Mekanisk musik

Af
| DMT Årgang 6 (1931) nr. 09 - side 212-213

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

  • Annonce

    Arbitrary

MEKANISK MUSIK

VED 1WAG. ART. JURGEN BALZER OG TORBEN GREGERSEN

I denne rubrik vil man for fremtiden finde anmeldelser af tonefilms, radioudsendelser og grammofonplader. På sidstnævnte område findes så mange publikutioner, at vi her må indskrænke os til kun at nævne det allerbedste.

GRAXINIOFONPLADER

Forkortelser: Cl.: Columbia (A/S C. Stagsted og Co.).

H. X1- V.: His masters voice (Skandinavisk Grammofon A/S).

Pol.: Polydor og Polyphon samt Dr.: Brunswick (Nordisk Polyphon).

Beethoven: Missa Solemnis op. 1-93. (Pol. 95146-56.) (11 plader å 6,50 kr.)

Grammofonen er nu ikke længere noget surrogat. Ved gengivelse ad elektrisk vej (pick-up og højttaler) er man i stand til at regulere tonevolumenet og klangfarven. Heller ikke gives der mere nogen grænse for, hvad man kan optage.

De foreliggende pla. er er såkaldte »raumtonaufnahmen«, d. v. s. de er optaget i koncertsalen og gengiver derfor også fornemmelsen af rummet. Nleget

,11 .1

videre end til det resultat Deutsche Grammofon A. G.'s teknikere har nået med Beethovens ~lissa Solemnis, optaget i Berlins Philharmonie, kommer man ikke. Pladerne er indspillet af Bruno Kittel-koret og Berliner Philharmonikerne under direktion af Bruno Kittel, hvilket vil sige, at også den musikalske side af sagen er i orden.

For de fleste vil det vel være nødven(ligt at dele købet af værket. i flere afdelinger. (Hver plade kan købes for sig.) Vi skal derfor her give et forslag til erhvervelse af værket i 3 gange: 1. Kyrie + Gloria + Credo indtil Et incarnatus (4 plader). 2. Et incarnatus + første del af Sanctus (3 plader). 3. Benedictus + Agnus dei (4 plader); på bagsiden af sidste plade af Agnus findes Beethovens »Die Himmel rühmen des Ewigen Ehre«, udført af Basilica Koret (Dir.: Pius Kalt).

J. S. Bach: Af »Matthiius-Passionen«. (Pol. 66720-21.) (2 plader å 6,50.)

Optagelsen er fuldendt. Bach egner sig maaske endnu bedre for grammofonoptagelse end Beethoven. De gengivne uddrag er: »So ist mein Jesus nun gefangen«, koralerne »Wer hat dich so geschlagen« og »0 Haupt voll Blut und Wunden« samt slutningskoret »Wir setzen uns mit Trånen nieder«. Disse optagelser må kunne overbevise selv den mest inkarnerede modstander af »mekanisk musik«! Udførelsen ved Bruno Kit

tel-koret og Berliner Philharmonikerne virker meget tilforladelig.

Johs. Brahms: Symfoni nr. 4, e-moll. (Pol. 95356-61.) (6 plader å 6,50 kr.)

Franskmændene har skabt begrebet »phonogénique« for at betegne musik, der er særlig egnet til grammofongengivelse. Brahms er ikke særlig fonogen, væsentlig på grund af hans kompakte instrumentation. Teknikernes opgave har i dette tilfælde været uhyre svær. Det er derfor al ære værd, at resultatet er blevet så godt, som tilfældet er ved denne optagelse af e-moll symfonien. Indspillet af Berliner statsoperaens orkester under INfax Fiedlers ledelse, er den adskilligt bedre end de fleste kon

certgengivelser, man oplever af dette værk. Finalen, chaconnen, står helt fint, medens første satsen virker mindst overbevisende.

Franz Schubert: Symfoni nr. 5, b-dur. (Pol. 66932-34.) (3 plader å 6,50 kr.)

~~ledens 7. symfoni foreligger i 3 optagelser og 8. i ikke mindre end 7 forskellige gengivelser, er dette den første af Schuberts 5. Optagelsen er helt igennem god. Indspilningen ved Berliner Philharmonikerne under Jascha Horenstein. I tilgift får man ouverturen til »Tvillingebrødrene«, spillet af Charlottenburger opera-orkesteret under Alois ,NIelichar.

Carl Maria von Weber: »Euryanthe«ouverture. (Pol. 66828.) (6,50 kr.)

En lille perle! Nlan bør ikke lade en eventuel afsky for komponisten Richard Strauss smitte af på dirigenten Strauss. Som sådan er han fuldkommen. Hans ledelse af Berliner Philharmonikerne gør denne optagelse musikalsk meget værdifuld.

Maurice Rai Yel: Boléro. (Pol. 6694748.) (2 plader å 6,50 kr.)

Den samme melodiske frase gentages i mere end et kvarter i samme tonart.

15-60 kr. og kan sættes på en almindelig grammofon).

ad. 2. For ca. 100 kr. vil man kunne erhverve sig en nogenlunde alsidig samling, men det afhænger selvfølgelig af den specielle brug, De vil gøre af den. Hvis De ønsker det, skal vi på grundlag af nærmere oplysninger fra Dem udarbejde et udkast til en begyndelsessamling.

De bedes venligst oplyse, om der findes klaverværker af Brahms på grammofon.

F. B. 0.

Der findes bl. a. følgende optagelser:

Sonate f-moll, op. 5, Percy Grainger, Cl. LB L 1954-7.

Intermezzo c-dur, Moiseivitch, MIN"". E 538.

Intermezzo, es-dur, op. 117, H. Samuel, H2NIV. Cl. 637.

Cappriccio, h~moll, op. 76, 2, Bauer, Victor, HMV. 1413.

Cappriccio, h-moll, op. 76, 8, E. Hovard-Jones, Cl. X 4429.

Cappriccio, h-moll, op. 76, 8, Fr. Lamond, HN,1V. D 1646.

Rhapsody, es-dur, Moiseivitch, H.NLIV. D 1648.

Rhapsody, g-moll, op. 79, 2, Rehberg, Grammofon (Pol.), 90015.

Rhapsody, h-moll, op. 79, 1, Rehberg, Grammofon (Pol.), 90016.

Vals, as-dur, op. 39, 15, Hambourg, HMNI"". C 2007.

Variationer over et tema at Paganini, Arrau, Elektrola (HMV.) DB 1388-89.

Variationer og fuga i b-dur over et tema af Händel, op. 24, Moiseivitch, HMN. D 1828-30.