uden titel

Af
| DMT Årgang 6 (1931) nr. 05 - side 120-120

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

  • Annonce

    Man skal høre meget

»Dansk musiktidsskrift« udkommer med et hæfte om måneden, månederne juli og
august undtagen, ialt 10 hæfter årlig til en pris af kr. 7,50, lande udenfor skan- dinavien kr. 9,00. Abonnementet betragtes som fortløbende indtil udgangen af det år, i hvilket opsigelse finder,,sted. Abonnement kan tegnes direkte hos redaktionen eller gennem boghandlerne. Kun fuldstændigt årsabonnement modtages. Enkelt- numre i løssalg koster kr. 1,00. Bladet har girokonto nr. 22596 til ekspeditionens adresse: valkendorfsgade 22, K. Bladet udkommer normalt den 20. i hver måned. Redaktionen slutter den 5. i hver måned.

Redaktør.: mag. art. GUNNAR HEERUP, 'rnalmøgade,3, 4, københavn ø. Telf.
øbro' 2568 x. Hasserer: fuldmægtig OLAF $CHMIDT, valkendorfsgade 22 (Jesper- sen & Pios forlag), københavn K. Telf. central 9643.