Fortegnelse over orkesterværker og værker med orkester opført ved offentlig tilgængelige koncerter i København i sæsonen 1930-1931

Af
| DMT Årgang 6 (1931) nr. 06 - side 143-147

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

  • Annonce

    Spor Festival
  • Annonce

    Man skal høre meget

FORTEGNELSE OVER ORKESTERVÆRKER OG VÆRKER MED ORKESTER OPFøRT VED OFFENTLIG TILGÆNGELIGE KONCERTER I KøBENHAVN I SÆSONEN 1930-31

VED OTTO MORTENSEN

Fortegnelsen er opført alfabetisk ni. H. t. Koniponisternes Navne. Efter Værkets Titel følger en Angivelse af, h-,,-em der foranstaltede den paag-,,,~eldende Koncert, hveni. der var Koncertens (Værkets) Dirigent, og endelig Opførelsesdatoen. I Værker med een Solist er Solistens. Navn sat foran Dirigentens. I N.""ærker med flere Solister er Solisternes. Navne ikke nævnte. Af Operaniusik er kun medtaget Operaouverturer.

Foruden de almindeligt, benyttede Forkortelser, er følgende benyttet:

Å: Axelbor,,koncerterne. CF: Cæeilieforeningen, DFS: Dansl~. Filharmonisk Selskab. DK: Dansk Koneertforening. K0: Koncertorkestret af 1930. KTS : Det kgl. Teaters Symfonikoncerter. MF: Musikforeningen. PK: Palækoncerterne. SS: Statsradiofoniens Symfonikoncerter. TK: Telmanyi's Kammerkoncerter.

ER: Emil `Reesen. Ham: Ehbe Hammerich. Hø: Georg Høeberg. U.,.': Launy Grøndahl. Ra: Anders Raehlew. HK: P. S. Rung-Keller. Seh: Vietor Schiøler. SP: Fr. Selinedler-Pelersen. Tel: Emil Telman-vi. W: 'Mogens NW)ldike.

Alfvén, H.: Midsommervaka - 13K - SP - 7112.

-- . Midsommervaka - A - ER - 11/12.
Arensky, A. S.: Ouv. til »N'ol,,a(li,ømmen« - A - Nieolaj Malko - 19.111.

- Variationer o. et Tsehailm-,vsky-Tema f. Str. - A - N. Mallm - 23/1. Auber: Ouv. til »Den Stumme« - A - ER -- 26/2.

--- : Ouv. til »Den sorte Domino« - A - LG - 23/4.

B,aael-1, J. Chr.: Symf. i B - MF - Ham - 2112.
11,-ich, J. F.: SYmf. i B - TK -- Tel - 7/1.
Blell, J. S.: Kunst (ler Fuge - Bachforeningen - Herman Diener - 28,13.

-- : Ouv. i D - A -- LG - 27/11.

-- : Ouv. i D - K0 - Mever-Radon - 1,5/4.
Brandenburgl=e. 2 - TK - Tel 20/10.
1-3)randenburgkone. 5 - Borovsl~y Seli - 3/3.
Kone. f. Cembalo og Stry. --- Ork. i k - A - V. E. Wolff, LG - 27111.
Klaverkone. i d - Borovsky - Borovsl~y, Sch - 3/3.

- . Kone. f. 3 Klaverer m. Ork. - DFS - Ra - 16/2.

achfor. S-, Berl. T. Seliumann. - 14110.

h-moll-Messe - B,

achts-Oratorium - (,F - RK - 10111.

NVein,
Zufriedengestellte Acolus - MF - Ham - 21/10.
B,11-tók: Raps, ~1
odi 1 f. Violin &-, Ork. -- MF - Szigeti, Ham - 9/2.
l~',,,1zzini: Oliv. til »Saul« - A ---- Egisto Tango - 30110.

.1
Beethoven: Egmont-Ouv. MF Ham - 2112.
-- - Fidelio-Ouv. - A ER 4/12.

