DMT register årgang 1984/85

Af
| DMT Årgang 60 (1985-1986) nr. 01 - side 25-25

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

  • Annonce

    Man skal høre meget

59. årgang

1984/85

REDAKTION

Anne Kirstine Nielsen (ansvarshavende)

Ivan Hansen

Annoncer: Skandinavisk media Information. Kbh. K. Tryk: Narayana Press, Gylling, 8300 Odder

Udgivet af:

DET UNGE TONEKUNSTNERSELSKAB

i samarbejde med Dansk komponistforening Dansk Tonekunstnerforening og Dansk Elektronmusikselskab

København 1985

DMT register årgang 1984/85

Nr. l s. l- 56

Nr. 2 s. 57-116

Nr. 3 s. 117-176

Nr. 4 s. 177-248

Nr. 5/6 s. 249-372

Enkelte komponister/værker

Andersen, Mogens: Isola Bella genoplevet - en introduktion til Ib Nørholms symfonier (1)... 314

Beckman, Jesper: Skabelsens problem (interview mediannis Xenakis 1.2.1985) ..... 192

Beckman, Jesper: Hurra! Det er en støvsuger. En samtale med Karl Aage Rasmussen 26.4.1985 ..................... 274

Fjeld Simonsen, Anker: At lave menneskemusik - Musik er et akustisk udtryksmiddel for mennesker (Samtale med Ilja Bergh) . 60

Fjeld Simonsen, Anker: Mere om menneskemusik. Efterskrift til interview med Ilja Bergh........................ 341

Frounberg, Ivar: »Serialisten« Pierre Boulez -mis a nu 1925-85 (1. del - de præserielle

år)........................... 120

Frounberg, Ivar: Pierre Boulez, del 2 (De fem serielle år 1948-53)............... 231

Frounberg, Ivar: »Fravær og tilbagekomst«

(Pierre Boulez, del 3) ............. 351

Hansen, Ivan, Bo Holten og Anne Kirstine Nielsen: En rundbordssamtale med komponisten Charlie Morrow i København, marts 1984......................... 74

Henze, Hans Werner: El Cimarrón - rapport om et værk (oversat af Claus Kofoed) ... 169

Holm, Mogens Winkel og Carl Bergstrøm Nielsen: Johannes Hansen (Mindeord) . . 300

Jensen, Jørgen L: Tide og utide. Omkring Karl Aage Rasmussens tids-symfoni ....... 262

Kofoed, Claus: Hans Werner Henze: El Cimarrón ......................... 168

Nørgård, Helmer: Axel Borup-Jørgensen

(-øbo i flimrende lys, med telefon)..... 190

Pade, Steen: Portræt af komponisten Niels Rosing-Schow (Samtale) ........... 252

Rasmussen, Karl Aage: En samtale med John Cage - maj 1984................. 4

Ravnkilde, Svend: Var det Langhalm, han hed? (I anledning af opførelsen af Rued Langgaards 1. symfoni) ............ 69

Ravnkilde, Svend og Ivar Frounberg: Det er det samme, men meget forskelligt fra hinanden (Samtale omkring Boulez' »Répons«) . . . 138

Rosing-Schow, Anne: Luigi Nono - Musik mellem realitet og utopi............ 25

Rosing-Schow, Niels: Nyt fra Stravinsky-fronten (med en fortegnelse over Stravinsky-litteratur) .................0- • • • 30

Aaquist Johansen, Svend: East L.A. - Århus -Esbjerg - open - open - open (Samtale med Wayne Siegel) .................. 180

Elektronmusik

Ling, Jan: Elektronmusikken og musikvidenskaben (oversat af Jesper Beckman) .... 93

Morthensson, Jan W.: Elektronmusikkens indhold....................... 96

Møller Pedersen, Gunner: Den elektro-akustiske musiks rolle i musiklivet og i musikundervisningen.............. 89

Enkelte udøvere

Beckman, Jesper: Sig navnet, og vi har spillet det! (Samtale med David Harrington fra Kronos-kvartetten)............... 285

Beckman, Jesper: »Jeg er ikke repertoire dirigent«. En samtale med Peter Eötvös 19.4.1985 ..................... 346

Jensen, Jørgen L: Geoffrey Madge i København ........................ 171

Nielsen, Anne Kirstine, Mette Gotthardsen og Theodore Levin: The Big Ring - The Harmonic Choir og overtone-sang (Interview med D avid Hykesm.m.) ........ 292

Musik og musikliv i enkelte områder/perioder

Se også Krønike og Rapporter

Krarup, Bertel: Amerikansk musik fra 20'er-avantgarde til 70'er-traditionalisme..... 213

Rasmussen, Per Erland: Musikken i Sovjetunionen efter 2. verdenskrig ......... 220

Reitov, Ole: Stor musik fra små folk, hvor de store bestemmer (Musikindustrien i lande i den 3. verden) ................. 306

Viinholt Nielsen, Bendt: Danske uropførelser 1983......................... 145

Musikpædagogik/filosofi/teori/politik

Barthes, Roland: Musica practica (oversat af Peter Larsen)................... 17

Larsen, Peter: Barthes og musikkens utopi - til læsningen af »Musica practica« ....... 16

