Det unge tonekunstnerselskab

Af
| DMT Årgang 6 (1931) nr. 10 - side 232-232

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

  • Annonce

    Spor Festival
  • Annonce

    Man skal høre meget

DET UNGE 'FONEKUNSTNERSELSKAB

FORMAND: Aksel Agerby, larslejstræde 11, K. Tlf.: byen 6400. KASSERER: Arne Brieghel-Nililller, laugebrogade 3, K. Tlf.: amager 6396x. POSTKONTO: 3474, »det unge tonekunstnerselskab«, langebrogade 3, K. TEATERTELEFON: gothåb 3845y; forestillingsdagen k1.16-16,20.

FORENINGSMEDDELELSER

Indsamling til Garl i Vielsen inindesmærke og fond. Vi anmoder indtrængende~ vore medlemmer om at yde et bidrag til Carl Nielsen indsamlingen. Det unge tonekunstnerselskab har en speciel indsamlingsliste, og bidrag hertil kan tegnes hos formanden, Aksel Agerby, larslejstræde 11.

Mandag d. 18. januar 1932 kl. 20 arrangerer vi i palælokalerne, klerkegade 2, et diskussionsmøde, hvor komponisten Jørgen Bentzon holder et foredrag, hvis emne han har gjort rede for andetsteds i bladet. Herefter er der i tilknyt Aing til foredraget diskussion. Vi opfordrer vore medlemmer til at møde talrigt. Der ar

rangeres småborde i salen, om hvilke man kan gruppere sig og indtage forfriskninger under diskussionen. Medlemmerne af musikpædagogisk forening, talepædagogisk forening og sanglærerforeningen er indbudte.

SERIE B. 2. koncert finder sted ons(lag den 27. januar 1932 kl. 20 i Hornung 5_- Møllers sal. Program: Mozart: violinkoncert a-dur, Esther Jepsen, Edith Leth. Beethoven: 32 variationer c-moll for klaver, Povl Ingerslev-Jensen. Sangafdeling, Maja Bærentzen. Mo Zart: trio es-dur for klarinet, bratsch og klaver, Mogens Hartvig Sørensen, Kai Christensen, Berl Botschinsky.