SP - 16111.
Leonore-Ouv. - PK

- . Leonore-Ouv- - KO - Ham - 21/11.

Leonore-Ou-v- - --k - Hudolf Krasselt - 1,5/1.

SP - 22/2.

Leonore-Ouv. - IIK

-- . Symf. 1 - KO - Ham - 21/11.
S11 16111.

Symf. 5 - PK
Symf. 7 - 1IK S P 212.

Beethoven: Symf. 7 i NIF - Ham - 14/4.
- : Symf. 9 - KTS - F. Schalk - 21/2.
- : Klaverkonc. i C - PK - Goldsand, SP - 16111.
- : Klaverkone. i Es - SS - E. Fischer, L. Blech - 18/2.
-- : Violinkone. - MF - Szigeti, Ham - 912.
- : Violinkone. - PK - Peder 'Møller, SP - 22/2.
Bentzon, J.: Kammerkoncert 2 - DK - Tel - 2312.
Berlioz: 3 Dele af »Faust's Fordømmelse« - PK - SP - 30111.
Ungarsk Marsch af »Faust's Fordømmelse« - A - ER - 29/1.
Ouv. til Korsaren - A - ER - 2911.
Bizet: 2 Satser af L'Arlesienne-Suite 2 - A - ER - 2911.
Brahms: Akademisk Fest-Ouv. - A - ER - 2911.
Variationer o. et Haydn-Tema - DFS - Ra - 1612.
Symf. 1 - MF - Ham - 17/3.
Bruch, Max: Violinkoncert i g - KO - Leo Hansen, Ham - 21111.
Bruckner: Adagio af Symf. 3 - KO - Meyer-Radon - 514.
Burgmein, J.: Fransk Serenade f. Str. - A - Tango - 30110.
Busoni, F.: Nocturne symfonique, Op. 45 - A - ER - 2419.
- : Tanzwalzer - A - ER 24/9.
Casella: Scarlattiana - DFS Ra - 8112.
Cliabrier, Em.: Bourrée fantasque - A - LG - 2314.
Cherubini: Ouv. til »Anakreon« - A - ER - 613.
Chopin: Klaverkonc. i e - PK - Ellegaard, SP - 23/11.
Camarosa: Ouv. til »Det hellige Ægteskab« - A - ER - 4/12.
Corelli: Concerto grosso (Jule-Konc.) - TK - Tel - 20110.
Concerto grosso i D - MF - Ham - 21/10.
Concerto grosso - CF - W - 212.
Debussy: Fétes af »Nocturnes« - SS - Carl Schuricht - 16110.
Forspil til »L'Aprés-midi d'un Faune« A - ER - 2419.
Lille Suite - A - LG - 2/10.
d'Indy, Vincent: Saugefleurie, -Legende - A ER - 2419.
Dukas: Troldmandens Lærling - A - LG 2110.
Enna, Aug.: Eventyr, Symfoniske Billeder A - ER - 1714.
Gade, N. W.: Symf. 4 - A - LG. - 23110.

Sommerdag paa Landet - »N. W. G.'s Minde« &,- De Fersl. Bl. Tel 2/3.

Elverskud - KTS - Hø - 3111.
Elverskud - PK - SP 1/3.
Glass, L.: Violinkonc. - KTS J. Thornberg, Hø - 3111.
G] asunof, A.: Karnevals-Ouv. - A - LG - 814.
Gluck: Ouv. til »Ifigenia i Aulis« - A - Rudolf Krasselt - 15/1.
Gluck-Wagner: Ouv. til »Ifigenia i Aulis« - KTS - F. Schalk - 2112.
Goldmark: Sakuntala-Ouv. - A - LG - 27111.
Gram: Symf. 1 - DK - Komp. - 6/10.
Crrieg: Klaverkone. i a PK - -Stockmarr, SP - 1512.
Peer-Gynt-Suite PK - SP 15/2.
Sigurd-Jorsalfar-Suite - PK SP - 1512.
-- : Symfoniske Danse 3 - A - ER - 6111.
11alvorsen, Joh.: Variationssats af »Suite ancienne« - A - ER -- 6111.
Hamerik, A.: Requiem - i NIF - Helga Weeke, Ham - 14/4.
Hartmann, J. P. E.: Ouv. til »Ravnen« - A - LG - 1913.
Ilaydn: Ouv. til »L'isola disabitata« - A - LG - 814.
- : Symf. 13 - G - SS - C. Schuricht - 16110.
- : Symf. i B (La Reine) - CF - W - 2714.
Symf. i D (London Nr. 2) - NIF - Ham - 2112.
VIc-Konc. - KTS - P. Casals, Sch - 1/12.

