uden titel

Af
| DMT Årgang 6 (1931) nr. 06 - side 141-141

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

  • Annonce

    What sounds do – call
  • Annonce

    Annoncér hos Seismograf

DANSK MUSIKTIDSSKRIFTS MUSIKBLADE

nr. 1: 6 kånoner til brug i folkeskolen ved Gunnar Heerup. nr. 2-- 2 tostemmige sange fra det 16. århundrede med dansk tekst ved Harald Vilstrup. nr. 3/4: 7 tostemmige stykker for to violiner af Her ann D. Koppel, op. 12.

Dansk musiktidsskrifts musikblade skal tjene til at afhjælpe mang- len på egnet musiklitteratur indenfor de forskellige grene af det praktiske, folkelige musikliv både i og udenfor skolen. De udkom- mer i tvangfri følge som gratis musikbilag til dansk musiktidsskrift, og udsendes I. løssalg til en pris af 25 øre stykket, ved køb af mindst 10 eksemplarer af samme musikblad dog kun 15 øre stykket, dobbelthæfter dobbelt pris.

Årgang 6/1931, nr. 06