Musik og musikliv

Af
| DMT Årgang 6 (1931) nr. 09 - side 213-216

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

  • Annonce

    Kunstpauser

MUSIK OG MUSIKLIV

Til George Armins 60. Aarsdag.

Tysklands store Stemmepædagog Georg Armin fylder den 10. November 60 Aar.

Elev af Danskeren L. C. Tørsleff har han, støttet paa de to betydelige Forløbere: MUller-Brunow og Fr. Schmitt (Leder af Rich. Wagners Sangskole i Miinchen), i mere end en 2lenneskealder stadig udviklet og fuldkommengjort sin geniale Lære om Stauprincipet.

Denne Lære, grundet paa ur-fysiske Love, gengiver Disciplen (len - siden Barndomstiden - tabte Stemmekraft. Og befrir tilmed for de i Mellemtiden paaløbne Aandedræts-Sygdomme (Næse-og Hals-Katarh, Lungelidelser, Bronchitis, Astma) - uden Medikamenter, uden Operation, blot ved at vende tilbage til Naturen. Hos Sang-Geniet udvikles Stemmen i sin hele Urkraft til Styrke og Skønhed.

Den koncentrerede ægte runde Tone synger Mesteren selv for. Skriftlig har han fixeret den i sit Hovedværk »Das Stauprinzip«. »Enrico Caruso« og »Die

Breitspannung« vidner om Lærens vi~ dere Udvikling, saavelsom Tidsskriftet »Stimmwart«, grundet 1925.

George Armins berømteste Elev er Dr. Ludvig 1Villlner, der opsøgte ham i sit 42. Aar og endnu i sit 73. stadig træner med Mesteren.

Ved sit Ægteskab med en dansk Dame er denne Pionér ogsaa knyttet til vort Land.

En Banebryder for Fremtidens Sangergeneration, en Menneskehedens ~~elgører som Helbreder af de kvalfulde Aandedræts- Sygdomme; saaledes staar George Armin ved denne Milepæl paa Højden af sit Livsværk.

Dr. Alma Heiberg.

Fra Berlins Musikliv.

Krisen mærkes føleligt i Berlins Kunstkrese. Kroll-Operaens Porte er lukket, saa Byen har nu kun to Operahuse.

I Linden-Operaen opførtes Webers »Oberon«. Krystalklar og luftig perlede Musiken under Bruno Walters Stav; Scenebillederne var af en orientalskæventyrlig Skønhed.

Stådtische Opers Opførelse af Verdi's »Macbeth« var en Begivenhed. Musiken aabenbarer en Kraft og Skønhed, der langt overstraaler »Don Carlos«. Sær Iig karakteristisk Hexe- og Morder-Korene. Hans Reinmar som i Nlacbeth og Sigrid Onegin som Ladyen fejrede Triumfer. Fritz Stiedry førte Orkestret til en kunstnerisk Sejr, Caspar Nehers Scenebilleder var fantasifulde og monumentale.

Den økonomiske Hemning spores endnu stærkere i Koncertlivet. N-len endnu formaar de store Navne at fylde Salene. Ludwig Willlner sang til Indtægt lor Winterhilfe Schuberts Schwanengesang og Brahms' 4 ernste Gesånge. Han bevægede sit Publikum dybt. Argentina dansede, Mischa Elman strøg sin Stradi

Alt ståx og falder med udførelsen. Den -er her foretaget under komponistens egen direktion af Orchestre Lamoureux, med en vidunderlig rytmisk præcision og glimrende klangkarakteristik.

Claude Debussjy: Prélude a l'aprésmidi d'un faune. (Pol. 66892.) (6,50.)

Claude Debussy: Noeturnes nr. I og (Pol. 66989-90.) (2 plader å 6,50.)

Det tjener Deutsche Grammophon A.G. til megen ære, at man har sat alle uvedkommende hensyn til side og er gået ,over grænsen for at få disse hovedværker i den moderne orkesterliteratur gengivet med den timbre, der er speciel for de franske orkestre. Orchestre Lamoureux er her dirigeret af Albert Wolff.

