Det unge tonekunstnerselskab

Af
| DMT Årgang 6 (1931) nr. 07 - side 176-176

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

  • Annonce

    Arbitrary

DET UNGE TONEKUNSTNERSELSKAB

FORMAND: Aksel Agerby, larslejstræde 11, K. Tlf.: byen 6400. KASSERER: Arne Brieghel-Milller, laiigebrogade 3, K. Tlf.: amager 6396x. POSTKONTO: 3474, »det unge tonekunstnerselskab«, langebrogade 3, K. TEATERTELEFON: gothåb 3845y; forestillingsdagen kl. 17-17,20.

FORENINGSNILMDELELSER

TEATRET. Billetter til det kgl. teater fås ved på forestillingsdagen kl. 1717,20 at ringe til gothåb 3845 y. Legitimationskort tilsendes ved indsendelse af frankeret og adresseret konvolut til hr. Hother Bente, joakim larsensvej 8, 4. th. F.

SERIE B-KONCERTER. 1fedlemmer, der måtte ønske at komme i betragtning som optrædende ved disse koncerter i indeværende sæson, bedes henvende sig til næstformanden, Flemming Weis, jægersborg allé 30, charlottenlund, tlf.: ordrup 1812. Såfremt de pågældendes

kunstneriske kvalifikationer ikke er hestyrelsen tilstrækkelig hekendt, må der - i lighed med tidligere år - aflægges prøve.

STUDIEORKESTRET. Det er hensigten at arrangere 3 koncerter under medvirkning af studieorkestret i november 1931 og februar og april 1932, og vi opfordrer indtrængende vore medlemmer til at spille med i studieorkestret. Henvendelse herom sker til hr. Sverre Forchhammer, borgergade 144, K, tlf.: palæ 710 v.

Bestyrelsen.