Indhold

Af
| DMT Årgang 60 (1985-1986) nr. 01 - side 3-3

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

  • Annonce

    Man skal høre meget

Redaktion: Ivan Hansen (ansvarshavende), Jesper Beckman. Redaktionens adresse: Valkendorfsgade 3, 1151 Kbh. K. Tlf. (Ül) 15 07 26. Redaktionen træffes tirsdag 13.30-15.30. Annonce-ekspedition: Skandinavisk Media Information (SMI) Pilestræde 8, 1112 Kbh. K. (01) 13 14 66 (Jørgen Schläger). Telex 15010 SMI. Sats: Syfoma Sats, Svendborg. Tryk: Na-rayana Press, Gylling, 8300 Odder. ISSN 0106-5o629.

Årgangen omfatter seks numre. Årsabonne-ment(inkl. moms): kr. 140,00. Arsabonnement (subskription til Sverige, Norge, Finland, Island): Dkr. 140,00 (incl. porto). Annual subscription (outside Denmark, Sweden, Norway, Finland, Island): Dkr. 140,00 (inkl. postage). Løssalg: 30 kr. pr. nr. DUT-medlemskab 85/86: Alm. kr. 180,00. Stud./pension kr. 120,00. Familie eller gruppe kr. 120,00 pr. person. DUT-medlemskab inkluderer abonnement på DMT. Redaktionen opfordrer til indsendelse af manuskripter, men påtager sig kun ansvar for evt. retur, hvis svarporto er vedlagt. Udgivet af Det unge tonekunstnerselskab i samarbejde med Dansk komponistforening og Dansk Tonekunstnerforening. Eftertryk kun med kildeangivelse.

FORENINGERNE:

Dansk Komponistforening: Kontor: mandag til fredag mellem 9.00 og 14.00. Valkendorfsgade 3, 1151 København K, tlf. (01) 13 5405, postgiro 2003252. Formand: Mogens Winkel Holm. Sekretær: Käthie Kirk.

Dansk Tonekunstnerforening: Kontor og sekretariat: Hverdage kl. 10-15. Sekretær og juridisk rådgiver: Advokat Knud Lundblad, Bad-stuestræde 18, 1209 København K, tlf. (01) 12 61 26, postgiro 2 23 50 99. DUT - Det Unge Tonekunstnerselskab: Valkendorfsgade 3, 1151 København K, tlf. (01) 15 07 26, hver dag kl. 1012. Formand: Svend Aaquist Johansen. Forretningsfører: Sekretær: Claus Overlund.

Postgiro: 5 00 34 74. DMTs redaktion træffes tirsdag 12-15.00.

DEMS, Dansk Elektronmusik Selskab: Kontorfællesskab med DUT, Valkendorfsgade 3, 1151 København K, tlf. (01) 150726. Formand: Jesper Beckmann, tlf. (01) 32 39 78. Postgiro: 1576275.

Nr. l 1985/86

60. årgang dmt

Løssalg kr. 30,-

MODERNISME OG POSTMODERNISME I NORDISK MUSIK -Jens Brinckers på musikforsker-symposiet i Odense august 1985 .............. SIDE 4

JENS BJERRE - et portræt af den 82-årige organist og komponist tegnet af Tage Mortensen i anledning af portrætkoncerten på Louisiana d. 6. november . . SIDE 12

BOULEZ-INTERVIEW - Jesper Beckman snakkede med komponisten da han besøgte Danmark i anledning af tildelingen af Sonnings Musikpris ..... SIDE 16

ARIBERT REIMANN — vi introducerer den tyske komponist, som besøger Danmark i november i anledning af Musikdramatisk Teaters opførelse af hans opera »Die Ge-spenstersonate« og en Radio-koncert ...................... SIDE 21

TO AF MUSIKKENS HØJBORGE - Tage Nielsen -pt. i Italien - kigger tilbage på samarbejdet mellem Det jydske Musikkonservatorium og Aarhus Symfoniorkester i en artikel fra jubilæums-bogen »Aarhus symfoniorkester 50 år« ....... SIDE 24

RASHOLM OG NØRMUSSEN - to nye kvartetter så dagens lys på Lerchenborg Musikuge i år. Vi har modtaget en dansk og en engelsk kommentar til værkerne ............................................... SIDE 26

DEN NY MUSIKHISTORIE - Det fynske Musikkonservatorium var i august rammen om en uges musikforsker-symposium med hovedemnerne Musikhistorie, Analyse og Ny Nordisk Musik. Erling Madsen resumerer to dages debat om Jan Lings »Europas Musikhistoria« og Gyldendals Musikhistorie ................. SIDE 29

EN WEBERN- ANALYSE - ve d Odense-symposiet præsenterede J an Maegaarden ny analyse af Weberns L Kantate I. sats til belysning af spørgsmålet, hvor langt kan man nå ad analysens vej ................................. SIDE 33

DOKUMENTATION AF NY DANSK MUSIK II - Karsten Fundal har lyttet til de sidste 10 kassettebånd fra Samfundet til Udgivelse af Dansk Musik . . . SIDE 42

INFORMATIONER - Ivan Hansen orienterer om nye bøger, tidskrifter og begivenheder ............................................ SIDE 44