Indhold

Af
| DMT Årgang 60 (1985-1986) nr. 04 - side 151-151

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

  • Annonce

    Spor Festival
  • Annonce

    Man skal høre meget

INDHOLD:

Redaktion: Ivan Hansen (ansvarshavende), Jesper Beckman. Redaktion og annonce-ekspedition: Valkendorfsgade 3, 1151 Kbh. K. Tlf. (01) 15 07 26. Sats: Syfoma Sats, Svendborg. Tryk: Narayana Press, Gylling, 8300 Odder. ISSN 0106-5629.

Årgangen omfatter seks numre. Årsabonne-ment(inkl. moms): kr. 140,00. Årsabonnement (subskription til Sverige, Norge, Finland, Island): Dkr. 140,00 (incl. porto). Annual subscription (outside Denmark, Sweden, Norway, Finland, Island): Dkr. 140,00 (inkl. postage). Løssalg: 30 kr. pr. nr. DUT-medlemskab 85/86: Alm. kr. 180,00. Stud./pension kr. 120,00. Familie eller gruppe kr. 120,00 pr. person. DUT-medlemskab inkluderer abonnement på DMT. Redaktionen opfordrer til indsendelse af manuskripter, men påtager sig kun ansvar for evt. retur, hvis svarporto er vedlagt. Udgivet af Det unge tonekunstnerselskab i samarbejde med Dansk komponistforening og Dansk Tonekunstnerforening. Eftertryk kun med kildeangivelse.

FORENINGERNE:

Dansk Komponistforening: Kontor: mandag til fredag mellem 9.00 og 14.00. Valkendorfsgade 3,1151 København K, tlf. (01) 13 5405, postgiro 2 00 32 52. Formand: Mogens Winkel Holm. Sekretær: Käthie Kirk.

Dansk Tonekunstnerforening: Kontor og sekretariat: Hverdage kl. 10-15. Sekretær og juridisk rådgiver: Advokat Knud Lundblad, Bad-stuestræde 18, 1209 København K, tlf. (01) 12 61 26, postgiro 2 23 50 99. DUT - Det Unge Tonekunstnerselskab: Valkendorfsgade 3, 1151 København K, tlf. (01) 15 07 26, hver dag kl. 10-12. Formand: Niels Rosing-Schow. Forretningsfører: Sekretær: Claus Overlund. Postgiro: 5 00 34 74.

DEMS, Dansk Elektronmusik Selskab: Kontorfællesskab med DUT, Valkendorfsgade 3, 1151 København K, tlf. (01) 150726. Formand: Jesper Beckman, tlf. (01) 32 39 78. Postgiro: 1576275.

Nr. 4 1985/86

60. årgang dmt

Løssalg kr. 30,-

DET VAR DOG DER DET STARTEDE - en portræt-samtale af komponisten Steen Pade tegnet af kollegaen Niels Rosing-Schow. En klaverkoncert af Steen Pade blev uropført ved en radio-koncert d. 4. april og desuden var der portræt-koncert p å Louisiana d. 16. april .................s. 152

BRIAN ENOI KØBENHAVN - der var trængsel i Grand Bio til en »offentlig« samtale mellem Poul Borum og multi-kunstneren Brian Eno. Anledningen var præsentationen af Eno's video-installation »A Tinted Room«, der kunne opleves i Huset i København i hele februar måned. Vi bringer et uddrag af samtalen..............................s. 160

GUITARENS VEJE - guitaristen Jesper Lutzhøft har sluppet strengene et øjeblik for at fortælle om nogle mere specielle spille-teknikker i det nyere guitarrepertoire .................•..............s. 164

DANSKE UROPFØRELSER - meddelt af Bendt Vinnholt Nielsen . s. 168

FORSVAR FOR EN AKTUEL MUSIKTEORI - den tyske musikolog Carl Dahlhaus begrundede ved en konference om »musikalsk forskning« p å IRC AM i 1983 sit syn på nødvendigheden af at reflektere over den musikalske tænken som en del af det kompositoriske arbejde...............s. 175

HASTIGHED OG ACCELERATION - en redegørelse af Per Nørgård for de kompositions-tekniske problemer som accelerations-ideen har rejst, samt anvisninger på forskellige løsninger .....................s. 179

DE STØRSTE BEGRÆNSNINGER LIGGER I FANTASIEN - en samtale med den finske komponist Kaija Saariaho} der arbejder på IRC AM . . s. 187

KLANGENS MUSIKALSKE KVALITETER OG FUNKTIONER - Stephen Mc Adams og Kaija Saariahos redegørelse for deres musikalske forskning på IRC AM præsenteret ved den 11. internationale computermusik konference i Vancouver i august 1985........................s. 189

RETTELSE TIL DMT nr.3 1985/86 - i Jan Maegaards anmeldelse »Schønberg og Kandin-sky« er der s. 129, tredje spalte linje 19 sneget sig et »ikke« ind, som ikke skulle være der, og som gør meningen absurd.