Sinfonia concertante f. Viol., '~'1c., Obo, Fagot &, Ork. - A - LG - 18/2.
»Der Sturm« f. Kor & Ork. DFS Ra - 1612.
Honegger: Pastorale d'Eté - TK Tel 6/3.
Iforneman: Ouv. heroique - DK - Gram - 2312.
-- : »Valfarten« f. Bas-Baryton &- Ork. - DK - H. Byrding, Gram - 2312.

Händel: Rodrigo-Ouv. - UTS - Felumb - 513.
Concerto grosso i F - -MF - Ham - 21/10.
Concerto grosso 2 i F - Berl. T. '.~leyer-Radon - 17/12.
Concerto grosso Op. 3, 2 i D - A LG - 18/12.
Concerto grosso Op. 6, 5 - TK - Tel.- 6/3.
5 Satser af »Wassermusik« - A LG - 23/4.
Kone. f. Orgel 8,-, Ork. i g - KO Raasted, Meyer-Radon - 514.
Sørgehymne f. Solokv., Kor Ork. - CF - W - 2714.
Ibert, J.: Escales - DFS - Ra - 8112.
Johansen, D. Monrad: »Voluspå« f. Soli, Kor & Ork. - DFS - Ra - 1314.
Kodaly: Psalmus hungaricus f. Solo-Tenor, Kor 5_- Ork. - "",NIF - Wiedemann,

H am - 912.

- : ~.1arosszekker-Danse - TK - Tel - 613.
Koppel, H. D.: Symf. 1 - DK - Tel - 2312.
Korngold, E. W.: Suite fra »Stor Staahej for Ingenting« - A - Komp. - 26/3.
Kuhlau: Shakespeare-Ouv. - A - LG - 23110.
-- : Shakespeare-Ouv. - "",~1F - Ham - 1414.
- : Elverhøj-Ouv. - PK - SP - 1/3.
Ouv. til Røverborgen - A - ER - 1414.
Klaverkone. i C - XIF - Stockmarr, Ham - 2112.
Lalo: VIc-Konc. i d - A - Rud. Dietzmann, ER - 26/2.
Lange---~Ifiller: Efteraars-Symfoni - A - LG - 1913.
Leo, Leonardo: Vle. - Kone. - A - Louis Jensen, ER 1714.
Liszt: Ungarsk Rapsodi 6 - A - LG - 27111.
Lully, J. B.: Kone. f. Str.-Ork. &- Cembalo - A - LG 814.
INfassenet: Scener fra Elsass - k - ER - 26/2.
INIendelssohn: Ouv. og Scherzo af »En Skærsommernat's Drøm« - SS

- - Heimkehr aus der Fremde, Ouv. - A - ER - 6/3.

-- : Violin-Kone. - A - Peder Møller, ER - 6/11.
1~iozart: Tryllefløjte-Ouv. - PK - SP - 1/2.
- - Ouv. til »Figaro« - A - LG - 2914.
Symf. 5 i D A - Rudolf Krasselt - 15/1.
Symf. 34 i C SS - L. Blech - 18/2.
Symf. i Es - KO - Meyer-Radon - 7/11.
Symf. 39 i Es - A - Josef Krips - 14111.
Symf. i g - TK - Tel - 20/10.
Symf. i g - PK - SP - 1/2.
3 Satser af Div. i D - A - LG - 2914.
Kleine Nachtmusik - TK - Tel - 613.
3 tyske Danse - SS - C. Schuricht - 16110.
Klaverkonc. i A - Borovsky, Sch - 3/3.
Violinkonc. i D - TK - Tel, Tel - 7/1.
~liolinkonc. i Es - PK - Peder Møller, SP 112.
Adagio & Finale af Klarinetkonc. i A - A 0. Frøsig, LG - 814.

