Indhold

Af
| DMT Årgang 60 (1985-1986) nr. 06 - side 247-247

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

Tre kor-Linier afhhv. Bo Holten (Som Månen Skinner, 1983), Poul Ruders (Psalme 86, 1985) og Hans Abrahamsen (Som Månen Skinner, 1984).

Redaktion: Ivan Hansen (ansvarshavende), Jesper Beckman. Redaktion og annonce-ekspedition: Valkendorfsgade 3, 1151 Kbh. K. TIf. (01) 15 07 26. Sats: Syfoma Sats, Svendborg. Tryk: Narayana Press, Gylling, 8300 Odder. ISSN 0106-5629.

Årgangen omfatter seks numre. Årsabonne-ment (inkl. moms): kr. 140,00. Årsabonnement (subskription til Sverige, Norge, Finland, Island): Dkr. 140,00 (incl. porto). Annual subscription (outside Denmark, Sweden, Norway, Finland, Island): Dkr. 140,00 (inkl. postage). Løssalg: 30 kr. pr. nr. DUT-medlemskab 85/86: Alm. kr. 180,00. Stud./pension kr. 120,00. Familie eller gruppe kr. 120,00 pr. person. DUT-medlemskab inkluderer abonnement på DMT. Redaktionen opfordrer til indsendelse af manuskripter, men påtager sig kun ansvar for evt. retur, hvis svarporto er vedlagt. Udgivet af Det unge tonekunstnerselskab i samarbejde med Dansk komponistforening og Dansk Tonekunstnerfcrening. Eftertryk kun med kildeangivelse.

FORENINGERNE:

Dansk Komponistforening: Kontor: mandag til fredag mellem 9.00 og 14.00. Valkendorfsgade 3,1151 København K, tlf. (01) 13 5405, postgiro 2 00 32 52. Formand: Mogens Winkel Holm. Sekretær: Käthie Kirk.

Dansk Tonekunstnerforening: Kontor og sekretariat: Hverdage kl. 10-15. Sekretær og juridisk rådgiver: Advokat Knud Lundblad, Bad-stuestræde 18, 1209 København K, tlf. (01) 1261 26, postgiro 2 23 50 99. DUT - Det Unge Tonekunstnerselskab: Valkendorfsgade 3, 1151 København K, tlf. (01) 15 07 26, hver dag kl. 10-12. Formand: Niels Rosing-Schow. Forretningsfører: Sekretær: Claus Overlund. Postgiro: 5 00 34 74.

DEMS, Dansk Elektronmusik Selskab: Kontorfællesskab med DUT, Valkendorfsgade 3, 1151 København K, tlf. (01) 150726. Formand: Jesper Beckman, tlf. (01)323978. Postgiro: l 57 62 75.

Nr. 6 1985/86

60. årgang dmt

Løssalg kr. 30,-

INDHOLD

GENNEM ÅRHUNDREDERS TÅRER - PORTRÆT AF POUL RUDERS - en samtale med komponisten, ved Jesper Beckman samt Poul Ruders-værkliste................................ s. 248

POUL RUDERS-ALBUMBLAD: fra OPERAEN »TYCHO BRAHE«

(1986) - duet mellem Tycho Brahe og Johannes Kepler (libretto: Henrik Bjel-ke)......................................... s. 255

KONSTRUKTION, INTUITION OG BETYDNING I HANS ABRA-HAMSENS MUSIK - portrætsamtale med komponisten ved Erling Kull-berg, samt Hans Abrahamsen-værkliste ................. s. 258

HANS ABRAHAMSEN-ALBUMBLAD: fra »Six Pieces for violin, horn and piano« (1. sats), 1984 .......................... s. 268

TONALITETEN - DET ER MUSIKKENS FARVER. INTERVIEW MED BO HOLTEN - ved Anders Beyer Christensen, samt Bo Holten-værk-liste ........................................ s. 270

BO HOLTEN-ALBUMBLAD: fra »Pastellbilder« (3. del,) for sang, fløjte, klarinet, guitar og slagtøj, 1985/86..................... s. 276

BO HOLTENS »SYMFONI« (1981/82) - EN ANALYSE - af Anders Beyer Christensen ................................... s. 277

MERE OM MAHLER... - Jan Maegaard om to nye Mahler-bøger, af Knud Mariner og Donald Mitchell......................... s. 286

ERNST BLOCH - del 1:

INTRODUKTION TIL BLOCHS MUSIKFILOSOFI - af Henning Goldbæk ........................................ s. 288

OM DET MATEMATISKE OG DIALEKTISKE VÆSEN I MUSIKKEN -af ERNST BLOCH (oversat af Henning Goldbæk)......'. . . s. 289

DDR-MUSIKTAGE I BERLIN - FEBRUAR 1986 - en rapport fra Anker

Fjeld Simonsen................................. s. 293

DEN RYTMISKE UDFORDRING - BERNHARD CHRISTENSEN 80

ÅR - streger til et portræt af komponisten, af Peder Kaj Pedersen—samt Bernhard Christensen-værkliste.......................... s. 295

BØGER -ved Ivan Hansen......................... s. 306

PLADER - ved Ivan Hansen........................ s. 306

TIDSSKRIFTER -ved Ivan Hansen................... s. 307