uden titel

Af
| DMT Årgang 6 (1931) nr. 10 - side 232-232

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

  • Annonce

    Man skal høre meget

FRA REDAKTIONEN

Vi henleder vore abonnenters opmærksomhed på, at der fra o~1 med d. I. iai,liar 1932 ikke vil blive tildelt ny abonnenter en gratis årgang, således sonz lilfældet har været iår, hvor alle ny abonnenter har fået 5. årgang 1930 tilsendt. Derimod vil alle, der køber den med dette hæfte afsluttede 6. årgang enten hos e.n boghandler eller ved bestilling gennem redaktionen, og som udfylder og indsender bestillingssedlen. i årgangens januarhæfte, så den er redaktionen ihænde inden d. I. januar 19329, gratis få tilsendt 5. (irgang 1930. Vore læsere bedes meddele dette til venner og bekendte, (ler muligvis kunde have interesse af at abonnere på tidsskriftet. Ligeledes gør vi UTS's ny seplembermedlemmer opmærksom på, at de ved inden I. januar at indsende 5,00 kr. på det dem tilsendte indbetalingskort kan få tilsendt ikke blot hæfte 1-6, 6. årgang 1931, således at de har denne årgang komplet, men tillige hele 5. årgang 1930.

»Dansk musiktidsskrift« udkommer med et hæfte om måneden, månederne juli og august undtagen, ialt 10 hæfter årlig til en pi-is af kr. 7,50, lande udenfor skan- dinavlen kr. 9,00. Abonnementet betragtes som fortløbende indtil udgangen af det år, i hvilket skriftlig opsigelse finder sted. Abonnement kan tegnes direkte hos redaktionen eller gennem boghandlerne. Kun fuldstændigt årsabonnement mod- t,,iges. Enkeltnumre i løssalg koster kr. 1,00. Bladet har girokonto nr. 22596 til ekspeditionens adresse: valkendorfsgade 22, K. Bladet udkommer normalt den 20. i hver måned. Redaktionen slutter den 5. i hver måned.

Redaktør: mag. art. GUNNAR HEERUP, sortedams dossering 65 A, københavn ø. Telf. nora 5246. Kasserer: fuldmægtig OLAF SCHMIDT, valkendorfsgade 22
(Jespersen og Pios forlag), københavn K. Telf. central 9643.