J. S. Bach: Suite nr. 2 i h-moll for fløjte og strygere. (Cl. LX 134-136.) (3 plader.å 6,50 kr.)

Indspilningen er foretaget af Mengelberg med Amsterdamer Concertgebouw orkesteret. Disse plader er den foreløbige afslutning på den tekniske udvikling af optagelserne i Amsterdamer Coneertgebouw. Man kan i og for sig ikke tænke sig, hvorledes f. ex. optagelsen af den indledende ouverture overhovedet skulde kunne blive bedre. Der er her en klang, der gennem grammofongengivelsen bliver langt mere koncentreret, end man vil kunne træffe den i koncertsalen, uden at det på nogen måde går ud over det musikalske. Fløjtepartiet udføres -uden virtuoseri på fuldkommen stilmæssig måde.

W. A. Mozart: Symfoni i c-dur, nr. 314. (HMV. EJ 607-08.) (2 plader å 6,50.)

Der er her en lejlighed til for 13 kr. at erhverve sig en udmærket lille symfoni af Mozart, fortrinlig indspillet af Leo Blech med Berliner statsoperaens orkester. Desværre har man kun sjældent. lejlighed til i koncertsalen at høre Mozarts tidligere symfonier, man må

derfor hilse publikationen af dem med største glæde.

Beethoven: Symfoni nr. 1, c-dur. (Hi NI~'. D 1867-70.) (4 plader å 6,50.)

Beethoven: Symfoni nr. 2, d-dur. (HM~1. C 2030-33.) (4 plader å 5,00.)

De 2 foreliggende symfonier er storartede eksempler på Beethovens »wienerklassiske« periode. De egner sig fortrinligt til symfonianalyse og er, hvad der jo ikke er uvigtigt, ganske fremragende indspillet henholdsvis af Mengelberg med New York-Philharmonikerne og Clemens Krauss med Wiener Philharmonikerne. Det er desuden udmærket, at en optagelse som den sidstnævnte udsendes i en så billig udgave, uden at det på nogen måde er gået ud over hverken det kunstneriske eller det tekniske.

Verdi: »Troubaduren« (Hi Nf~l"" D 1952 1966.) (15 plader å 6,50 kr.)

Disse optagelser af komplette operaer har jo i særlig høj grad interesse tor sangere og sangstuderende. Det er en ypperlig måde at lære tekniske detailler på. For andre dødelige har de den betydning, at man her er fri for den i regelen fuldstændig interesseløse dramatik, der udøves til italienske operaer, uden at derfor teatrets rumlige virkning går tabt.

Mama Inez. (Br. 9052.) (3,50 kr.)

Ovennævnte systaltiske plade er en rumba. Dens betydning i denne sammenhæng er, at den er et udmærket eksempel på brugsmusik og desuden danner et glimrende grundlag for en rytmisk analyse. Interessant er det at sammenligne den med førnævnte Boléro af Ravel.

Plader, der ikke er optagne i danske firmaers hovedkatalog eller supplements, vil som regel kunne skaffes gennem musikhandleren i løbet af 14 dage.

MUSIKSPøRGSMÅL

Redaktionen vil i denne rubrik søge at besvare ethvert spørgsmål af almen musikalsk interesse.

Vil De være så venlig at besvare følgende spørgsmål:

1) Hvormeget koster en egnet grammofon til brug for en musiklærer?

2) Hvormeget vil en til undervisning brugelig pladesamling koste?

E. H.

ad. 1. Gode transportable grammofoner koster 90-150 kr. Kasseapparater ca. 250-350 kr. løvrigt tilrådes det at bruge pick-up og en radioforstærker med højttaler. Hvis man har et radioapparat med højttaler er det den bedste og billigste gengivelsesmaade (pick-up koster

15-60 kr. og kan sættes på en almindelig grammofon).

ad. 2. For ca. 100 kr. vil man kunne erhverve sig en nogenlunde alsidig samling, men det afhænger selvfølgelig af den specielle brug, De vil gøre af den. Hvis De ønsker det, skal vi på grundlag af nærmere oplysninger fra Dem udarbejde et udkast til en begyndelsessamling.

De bedes venligst oplyse, om der findes klaverværker af Brahms på grammofon.

F. B. 0.

Der findes bl. a. følgende optagelser:

Sonate f-moll, op. 5, Percy Grainger, Cl. LB L 1954-7.

Intermezzo c-dur, Moiseivitch, HMV. E 538.

Intermezzo, es-dur, op. 117, H. Samuel, H2NIV. Cl. 637.

Cappriccio, h~moll, op. 76, 2, Bauer, Victor, HMV. 1413.

