.6652. k r. 5,00

- »Blessing, Glory and Wisdom«, Westminster Abbey Choir. HMV. C 1850. kr. 5,00

- »Wer nur den lieben Gott lässt walten« og »Liebster Jesus, wir sind hier«, Koralforspil med efterfølgende Korudsættelser. Kan. 23. kr. 3,25

Van Berchem: »0 Jesus Christe« (Motet) og Vittoria: »0 vos ommes« (Motet), Sainte Chapelle Koret. Cl. DFX 18. kr. 6,00

Byrd: »Ave Regina« og »Ave Verum« (Motetter), Westminster Cath. Choir. HMV. C 1606. kr. 5,00

- »Exsurge Domine«, Westminster Cath. Choir. HMV. C 1678. kr. 5,00

»Ein feste Burg«, Koralvorspiel af Nik. Hauff, Korudsættelser af Walther, Eccard og enstemmig Menighedssang. Kan. 21. kr. 4,75,

Gabrieli: »Benedietus« og Palestrina: »Sieut cervus«, Palestrinakoret. HMV. Z 187. kr. 5,00

(Gregoriansk Sang): »Requiem«, »Im paradisum«, Benediktinermunke fra Maria Laach.
Christschall 0025-26. kr. 4,00

Westminster Kathedral Choir. Parl. E 3183-85 og E 3211-13. kr. 25,00

Choralchor des Städt. Konservatoriums Dortmund. bl. a. Messe VIII: De angelis. Gram. 90054-57. à kr. 4,00 og Gram 95251. kr. 6,00

Sängerknaben des Paderborner-Domchors. Gram. 22197-98. à kr. 3,50

Westminster Cathedral Choir. HMV- C 1611. kr. 5,00

Goudimel: »Hører til I høje Himle« og Prætorius »En Rose saa jeg skyde«, Palestrinakoret.
HMV. X 2834. kr. 3,50

Isaac: »0 Welt ich. muss dich lassen« og Jeep og Eccard: 0 Lamm Gottes. Kan. 22. kr. 3,25

Monteverdi: Madrigal: »Ecco mormorar Pondi« og Marenzio: »Sealdova il sol«, Holles Madrigalvereinigung Stuttgart. Hom. 4-32-64. kr. 3,50

- Lacrime dell'amonte al sepolcio dell'amata. Cremesini, Cantori Bologneri. Cl. CD 16436-38. kr. 18,00

Negrospirituals: Fish jubilee Singers. Cl. 14204-06. à kr. 4,50

Hall Johnsons Negro Choir. HMV. C 2081. kr. 5,00

Orlando di Lasso: Missa Octavi Toni, Rüdel, Staats- und Domchor. Elek. EW 16. kr. 5,50

- »Echo« og »Quand mon mari« og Sweelinck: Tu as tout seul, (Madrigaler), de Vocht, Cecilia-Koret Anvers. Cl. D 19214. - kr. 4,50

Palestrina: Missa Papæ Marcelli, Westminster Cathedral Choir. HMV. C 1473-76. kr. 20,00
- 0 salutaris, Westminster Cathedral Choir. Parl. E 3185. kr. 3,50

- Veni creator, London Catholic Choir. Cl. 4970.

Prætorius: »Ein Kind geborn« og »Wie schön leuchtet«, Berliner Schütz-Kreis. Kan. 2. kr. 3,25

Schütz: »Kyrie, Gott Vater. in Ewigkeit« og »Ich bin ein rechter Weinstock«, Schütz-Kreis.
Kan. 4. kr. 4,75

- Sidste Sats af »Deutsche Messe«, Rüdel, Staats- und Domchor. Elek. EJ 130. kr. 7,50

Vittoria: »Popule meus« og A. Lotti: »Crucifixus«, Basilica Chor. Gram. 27117. kr. 5,00

- »Vi di speciosan« (Motet), Mölder, Kölner Domchor. Elek. EG 1753. kr.3,75

FORSKELLIGE SPECIELLE VOKALOPTAGELSER

Baeh: h-moll Messe, Coates, London Symph. Orch. og Phil. Choir. HMV. C 1710-26. kr. 85,00

- »Es ist vollbracht« (Kantate 159) og »Aus Liebe will mein Heiland sterben« (Mathäus Passionen), E. Schumann. HMV. D 1410. kr. 6,50