Mussorgski: Udstillingsbilleder - SS - C. Schuricht - 16110.

- - Forspil til »Chowanschtschina« - A - N. 'NIalko - 19111.
N, - 30110.

Napoli: »Scenes infantili« - A - Tango Nicolai, 0.: Ouv. til »Lystige Koner« - A - ER - 4112. Nielsen, C.: 'Maskerade-Ouv. - A - ER - 11/12. Maskerade-Ouv. - A - LG - 23/10.

. Symf. 1 - Akademisk Ork. - Hø - 24/3.
Symf. 2 - PK - SP - 7112.
Symf. 2 - MF - Ham 1713.
Symf. 4 - KTS - Hø 3/11.

: Aladdin-Suite - PK - SP - 113.

. Andante lamentoso f. Str. - TK - Tel - 20110.

: Hymnus amoris - DFS - Ra - 8112. Nielsen, Ludolf: Regnar Lodbrog Ouv. A - LG - 23110.

Purcell: Suite af »Abdelazer« - UTS Felumb - 1615.'

. Blech - 18/2.

Purcell: Te Deurn f. Alt-Solo, 2 Kor, Ork. & Or.,,,el - CF - N~~' - 2/2.
Raasted: Kuvia Suomesta, Orkester-Suite - DK - Komp. - 6110.
Iiameau: Suite »Les Indes galantes« - TK - Tel - 6/3.
Castor & Pollux-Suite - ITTS - Felurnb - 513.
Bangstrørn, Ture: »Notturno« f. NI. Sopran m. Ork. - DFS - Steffensen, Ra - 13/4.
Rossini: Wilhelm Tell-Ouv. - A - ER - 2612.
Ouv. til »Den tyvagtige Skade« - A - ER - 17/4.
Ouv. til »Corints Belejring« - A - ER - 24/9.
Ouv. til »Barberen« - A - Tango - 30/10.
Rimsky-Korsakow: Sheherazade - PK - SP - 30/11.
-- : Suite over Tsar Saltan-Eventyret - A - N. Malko - 23/1.
Røsenmilller, J.: Triosonate f. Str-Ork. 5,'- Orgel - CF - W - 2/2.
Saint-Saéns: «Marche heroique - A - LG - 2314.
-- : Introduktion og Rondo capriccioso - A - G. Kulenkampff, LG - 2110.
- : Phaeton - PK - SP - 30111.
-- : '~'le-Konc. i a - A - Harry Son, ER - 2911.
Sandby, H.: Symfonisk Suite - Komp. - Komp. - 2113.
- : Romance for stort Orkester - Komp. - Komp. - 2113.
Selicin: Sulte for Str.-Ork. - CF - W - 2/2.
Scheinpflug: Ouv. til et Shakespeare-Lystspil - A - ER - 613.
Sehubert: Symf. 4 - Akademisk Ork. - Hø - 2413.
Symf. i h - A - ER - 6/11.
Symf. i h - KTS - L. Blech - 715.
Schumann: Klaverkonc. i a - KTS - Sch, L. Blech - 715.
-- : Ouverture - Scherzo - Finale - A - LG - 2/10.
-- : V1c-Konc. i a - A - Dodja Feldin, ER - 6/3.
-- : V1c-Konc. i a - Herman Sandby - Herman Sandby, Sch - 21/3.
Sibelius: Finlandia - PK - SP - 9/11.
""alse triste - A - ER - 11/12.
~- : Violinkonc. i d - PK - Tel, SP - 9111.
Sirdgaglia: Piemontiske Danse - A - ER - 613.
Simonsen, R.: Symf. 4 - DFS - Ra - 13/4.
Spohr, Louis: Violinkonc. i a - A - G. Kulenkampff, LG - 2110.
Strauss, R.: Till Eulenspiegel - KTS - Sch - 1112.
- : Til Eulenspiegel - A - ER - 29/1.
Stravinski: Pulcinella-Suite - DFS - Ra - 8/12.
--- : Puleinella-Suite - TK - Tel - 711.
-- : Feu d'Artifice - A - LG - 1913.
Sv-endsen, Joh.: Symf. 1 - A - ER - 11/12.
- : Symf. 2 - PK - SP - 23/11.
- : Symf. 2 - Kgl. Teater & Dansk Tonekunstnerforening - Hø - 2411.
Festpolonaise - PK - SP - 7112.
Pariserkarneval - A - ER - 6111.
Violinromance - A - Peder Møller, ER - 6/11.
Violinromance - Kgl. Teater &- Dansk Tonekunstnerforening

