Det unge tonekunstnerselskab

Af
| DMT Årgang 6 (1931) nr. 08 - side 196-196

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

  • Annonce

    Man skal høre meget

DET UNGE TONEKUNSTNERSELSKAB

FORMAND: Aksel Agerby, larslejstræde 11, K. Tlf.: byen 6400. KASSERER: Arne Brieghel-Milller, laugebrogade 3, K. Tlf.: amager 6396x. POSTKONTO: 3474, »det unge tonekunstnerselskab«, langebrogade 3, K. 'l""EATERTELEFON: gothåb 3845 y; forestillingsdagen kl. 16-16,20.

FORENINGSMI,,MDELELSER

SERIE B. I. koncert finder sted torsdag (1. 5. november kl. 20 i Hornung &, Møllers sal. Programmet er følgende: Mozart: kvintet es-dur for violin,, 2 bratscher, violoncel og horn; Sverre Forchhammer, Kai Christensen, Einar Sigfuss, Alberto Medici, Wilhelm Lanzky Otto. Vitali: chaconne for violin; Agnete Cohn. Telemann: sonate g-moll for obo og continuo; Valdemar Wolsing, Alberto Medici, Wilhelm Lanzky Otto. Mozart: divertimento d-dur for obo, 2 horn, 2 violiner, viola og bas; Valdemar Wolsing, Wilhelm Lanzky Otto, Henning Høeberg, Sverre Forchhammer, Einar Sigfuss, Kai Christensen, Alberto Medici.

SERIE A. I. koncert finder sted mandag d. 9. november kl. 20 i borups højskole, frederiksholms kanal 24, under medvirkning af Paulus Bache, Niels Borre, Chr. Christiansen, Thorvald Nielsen og Aage Oxenvad. Program: Harald Agersnap: sonate for bratsch og klaver, Hermann D. Koppel: trio for klarinet, violin og violoncel, Laurids Lauridsen: sonate for violin og klaver.

Gæstekort fås ved henvendelse til formanden. Opmærksomheden henledes på, at denne koncert oprindelig var fastsat til d. 23. oktober, men blev udsat grundet på mindekoncerten for Carl Nielsen i rådhushallen.

STUDIEORKESTRET. I. koncert fin(ler sted mandag (1. 16. november kl. 20 i palælokalerne, klerkegade 2, under ledelse af Svend Chr. Felumb. Program: Joh. Christian Bach: sinfonia i b-dur. Joh. Sebastian Bach: koncert c-moll for violin, obo og strygeorkester; Sverre Forchhammer og Valdemar Wolsing. Mozart: koncert es-dur for horn og orkester; Wilhelm Lanzky Otto. Hindemith: ein Jåger aus Kurpfalz. Honegger: calmé. En ouverture.

Efter koncerten tvangfrit samvær med dans. Billetter å kr. 1,50 fås hos formanden og hos Sverre Forchhammer, tlf. palæ 710 v, og det eventuelle overskud går til foreningens studiefond. Vi håber, at medlemmerne vil agitere for tilslutning til disse orkesterkoncerter. Vi gør opmærksom på, at vore medlemmer som sædvanlig har adgang til alle foreningens koncerter mod forevisning af gyldigt medlemkort.

TEATRET. Billetter til det kgl. teater må fra d. 22. oktober bestilles på forestillingsdagen en time tidligere end forhen, nemlig kl. 16-16,20, i stedet for som tidligere kl. 17-17,20. Tlf. gothåb 3845 y. Man bedes ved bestillingen meddele, om man ønsker billet til gulv og balkon eller til etagerne. Priserne er henholdsvis kr. 2,05 og kr. 1,45.