uden titel

Af
| DMT Årgang 6 (1931) nr. 08 - side 196-196

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

Dansk musiktidsskrift udkommer med et hæfte om måneden, månederne juli og august undtagen, ialt 10 hæfter årlig til en pris af kr. 7,50,. lande udenfor skan- ffinavien kr. 9,00. Abonnementet betnagtes, som fortløbende indtil udgangen af det år, i hvilket skriftlig opsigelse finder sted. Abonnement kan tegnes direkte hos redaktionen eller gennem boghandlerne. Kun fuldstændigt årsabonnement mod- tages. Enkeltnumre i løssalg koster kr. 1,00. Bladet har girokonto nr. 22596 til ekspeditionens adresse: valkendorfsgade 22, K. Bladet udkommer normalt den 20. i hver måned. Redaktionen slutter den 5. i hver måned.

Redaktør: mag. art. GUNNAR HEERUP, sortedams dossering 65A, københavn ø.
Telf. nora 5246. Kasserer: fuldmægtig OLAF SCHMIDT, valkendorfsgade 22
(Jespersen og Pios forlag), københavn. K. Telf. central 9643.