indholdsfortegnelse

Af
| DMT Årgang 60 (1985-1986) nr. 03 - side 99-99

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

Redaktion: Ivan Hansen (ansvarshavende), Jesper Beckman. Redaktionens adresse: Val-kendorfsgade 3, 1151 Kbh. K. Tlf. (01) 15 07 26. Redaktionen træffes tirsdag 13.30-15.30. Annonce-ekspedition: Skandinavisk Media Information (SMI) Pilestræde 8, 1112 Kbh. K. (01) 13 14 66 (Jørgen Schläger). Telex 15010 SMI. Sats: Syfoma Sats, Svendborg. Tryk: Na-rayana Press, Gylling, 8300 Odder. ISSN 0106-5629.

Årgangen omfatter seks numre. Årsabonne-ment(inkl. moms): kr. 140,00. Årsabonnement (subskription til Sverige, Norge, Finland, Island): Dkr. 140,00 (incl. porto). Annual subscription (outside Denmark, Sweden, Norway, Finland, Island): Dkr. 140,00 (inkl. postage). Løssalg: 30 kr. pr. nr. DUT-medlemskab 85/86: Alm. kr. 180,00. Stud./pension kr. 120,00. Familie eller gruppe kr. 120,00 pr. person. DUT-medlemskab inkluderer abonnement på DMT. Redaktionen opfordrer til indsendelse af manuskripter, men påtager sig kun ansvar for evt. retur, hvis svarporto er vedlagt. Udgivet af Det unge tonekunstnerselskab i samarbejde med Dansk komponistforening og Dansk Tonekunstnerforening. Eftertryk kun med kildeangivelse.

FORENINGERNE:

Dansk Komponistforening: Kontor: mandag til fredag mellem 9.00 og 14.00. Valkendorfsgade 3,1151 København K, tlf. (01) 13 5405, postgiro 2 00 32 52. Formand: Mogens Winkel Holm. Sekretær: Käthie Kirk.

Dansk Tonekunstnerforening: Kontor og sekretariat: Hverdage kl. 10-15. Sekretær og juridisk rådgiver: Advokat Knud Lundblad, Bad-stuestræde 18, 1209 København K, tlf. (01) 12 61 26, postgiro 2 23 50 99. DUT - Det Unge Tonekunstnerselskab: Valkendorfsgade 3, 1151 København K, tlf. (01) 15 07 26. hver dag kl. 10-12. Formand: Niels Rosing-Schow. Forretningsfører: Sekretær: Claus Overlund.

Postgiro: 5 00 34 74. DMTs redaktion træffes tirsdag 12-15.00.

DEMS, Dansk Elektronmusik Selskab: Kontorfællesskab med DUT, Valkendorfsgade 3, 1151 København K, tlf. (01) 150726. Formand: Jesper Beckmann, tlf. (01) 32 39 78. Postgiro: 1576275.

Nr. 3 1985/86 60. årgang Løssalg kr. 30,-

GUITAREN: ET EKSOTISK INSTRUMENT I DEN DANSKE MUSIK -

Erling Møldrup orienterer om den danske guitarmusik fra Daniel Holtz til Erik Højsgaard ..................................... s. 100

NÅR NODEPAPIRET BEGYNDER AT SVARE... - Knud Ketting tegner et portræt af komponisten Erik Norby, der med enkelte, farverige værker-som Regnbueslangen, Munch-triologi, Illuminations, Wunderhorn - og Rilke-Lieder - har markeret sig i den danske musik. I februar holdt Norby portrætkoncert på Louisiana og fik uropført orkestersange i DR ........ s. 110

DA MODERNISMEN KOM TIL DANMARK - Erling Kullberg har talt med Ib Nørholm om tressernes danske musik efter det centraleuropæiske »prinsekys, der vækkede det danske miljø og fik komponisterne til at kaste sig over alt det nye...«; der er specielt focus på Nørholm's vej gennem serialisme, fluxus, pluralisme, tilspidsning... til idag ................. s. 114

»MÅNEN ER FAKTISK DET FØRSTE T. V....« - Fluxus-kunstneren N am June Paik-terroristen i nyere dansk musikliv - nyder stor berømmelse efter tyve års undergrundsvirksomhed. Den experimenter ende ungdom betragter ham som »godfather« indenfor videokunstens udnyttelse af ly d og billede, hvad man kunne opleve på den nyligt afholdte Videomarathon-f estival i København og Odense. Helmer Nørgaard beretter om en ny retrospektiv Paik-bog . s. 122

ALBUMBLAD: HELMER NØRGAARD / NEW JUNGLE ORCHESTRA -fanfare til Pierre Dørge's orkester ................ s. 128

SCHÖNBERG OG KADINSKY - Jan Maegaard anmelder en (ny) engelsk bog med breve, billeder og dokumenter fra »det nye hos Baudelaire, Wagner og Mahler« har til formål at løse op for holdningen til Adorno som kulturpessimist og prøve at vise hans udvikling fra »no-future«- filosof omkring 1945 til en mere åben og udadvendt position i halvtredserne og tresserne, asom det viser sig i hans Mahlerbog
......... s. 130

DEN MUSIKALSKE PROSA - Anders Beyer Christensen og Henning Goldbæk's artikel om »det nye hos Bardelaire, Wagner og Mahler« har tilformål at løse op for holdningen til Adorno som kulturpessimist og prøve at vise hans udvikling fra »no f uture «-filosof omkring 1945 til en mere åben og udadvendtposition i halvtredserne og tresserne, som det viser sig i hans Mahlerbog ............................................. s. 138
MODSTANDEN MOD DEN NY MUSIK - i 1960 mødtes Theodor W. Adorno og Karlheinz Stockhausen til en stor radiodiskussion om den ny usik og dens modtagelse ,25 år efter foreligger samtalen på try k....... s. 138

PROTESTBREV: HAARDER OG MUSIKUNDERVISNINGEN s. 147