Beethoven: Missa Solemnis, Rittel, Phil. Orch. Berlin. Gram. 95146-56. kr. 66,00

Brahms: Rhapsody for Alt og Ork., Sigrid Onegin. HMV. 1442-43. kr. 17,00

Gay og Pepusch: Beggars Opera. HMV. D 524-26. kr. 19,50

Händel: Messias, Beecham, Chystal Palace Kor og Ork. Cl. 1103-20. kr. 99,00

Mozart: Ave Verum Corpus (Motet), Westininster Abbey Choir. HMV. B 2892. kr. 3,50

- Requiem. (Agnus Dei, Lux Aeterna, Curn Sanctus), Phil. Choir. HMV. D 1149. kr. 6,50

- »Venite in ginocchiatevi« og »No, so pin« (Figaro), E. Schumann. HMV. DA 844. kr. 8,50

Schop: »Vom Himmel hoch, da komm ich her« (Sop., Ten., Bas, Cemb.). Kan. 3. kr. 3,25

Schubert: Messe G-Dur, Kennedy Scott, The Phil. Choir. HMV. 1478-80. kr. 19,50

- Die schöne Müllerin, Hans Duhan, Ferdinand Foll. HMV. E 509-515 og D 1466-68. kr. 51,00

- »Die Post«, »Wohin«, »Im Abendroth«, »Die Vögel«, E. Schumann. HMV. D 1411. kr. 6,50

Weill: »Seeräuber-Jenny« og »Barbarasong«, Carola Neher.

- »Die Moritat« og »Ballade von der Unzulänglichkeit«, Bert Brecht. Orchestrola 2131-32. à ca. kr. 2,00

»2000 JAHRE MUSIK AUF DER SCHALLPLATTE«

1. Græsk Musik: Skolion des Seikilos og Sonnenhymnus des Mesomedes. Joachim Moser.

2. Jødisk Musik: Kaddisch, Aboda og Vorlesung aus dem Buch Esther. Kantor B. Fränkel. Parl. 37022

3. Gregoriansk Sang: Gradualeresponsorium. (Messe 2. Søndag efter Epiphanie).

4. Tidlig Flerstemmighed: Valfartssang: »Congaudeant Catholici« (3 st.) (12 årh.)
Gregorianissche Arbeitsgemeinschaft. Parl. 37023

5. Troubadoursang: »Kalenda maya«, »Pois preyatz me, senhor«.

6. Minnesang: Palästinalied, Rügelied, Minnelied. Joachim Moser. Parl. 37024

7. De tidlige Nederlændere: Dufay: »Gloria ad modum tubae«. (2 st.).

8. - : Josquin des Prés: »Et incarnatus est«. (4 st.). Kantorei, Akademie für Kirchen- und Schulmusik Berlin. Parl. 37025

9. Tyske Kor i det 16. årh.: Heinrich Finck: »Christ ist erstanden«. (S st.) -

10. Arnoldus de Bruck: »Aus tiefer Not«. (4 st.). Kantorei, Akademie für Kirchen- og Schulmusik Berlin. Parl. 37026

11. Kirkelig polyfoni 16. årh.: Palestrina: Sanctus af Marcellus Messen.

12. - : Orlando, di Lasso: Miserere af bodssalmerne. Rüdel, Staats- und Domchor. Parl. 37027

13. Madrigaler: Gesualdo: Resta di danni noia.

14. - : Hassler: Mein Lieb will mit mir kriegen. Det Thielske Madrigalkor. Parl. 37028

15. Klavermusik ved år 1600: Byrd: Sellingu's round for Cembalo. E. Bodky.

16. Tyske danse ved år 1600: M. Frank: Pavane og V. Hausmann: Tanz. Münchener Violenquintet. Parl. 37029

17. Kammermusik ved år 1700: Bach: 1. Sats af Sonate for Violin og Cemb. nr. 2.
M. Geissmar, Bodky.

18. Händel: 1. Sats af Triosonate nr. 3 for Ob., Vl. og Cemb., Blumensaat, Geissmar, Bodky. Parl. 37030

19. Tyske Motetter: Schiltz: Psalm 111.

20. Bach: Fuga af »Der Geist hilft«. Rüdel, Staats- und Domehor Berlin. Parl. 37031

21. Italiensk Musik: Giovanni Gabrie H: Benedixisti (7 st.).

22. - : Monteverdi: Ariannas Klagesang. Maria Peschken. Parl. 37032

23. Rokoko: Rameau: »La poule«. Cemb.

24. Empfindsamkelt: Bach: Sarabande og Gavotte af 5. franske Suite Klavichord.
Bodky. Parl. 37033

Hele samlingen i album: 48 kr.

I almindelighed gælder det, at man kan købe enkelte plader af større samlinger.