Internationalt Schütz-program

Af
| DMT Årgang 60 (1985-1986) nr. 01 - side 47-47

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

  • Annonce

    Man skal høre meget

I anledning af 400-året for Heinrich Schütz1 fødsel arrangerer Dansk Selskab for Musikforskning i samarbejde med Musikhistorisk Museum og Carl Claudius1 Samling et internationalt videnskabeligt symposium »Heinrich Schütz og musikken i Danmark på Christian den Fjerdes tid« i dagene 11.-14. november 1985.

Symposiet afholdes i Det kongelige danske Videnskabernes Selskab i København med deltagelse af 30 specialister fra Europa og U.S.A.

Schütz ophold i København 1633-35 og senere 1642-44 som dansk hofkapelmester er et centralt emne for symposiet, men i øvrigt er forløbet planlagt i lyset af følgende overordnede emner:

1. Musikalsk lokalhistorie: Venedig-Dresden-København

2. Biografisk-dokumentariske kilder

3. Stilhistorie: Lærer-elev-forhold

4. Musikalske genrer: Kendetegn og funktion

5. Analytiske studier Konferencesprogene er engelsk og tysk. Der vil være adgang for interesserede tilhørere i det omfang pladsen tillader det. I samarbejde med Danmarks Radio og TV er der i symposiedagene arrangeret en række koncerter med musik af Heinrich Schütz og hans samtidige. Koncerterne foregår i Trinitatis Kirke, Holmens ""

Kirke og Børssalen d. 10., 11. og 12. november og medvirkende er Radiokam-merkoret, Københavns Drengekor, Consort of Musické (London), Inge Bøn-nerup, Charlotte Lund Christiansen, Lars Ulrik Mortensen, Per Enevold m.fl. Nærmere oplysninger herom kan ses i Musikhistorisk Museum og Carl Claudius1 Samlings program for efteråret 1985, som kan rekvireres ved telefonisk eller skriftlig henvendelse på nedenstående adresse.

Tirsdag d. 12. november åbner museet i samme anledning udstillingen »Schütz og Danmark« med velvillig hjælp fra arkiver og biblioteker i ind- og udland; udstillingen varer til ca. 1. januar 1986. Symposiet, koncerterne i forbindelse hermed og udstillingen er muliggjort ved økonomisk støtte fra Statens humanistiske Forskningsråd, Carlsbergs Mindelegat for Brygger I. C. Jacobsen, Sonning-Fonden, Gangsted-fonden, Statens Musikråd og C. L. Davids Legat for Slægt og Venner.

Det endelige program for symposiet foreligger ultimo octobris, til hvilken tid evt. interesserede kan få det - samt evt. yderligere oplysninger-ved henvendelse til

Ole Kongsted , Musikhistorisk Museum og Carl Claudius1 Samling, Åbenrå nr. 30,1124-Kbh. K. (01)112726