Maison, Luden: Sartre om musikken (bearbejdet af Niels Barfoed, oversat af Kai Aalbæk-Nielsen)...................... 20

Morrow, Charlie: At synge, opskrifter og

kommentarer (oversat af Poul Borum) . . 82

Nørgård, Per og Jan W. Morthensson: Symfonisk gestaltning/metamusik (Fra seminaret i forbindelse med Nordiske Musikdage 1984) (Oplæg og diskussion i uddrag ved Anders Beyer Christensen)............... 158

Nørgård, Per: Havenes grundtone (findens

den?)........................ 294

Parniola, Mario: Former og tid (oversat af Carl og Paula Hostrup-Jensen)........... 297

Werner, Sven Erik: Notat om ny kompositions-musik ........................ 336

Krønike

Jensen, J ør en L : »- hvis det nu var 1984 -« . 197

Rapporter

Beckman, Jesper: 6. Festival for Elektronisk

Musik i Stockholm ............... 100

Beckman, Jesper: Spring ud: Brev fra Numus

Festivalen 1985 ................. 281

Bruland, Inge: Pariserkongressen Kvinder og

Musik ....................... 301

Fundal, Karsten: UNM med Ferneyhough,

Sandström og Arditti.............. 104

Krarup, Bertel: Musiknytåret - en status . . . 226 Levinsen, Claus: Æsel + Hest giver et mulddyr!

(Classic Rock med London Symphony

Orchestra) .................... 313

Rasmussen, Karl Aage: Noter fra Canada,

Damen skranter (ISCM) ........... 152

Rosing-Schow, Niels: Lerchenborg-workshop

27.-29.7.84 ................... 40

Veng, Per Erik: Skandinavisk musik og kultur

i Montepulciano................. 36

Zeuthen, Morten: Mit sidste kursus

(Rostropovich's mesterkursus på

o Egeskov) ..................... 102

Åhlén, Carl-Gunnar: Nordiske Musikdage i

København-okt. 1984 ............ 154

Værkfortegnelser

Wayne Siegel (med diskografi)......... 189

Ilja Bergh ...................... 175

Albumblad

Rasmussen, Karl Aage: Triple Tango

(klaver) ...................... 278

Bøger

Nye bøger v/Ivan Hansen ....... 43, 109, 368

Beckman, Jesper: Kompositorisk kvalitet og/ eller politisk effekt? (Fr. Spangemacher: Luigi Nono: Die elektronische Musik. Barn-berg 1983)..................... 29

Hatting, Carsten E.: Bach-kilder

(Hans-Joachim Schulze: Studien zur Bach-Überlieferung im 18. Jahrhundert. Leipzig, 1984)........................ 345

Mariner, Knud: Mahler under lup (Henry-Louis de La Grange: Gustav Mahler. Paris, 1979-83)...................... 107

Mariner, Knud: 1530 dage med Mahler

(Henry-Louis de La Grange: Gustav Mahler, vol 3. Paris, 1984)................ 365

Rosing-Schow, Niels: Nyt fra Stravinsky-fronten (med en fortegnelse over Stravinsky-litteratur) ..................... 30

Plader og kassettebånd

Ny musik på plade v/Ivan Hansen . . 43, 110, 364 Bergstrøm-Nielsen, Carl: Zappa - Boulez

(Boulez conducts Zappa. EMI, 1984) ... 363 Fundal, Karsten: Dokumentation af ny dansk

musik (SUDM kassettebånd) ........ 209

Tidsskrifter

v/Ivan Hansen.................. 174, 370

Koncertforomtaler

Overlund, Claus: Rummel og Børnemusik (DUT-arrangementer i okt. 1984)...... 45

Overlund, Claus: Frounberg og Werner, Ny Nordisk Kammermusik (DUT-koncerter i okt. 1984)..................... 47

Overlund, Claus: DUT-programmet (nov. 1984).................... 112Overlund, Claus: Den bortløbne Slavemusik (DUT-koncerter i jan./feb. 1985)...... 165

Ravnkilde, Svend: Himmel og hav og jord og sol: musik er liv - en præsentation af de danske værker, der fremføres på Nordiske Musikdage, Kbh. 1984............. 48

Meddelelser og diverse

Meddelelser og referater fra Dansk Tonekunstner Forening ......... 115, 247, 371

DUT-generalforsamling (referat) ....... 113

DEMS (Dansk Elektron Musik Selskab) generalforsamling (referat) ............. 114

DUT-koncerter i efteråret 1984......... 23

Koncertnoter .................... 45

Nordiske Musikdage, koncertoversigt .... 54

DUT-koncerter i nov.-dec. 1984........ 88

Koncerter nov.-dec. 1984 ............ 111

Ny musik-koncerter................ 166

Kalender over koncerter i DUT, FUT og under

Numus festivalen ................ 229

Forskersymposium i Odense august 1985

(program)..................... 261

Workshop på Lerchenborg (program) .... 371

Bremer Pedersen, Ole: Illustrationer . 48 ff., 73

Notitser........................ 369