uden titel

Af
| DMT Årgang 6 (1931) nr. 09 - side 216-216

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

  • Annonce

    Klang 2023
  • Annonce

    Annoncér hos Seismograf

»Dansk musiktidsskrift« udkommer med et hæfte om måneden, månederne juli og august undtagen, ialt 10 hæfter årlig til en pris af kr. 7,50, lande udenfor skan- dinavien kr. 9,00. Abonnementet betragtes som fortløbende indtil udgangen af det opsigelse finder sted. Abonnement kan tegnes direkte hos

,ir, i hvilket skriftli,,, redaktionen eller gennem boghandlerne. Kun fuldstændigt årsabonnement mod- tn,ges. Enkeltnumre i løssalg koster kr. 1,00. Bladet har girokonto nr. 22596 til ekspeditionens adresse: valkendorfsgade 22, K. Bladet udkommer normalt den 20. ~1 i hver måned. Redaktionen slutter den 5. i hver måned.

Redaktør: mag. art. GUNNAR HEERUP, sortedams dossering 65 A, københavn. ø.
Telf. nora 5246. Kasserer: fuldmægtig OLAF SCHMIDT, valkendorfsgade 22
(Jespersen og Pios forlag), københavn K. Telf. central 9643.