To to-stemmige sange fra det 16. århundrede

Af
| DMT Årgang 6 (1931) nr. 05 - side 116-118

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

  • Annonce

    Klang Festival
  • Annonce

    Man skal høre meget

DANSK MUSIKTIDSSKRIFT

MUSIKBLAD NR. 2 MAJ 1931

2 TO-STEMMIGE SANGE FRA DET 16. ÅRHUNDREDE

MIN BEDSTE KRANS

Min bedste krans for alle én jeg giver, hvis mildheds glans mig sjæl og sind opliver. 0 var jeg blot hos dig min kejserinde, blev alting godt, og sorgen måtte svinde!

Jeg trofast skal dig tjene alle dage, dig vil jeg al min nød og kummer klage! Ak, indelukt i kærlighedens fængsel min kraft er slukt. Til dig står al min længsel

Kun håbets trøst mit sind kan vederkvæge, at sig dit bryst til mildhed vil bevæge. Skænk mig din tro! Før du mig gunst tilsiger, jeg har ej ro i alle verdens riger.

Efter det tyske af Harald Vilstrup.

NU BEDE VI DEN HELLIGÅND

Nu bede vi den helligånd om en kristen tro og ret forstand,
det os Gud bevare, sin fred os sende, når vi fare fra dette elende. Kyrieleison.

Skænk os din gunst; du søde ånd, lad os kende kærlighedens brand; at vi ret af hjærtet hverandre elske, og i Christo vi finde fred og ro. Kyrieleison.

Du værdig lys, giv os dit skin, lær os jesum kende hver og én, at vi hos ham blive den kære frelsermand, som os leder hjem til vort fædreland. Kyrieleison.

0 trøstermand i al vor nød, gør os uden frygt for spot og død; hjælp at vore sinde må ej forsage, når vor fjende vort liv vil anklage. Kyrieleison.

Luther og ældre. Claus Mortensens gamle oversættelse lempet ved Harald Vilstrup.

Nr. 1 stammer fra Georg Rhaus »bicinia gallica, latina et germanica«, wittenberg 1545. Den tostemmige sats er af Hans Voit. Originalen er skrevet i f-dur for to mandsstemmer.

Nr. 2 er hentet fra Kaspar Othmayr: »geistliche, zwiegesänge«, 1547. Originalen er skrevet i f-dur for en kvinde- og en mandsstemme.

Nærværende udgave er foretaget på grundlag Kallmeyer og Bärenreiters nyudgaver. Musikbladet sælges særskjlt til en pris af 15 øre stykket, mindste salg 10 eksemplarer.