Fini Henriques, Hø - 2411.

Sz Ymanowski: Stabat Mater - DFS - Ra - 16/2.
Telemann: Don Quixote-Suite - UTS - Felumb - 513.
Tschaikowsky: Romeo &- Julie-Ouv. - A. N. Malko - 19/11.
- : Symf. 4 - PK - SP - 8/2.
-- : Symf. 5 - KO - Meyer-Radon - 7/11.
-- : Symf. 5 - KTS - L. Blech - 715.
- : Symf. 6 - PK - SP - 9111.
- : Symf. 6 - A - N. 'Malko - 2311.
Marsch slave - A - LG - 814.
Serenade f. Str. - A. - N. Malko - 19111.
Tjerepnin, A.: Klaverkonc. i F. - A Komp., LG - 19/3.
Veracini, Fr. N.: Largo &- Giga f. Vlc. Ork. - A - L. Jensen, ER - 1714.
Viotti, J. B.: Violinkoncert 22 i a - A Mogens Hansen, LG - 2314.
Vivaldi: Concerto grosso - TK - Tel 7/1.

Vivaldi: Concert f. Viola d. gamba i B - NIF - L. Jensen, Ham - 21110.
Vivaldi-.Molinari: 3 Satser af »De 4 Aarstider« f. Str., Cembalo, Orgel,

obl. Violin - A 0. Fessel, Tango - 30110. Wagner: Mestersanger-Forspil - KO - Meyer- Radon. 7/11.

-- : Mestersanger-Forspil - KTS - Sch - 1112.
--- : INIestersanger-Forspil - A - Rudolf Krass-elt - 1,511.
- Tannhåuser-Ouv. - PK - SP - 8/2.
: Tannhåuser-Ouv. - A - LG - 11/2.
: Forspil til »Lohengrin« - A - LG - 1112.

: Ouv. til »Den fl. Hollænder« - A - LG - 2914.
En Faust-Ouverture - A LG - 2/10.

Rienzi-Ouv. - A - LG 2914.
Weber: Euryanthe-Ouv. - KO - Ham - 21/11.
Euryanthe-Ouv. - A - ER - 4/12.
Freischiltz-Ouv. - PK - SP - 23/11.
Freischiltz-Ouv. - 'MF - Ham - 912.
Oberon-Ouv. - KTS - Sch - 1/12.
Oberon-Ouv. - SS - L. Blech - 18/2.
Concertstilck - PK - G. Seligmann, SP - 8/2.

Da det dels har været vanskeligt paa et saa tidligt Tidspunkt at samle et fyldestgørende. Materiale til Fortegnelsen, og da Beslutningen om at udarbejde denne blev truffet umiddelbart før Redaktionens Slutning, beder vi Læserne, saafremt de maatte konstatere Fejl eller Udeladelser i Fortegnelsen, om at meddele os dem. Tilføjelser og Rettelser vil da blive bragt i næste Nummer.

Otto Mortensen.