Cappriccio, h-moll, op. 76, 8, E. Hovard-Jones, Cl. X 4429.

Cappriccio, h-moll, op. 76, 8, Fr. Lamond, HN,1V. D 1646.

Rhapsody, es-dur, Moiseivitch, H.NLIV. D 1648.

Rhapsody, g-moll, op. 79, 2, Rehberg, Grammofon (Pol.), 90015.

Rhapsody, h-moll, op. 79, 1, Rehberg, Grammofon (Pol.), 90016.

Vals, as-dur, op. 39, 15, Hambourg, HMNI"". C 2007.

Variationer over et tema at Paganini, Arrau, Elektrola (HMV.) DB 1388-89.

Variationer og fuga i b-dur over et tema af Händel, op. 24, Moiseivitch, HMN"". D 1828-30.

MUSIK OG MUSIKLIV

Til George Armins 60. Aarsdag.

Tysklands store Stemmepædagog Georg Armin fylder den 10. November 60 Aar.

Elev af Danskeren L. C. Tørsleff har han, støttet paa de to betydelige Forløbere: MUller-Brunow og Fr. Schmitt (Leder af Rich. Wagners Sangskole i Miinchen), i mere end en 2lenneskealder stadig udviklet og fuldkommengjort sin geniale Lære om Stauprincipet.

Denne Lære, grundet paa ur-fysiske Love, gengiver Disciplen (len - siden Barndomstiden - tabte Stemmekraft. Og befrir tilmed for de i Mellemtiden paaløbne Aandedræts-Sygdomme (Næse-og Hals-Katarh, Lungelidelser, Bronchitis, Astma) - uden Medikamenter, uden Operation, blot ved at vende tilbage til Naturen. Hos Sang-Geniet udvikles Stemmen i sin hele Urkraft til Styrke og Skønhed.

Den koncentrerede ægte runde Tone synger Mesteren selv for. Skriftlig har han fixeret den i sit Hovedværk »Das Stauprinzip«. »Enrico Caruso« og »Die Breitspannung« vidner om Lærens vi~ dere Udvikling, saavelsom Tidsskriftet »Stimmwart«, grundet 1925.

George Armins berømteste Elev er Dr. Ludvig 1Villlner, der opsøgte ham i sit 42. Aar og endnu i sit 73. stadig træner med Mesteren.

Ved sit Ægteskab med en dansk Dame er denne Pionér ogsaa. knyttet til vort Land.

En Banebryder for Fremtidens Sangergeneration, en Menneskehedens Velgører som Helbreder af de kvalfulde Aandedræts-Sygdomme; saaledes staar George Armin ved denne Milepæl paa Højden af sit Livsværk. Dr. Alma Heiberg.

Fra Berlins Musikliv.

Krisen mærkes føleligt i Berlins Kunstkrese. Kroll-Operaens Porte er lukket, saa Byen har nu kun to Operahuse.

I Linden-Operaen opførtes Webers »Oberon«. Krystalklar og luftig perlede Musiken under Bruno Walters Stav; Scenebillederne var af en orientalskæventyrlig Skønhed.

Stådtische Opers Opførelse af Verdi's »Macbeth« var en Begivenhed. Musiken aabenbarer en Kraft og Skønhed, der langt overstraaler »Don Carlos«. Sær Iig karakteristisk Hexe- og Morder-Korene. Hans Reinmar som i Nlacbeth og Sigrid Onegin som Ladyen fejrede Triumfer. Fritz Stiedry førte Orkestret til en kunstnerisk Sejr, Gaspar Nehers Scenebilleder var fantasifulde og monumentale.

Den økonomiske Hemning spores endnu stærkere i Koncertlivet. N-len endnu formaar de store Navne at fylde Salene. Ludwig Willlner sang til Indtægt tor Winterhilfe Schuberts Schwanengesang og Brahms' 4 ernste Gesånge. Han bevægede sit Publikum dybt. Argentina dansede, Mischa Elman strøg sin Stradivaritis, Gnnnar Johansen spillede i Singakadernie. Stravinsky dirigerede Funk Orkestret til en egen Komposibons Aften, hvor hans sidste Violin-Koncert blev. uropført. Der indlededes med

»Apollo Musagetes« og sluttedes med en exempelløs kontrastrig Udførelse af »Petruschka«. Den elegante Verdensmand hyldedes begejstret af Berlins Elite- Publikum.

Dr. Alma Heiberg.