indholdsfortegnelse årgang 6, 1931

Af
| DMT Årgang 6 (1931) nr. 10 - side 224-224

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

  • Annonce

    Man skal høre meget

IN DH OLDS FORTEGNELSE

JCRGEN BALZER: Formproblemet i den moderne opera ... ... ... ... ... 54

ELSE BARTHOLDY: En dansk musikuge ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 167
JØRGEN BENTZON: Intermezzo espressivo ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 43
: Omkring Kurt Weill ... ... ... ... ... ... ... .... ... ... ... 121
MARGIT DECKERT: Om den tyske singbewegung, singwochen ... ... ... ... ... 185
J. L. EMBORG: Om uddannelsen af sanglærere til folkeskolen ... ... ... ... ... 188
TORBEN GREGERSEN: Grammofonen og musikundervisningen (med pladefortegnelse) 1, 11 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 74, 105

: Musikopdragelse og samfundet ... ... ... ... ... ... 204
ASTRID GøSSEL: Musikpædago,,iske betragtningei . ... ... ... ... ... ... ... 35
11 .1
I-Iffi""L HAMBURGER: Joh. Seb. Bachs IV. partita i d-dur af »clavierilbung«
(1731) ... ... ... ...

Formproblemet i vor tids musik med analyse af Carl

Nielsens »sinfonia espansiva« (1. sats) ... ... ... ... 89

: Musikkritik (Friedrich Mahling) ... ... ... ... ... ... ... 126

C,UNNAR HEÆRUP: Blanke meninger I ' om musiklivets 'tilbagegang ... ... 49
Blanke meninger 11, om musiklivets fremgang ... ... 65

Et svar ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 104

Carl Nielsen død 177

(',USTAV HETSCH: Musik for folket ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 207

RICHARD HON'E: Axelborg koncerterne 102

FINN HøFFDING: Om musik og opdragelse (i anledning af Fritz Jbdes besøg) 178

OLAF JACOBSEN: Hørelære 25
HERMANN 1). KOPPEL: Symfoni ol). 5 43
JE'NS PE'YE,1R LARSEN: Ældre musik i nyudgaver II, III 1.5, 45

: Om Laubs -folkevise~rekonstruktioner ... ... ... ... ... 197
SVEN LUNN: Om folkeviserne .... ;.. ... . I ... ... ..., ... ... ... .. - ... ... ... ... 15 3

: Om besætning af ældre musil~ 221
I~NUDÅ(~11' RIISAGER: Løn eller almisse 217
SVEND ERIK TARP: Ny musik i radio 101

FINN VIDERø: Lidt om Sievers' lydanalytislw metoder ... ... ... ... ... ... 71
Sommermøde for musik 141

Om fugaen hos J. S. Bach ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 162
s . WIDDING: »Kom helligånd o herre gud« ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 211

MOGENS WóLDIKE: En gammel dansk salmemelodi 132

KRITIK OG REFERA""l'
POVL HA,,NIBURGER: Musikkens historie i grundtræk (Sigrid Rasmussen) ... 168
OLAF JACOBSEN: Boganmeldelser (Preussner, Jåde, Kestenberg) ... ... ... ... 83
,JENS PETER LARSEN: Orgelmusik til gudstjenestebrug (Hamburger, Wå1-

dike) ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 134

OTTO MOR""l'ENSEN: Modernes Klavierspiel (Leimer-Gieseking) ... ... ... ... 170

DIVERSE
JøRGEN BENTZON: Indbydelse til diskussion ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 228
FINN HøFFDING: Til Torben Gregersen ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 228
DANSK MIj SIKTIDSSKRIFTS MUSIKBLADE ... .. ... ... ... ... ... ... ... ... 57

FRA REDAKTIONEN ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 232
,MEKANISK MUSIK (ved JUrgen Balzer og Torben Gregersen) ... ... ... 213, 230

MUSIK OG MUSIKLIV (ved Otto Mortensen o. a.) 47, 61, 87, 119,

148, 172, 193, 215, 231

MUSIKSPøRGSMÅL ... ... ... ... ... .... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 214

ITTS FORENINGSMEDDELELSER ... ... ... 24, 48, 64, 88, 150, 176, 196, 216, 232

MERE SLUTTEDE NODEEKSEMPLER

PASSAMEZZO ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. 10

BøRNEKOMPOSITIONER ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 41

JøRGEN BENTZON: Intermezzo espressivo. (temaer) ... ... ... ... ... ... ... 43
HERMANN D. KOPPEL: Symfoni op. 5 (temaer) ... ... ... ... ... ... ... 44

SALMEMELODI: Kom helligånd o herre gud ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 132
MOGENS WóLDIKE: 4-stemmig udsættelse af »kom helligånd« ... ... ... ... 133

DMTs ~MUSIKBLADE
1, GUNNAR HEERUP: 6 kånoner til brug i folkeskolen ... ... ... ... ... ... ... 59

2, 2 to-stemmige, sange fra det 16. århundrede ... .... ... ... ... ... ... ... ... 116

3-4, HERMANN D. KOPPEL: 7 stykker for to violiner op. 12 ... ... ... ... ... 136