Sommermøde for musik m.m.

Af
| DMT Årgang 6 (1931) nr. 06 - side 141-141

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

  • Annonce

    Spor Festival
  • Annonce

    Man skal høre meget

SOMMERMøDE FOR MUSIK, M. M.

Nu, da sommeren står for døren, og der på mit bord ligger en indbydelse til at deltage i »Singwoche« på borgen Hoheneck som ifjor, slår den tanke ned i mig, om det ikke skulde være muligt at arrangere et sommermøde for musik herhjemme. Det skulde vare en ugestid og være beregnet på, at musikere kunde mødes og have lejlighed til at udveksle tanker og meninger og sammen fordybe sig i musikken, navnlig den ældre og mindre kendte musiklitteratur, i lighed med hvad tyskerne foretager sig. Kunde man ikke tænke sig, at formiddagen var helliget foredrag og indføring med diskussion, eftermiddagene sammenspil og sammensang og endelig aftenerne til fremførelse ved dygtige ensembler, og at de forskellige dage rummede så forskellige emner som ældre kammer- og orkestermusik, ældre kormusik (eventuelt med instrumenter som blokfløjter og strygere), kirkesang og kirkemusik, moderne musik, pædagogisk musik og lignende, og at der ad denne vej vilde være mulighed for, at mennesker, der ellers ikke til daglig beskæftiger sig med een eller flere af disse musikgrene, derigennem fik lejlighed til at komme i berøring med problemer, som kunde virke befrugtende paa deres daglige arbejde, kaste nyt lys over gammelkendte ting og sidst, men ikke mindst, at mennesker af forskellig indstilling rystes sammen

ol,, lærer hinanden nærmere at kende, nærmere end det kan ske gennem foreninger og artikler. Jeg spørger, om det ikke er muligt at arrangere noget sådant herhjemme, for een gangs skyld samle de urolige hoveder under een hat til fælles belæring; er her ikke en passende opgave for UTS?

Og nu, da jeg er i gang: Var det ikke også en opgave for foreningen, dels at starte et studiekor i lighed med studieorkestret, hvis opgave skulde være at gøre dets deltagere og os andre medlem~ mer af foreningen modtagelige for og interesserede i denne art musiceren, og dels at arrangere en række studiekredse fx. over de emner, som allerede har været fremme i bladets artikler; der er sikkert mange medlemmer, der gerne vil høre lidt mere om de ting, og netop ad denne vej vil kunne få bedre fat på tingene end _gennem de højtidelige artikler, der, når de ses på tryk, forekom~ mer mere eller mindre fjerne, men som omsat i daglig tale, belyst ved diskussion, viser sig at være værdifulde for det daglige arbejde i musikkens tjeneste. Og disse studiekredse og arbejdet i dem kunde da så dejligt danne basis for ovennævnte sommermøde og give erfaringer med hensyn til tilrettelæggelsen deraf.

Finn I'iderø.