Indhold

Af
| DMT Årgang 60 (1985-1986) nr. 05 - side 199-199

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

  • Annonce

    © PR

INDHOLD

SKYGGER - »er det end moderne eller ej, rigtigt eller ej, det er mig ligemeget, jeg er revet med, og det uden billige tricks«. Per Kirkeby skriver om Wolfgang Rihm ....................................... s. 200

MUSIKALSK FRIHED - skitse til en frihedens æstetik tegnet af Wolfgang Rihm ....................................... s. 202

Redaktion: Ivan Hansen, Jesper Beckman (ansv. for dette nummer). Redaktion og annonce-ekspedition: Valkendorfsgade 3, 1151 Kbh. K. Tlf. (01) 15 07 26. Sats: Syfoma Sats, Svendborg. Tryk: Narayana Press, Gylling, 8300 Odder. ISSN 0106-5629. Årgangen omfatter seks numre. Årsabonne-ment (inkl. moms): kr. 140,00. Årsabonnement (subskription til Sverige, Norge, Finland, Island): Dkr. 140,00 (incl. porto). Annual subscription (outside Denmark, Sweden, Norway, Finland, Island): Dkr. 140,00 (inkl. postage). Løssalg: 30 kr. pr. nr. DUT-medlemskab 85/86: Alm. kr. 180,00. Stud./pension kr. 120,00. Familie eller gruppe kr. 120,00 pr. person. DUT-medlemskab inkluderer abonnement på DMT. Redaktionen opfordrer til indsendelse af manuskripter, men påtager sig kun ansvar for evt. retur, hvis svarporto er vedlagt. Udgivet af Det unge tonekunstnerselskab i samarbejde med Dansk komponistforening og Dansk Tonekunstnerforening. Eftertryk kun med kildeangivelse.

FORENINGERNE:

Dansk Komponistforening: Kontor: mandag til fredag mellem 9.00 og 14.00. Valkendorfsgade 3,1151 København K, tlf. (01) 13 54 05, postgiro 2 00 32 52. Formand: Mogens Winkel Holm. Sekretær: Käthie Kirk.

Dansk Tonekunstnerforening: Kontor og sekretariat: Hverdage kl. 10-15. Sekretær og juridisk rådgiver: Advokat Knud Lundblad, Bad-stuestræde 18, 1209 København K, tlf. (01) 12 61 26, postgiro 2 23 50 99. DUT - Det Unge Tonekunstnerselskab: Valkendorfsgade 3, 1151 København K, tlf. (01) 15 07 26, hver dag kl. 10-12. Formand: Niels Rosing-Schow. Forretningsfører: Sekretær: Claus Overlund. Postgiro: 5 00 34 74.

DEMS, Dansk Elektronmusik Selskab: Kontorfællesskab med DUT, Valkendorfsgade 3, 1151 København K, tlf. (01) 15 07 26. Formand: Jesper Beckman, tlf. (01) 32 39 78. Postgiro: l 57 62 75.

Nr. 5 1985/86

60. årgang dmt

Løssalg kr. 30,-

OM AT FLYDE MED STRØMMEN - Tristan Murail gæstede landet sammen med ensemblet L'Itinéraire i februar. Jesper Beckman snakkede med ham........................................ s. 209

MODERNISME, AVANTGARDISME, POSTMODERNISME - nordmanden Arnfinn Bø-Rygg giver et bud på en præcisering af betegnelsen »postmodernisme« .................................. s. 212

LOUIS GLASS OG HANS »CIRKEL« - om en »glemt« dansk komponisti Carl Nielsens skygge af Niels Viggo Bentzon............... s. 219

DAG-MARERIDT OG MORALITETER -3. delaf Mogens Andersens introduktioner til Ib Nørholms symfonier omhandler 3. og 6. symfoni . s. 224

MERE OM MAHLER - endnu 2 bøger om Gustav Mahler anmeldes af Jan Maegaard ..................................... s. 233

WORKSHOP PÅ LERCHENBORG 2S.-27. juli 1986....... s. 235

MUSIKNYTÅR I ODENSE 1986 - rapport fra festivalen på Fyn, der i år bl. a. præsenterede ny engelsk musik, af Per Erland Rasmussen. I rapporten indgår også en fyldig omtale af Peter Maxwell Davies Vesalii Icônes . s. 236

RETTELSER TIL DMT nr. 4 1985/86:

S. 176 sp. 3 sidste sætning lyder »Den forestiller ikke, sådan som »fysikali-sterne« tror, dennes fundament.«

S. 178 sp. 2. Forfatteren til »Von zwei Kulturen der Musik« hedder ikke Malm, men August Halm.

S. 186 Eks. 9. Dette er ikke et eks. på gennembrudt rytme, men derimod et eks. på brug af den kromatiske skala med et vist hiererkisk islæt.