Kom Helligånd, O Herre Gud

Af
| DMT Årgang 6 (1931) nr. 09 - side 211-211

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

  • Annonce

    Klang 2023
  • Annonce

    Annoncér hos Seismograf

,,KOM HELLIGAAND 0 HERRE GUD""

Den af Hr. Organist Wöldike fremdragne Melodi til ovenstaaende Tekst - Dansk Musiktidsskrift Juni 1931 - har jeg offentliggjort i »Højskolebladet«, Pintsen 1929. Jeg havde aflagt et Besøg hos »de stærke Jyder«, som endnu benytter Kingos Psalmebog, men har glemt de fleste af Melodierne. Da man beklagede ikke at kunne bruge denne storladne Pintsepsalme, fordi Melodien var glemt, bad jeg »Højskolebladet« om at publicere den. Vi har brugt den nogle Gange i Taarbæk Kirke til Luther-Psalmen: »Kom. Helligaand Gud Herre from«, hvortil den er skrevet. Rigtignok passer det ikke altid med mandlig og kvindelig Versudgang, men det kan de ældre Melodier godt bære. Der er over denne doriske Melodi noget af »et fremdragende vældigt Vejr«. - Magister Wöldikes Forslag at bruge Melodien til Grundtvigs »Gud Helligaand opfyld med Lyst« ved at gentage en Melodilinie lader sig jo høre, det er bedre end at lave Melodien om. Men Melodien kommer i højere Grad til sin Ret ved Lutherpsalmen, hvor man ingen Forandringer behøver at gøre med den.

S. Widding.