uden titel

Af
| DMT Årgang 6 (1931) nr. 09 - side 216-216

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

  • Annonce

    Spor Festival
  • Annonce

    Man skal høre meget

»Dansk musiktidsskrift« udkommer med et hæfte om måneden, månederne juli og august undtagen, ialt 10 hæfter årlig til en pris af kr. 7,50, lande udenfor skan- dinavien kr. 9,00. Abonnementet betragtes som fortløbende indtil udgangen af det opsigelse finder sted. Abonnement kan tegnes direkte hos

,ir, i hvilket skriftli,,, redaktionen eller gennem boghandlerne. Kun fuldstændigt årsabonnement mod- tn,ges. Enkeltnumre i løssalg koster kr. 1,00. Bladet har girokonto nr. 22596 til ekspeditionens adresse: valkendorfsgade 22, K. Bladet udkommer normalt den 20. ~1 i hver måned. Redaktionen slutter den 5. i hver måned.

Redaktør: mag. art. GUNNAR HEERUP, sortedams dossering 65 A, københavn. ø.
Telf. nora 5246. Kasserer: fuldmægtig OLAF SCHMIDT, valkendorfsgade 22
(Jespersen og Pios forlag), københavn K. Telf. central 9643.