60. årgang. 1985/86

Af
| DMT Årgang 61 (1986-1987) nr. 01 - side 27-27

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

  • Annonce

    Unsound Festival
  • Annonce

    Annoncér hos Seismograf

60. årgang. 1985/86

REDAKTION:

Ivan Hansen (ansvarshavende) Jesper Beckman

Sats: Syfoma Sats, Ryttermarken 11, 5700 Svendborg Tryk: Narayana Press, Gylling, 8300 Odder

Udgivet af:

DET UNGE TONEKUNSTNERSELSKAB

i samarbejde med Dansk Komponistforening Dansk Tonekunstnerforening og Dansk Elektronmusikselskab

København 1986

DMT register årgang 1985/86

Nr. 1s. 1-48 Nr. 2s. 49- 96 Nr. 3s. 97 - 148 Nr. 4 s. 149 - 196 Nr. 5 s. 197 - 244 Nr. 6 s. 245 - 308

Enkelte komponister/værker

Andersen, Mogens: Modskabelse - en introduktion

til Ib Nørholms symfonier (2)............ 60

Andersen, Mogens: Dag-mareridt og Moraliteter - en

introduktion tu Ib Nørholms symfonier (3) ... 224 Beckman, Jesper: Et rum fuld af spejle - Interview

med Pierre Boulez 31.5.1985............. 16

Beckman, Jesper: De største begrænsninger ligger i

fantasien - Kaija Saariaho, en finsk komponist på

IRCAM........................... 187

Beckman, Jesper: Om at flyde med strømmen. En

samtale med den franske komponist Tristan Murail 209 Beckman, Jesper: Gennem århundreders tårer. En

samtale med komponisten Poul Ruders...... 248

Bention, Niels Viggo: Loms Glass og hans ""cirkel"" 219 Beyer Christensen, Anders: Tonaliteten - det er

musikkens farver. Interview med Bo Holten ... 270 Beyer Christensen, Anders: Bo Holtens Symfoni

(1981-82) - en analyse.................. 277

Borum; Poul: Brian Eno i København - i samtale

med Poul Borum om rock, ambient music og

artvideo 26.1.1986.................... 160

Ketting, Knud: Når nodepapiret begynder at svare -

Portræt af Erik Norby.................. 110

Kirkeby, Per: Skygger - til Wolfgang Rihm (med

illustrationer af Per Kirkeby)............. 200

Kullberg, Erling: Da modernismen kom til Danmark -

Samtale med Ib Nørholm................ 114

Kullberg, Erling: Konstruktion, intuition og

betydning i Hans Abrahamsens musik -

Portrætsamtale...................... 258

Maegaard, Jan: En Webern-analyse (Kantate nr. l,

l.sats)............................ 33

Mortensen, Tage: Portræt af Jens Bjerre....... 12

Nørgård, Per: Hastighed og acceleration (i P.N.S

egne værker)........................ 179

Pedersen, Peder Kaj: ""Den rytmiske udfordring"" -

Bernhard Christensen 80 år.............. 295

Ravnkilde, Svend (""sammen med Bendt Viinholt

Nielsen): Rued Langgaards ""Humoreske"" (1923) -

et postmodernistisk præ-ekko ?!........... 69

Ravnkilde, Svend: D for december '25 (Carl Nielsens

6. symfoni 60 år).................... 90

Rosing-Schow, Niels: Det var dog dér det startede -

En samtale med komponisten Steen Pade

29.1.1986.......................... 152

Toft, Lennart: Die Gespenster sonate - Opera af

Aribert Reimann (i anledning af Musikdramatisk

Teaters opførelse)..................... 21

Enkelte genrer

Benneth, Gerald: Enkelhed og kompleksitet i elektroakustisk musik. Et indlæg ved ICEM-konferencen 29.9.1985 (oversat af Jesper Beckman)....... 79

Lutzhøft, Jesper: Guitarens veje. Grænser og uopdyrkede områder................... 164

Møldrup, Erling: Et eksotisk instrument i dansk musik. Strejftog i dansk guitarmusik fra begyndelsen til i dag................... 100

Enkelte udøvere

Beckman, Jesper: Vi aspirerer til alle traditioner. En samtale med AVM-intermedia Group i Stockholm 19.9.1984......................... 74

Olesen, Erik: Dæmonisk japansk monomani - Den japanske slagtøjsgruppe ""Ondekoza"" i Skt. Annæ Koncertsal 7.9.1985................... 88

Musikliv i Danmark

Kullberg, Erling: Da modernismen kom til Danmark. Samtale med Ib Nørholm om 60'ernes danske musik og musikmiljø............. 114

Nielsen, Tage: To af musikkens højborge (i anledning af Århus Symfoniorkesters 50 års jubilæum)......................... 24

Viinholt Nielsen, Bendt: Danske uropførelser 1984 168

Postmodernisme

Brincker, Jens: Modernisme og postmodernisme i

nordisk musik....................... 4

Bø-Rygg, Arnfinn: Modernisme - Avantgardisme -Postmodernisme. Om betingelserne for den postmoderne musikalske erfaring (oversat af Jesper

Beckman).......................... 212

Hansen, Ivan: Hvad er postmodernisme?....... 52

Jensen, Jørgen L: Post-modernismens rum...... 55

Nørgård, Per: Kunstnere i alle lande - opsplit eder! . 54 Ravnkilde, Svend fsammen med Bendt Viinholt Nielsen): Rued Langgaards ""Humoreske"" (1923) -

et postmodernistisk præ-ekko?!........... 69

Thyssen, Ole: Person og værk - om modernismens og postmodernismens forhold mellem viden, moral og kunst...................... 57

Musikfilosofi/teori/historie

Beyer Christensen, Anders og Henning Goldbæk: Den musikalske prosa. Om en side af begrebet det nye hos Baudelaire, Wagner og Mahler...... 130

Bloch, Ernst: Om det matematiske og dialektiske væsen i musikken (et forsøg, 1925 - oversat af Henning Goldbæk).................... 289

Dahlhaus, Carl: Forsvar for en aktuel musikteori (oversat af Bo Rasmussen)............... 175

Fjeld Simonsen, Anker: Er temporelationer overtonerelationer? Prolog til naturvidenskabelig musikopfattelse eller blindgyde............ 91

Goldbæk, Henning: Introduktion til Blochs musikfilosofi....................... 288

Madsen, Erling: Den ny musikhistorie (Gyldendals Musikhistorie og Jan Ling: Europas Musikhistorie behandlet på Nordisk Forskersymposium i Odense)............. 29

Mc Adams, Stephen og Kaija Saariaho: Klangens musikalske kvaliteter og funktioner (oversat af Jesper Beckman)..................... 189

Modstanden mod den nye musik. En diskussion mellem Adorno og Stockhausen 1960 (oversat af Bo Rasmussen)...................... 138

Morthenson, Jan W.: Begrebet mening i nutidig

musik. Et indlæg ved ICEM-konferencen

26.9.1985 i Stockholm (oversat af Jesper

Beckman).......................... 82

Rihm, Wolfgang: Musikalsk frihed (oversat af Bo

Rasmussen, illustreret af Per Kirkeby)....... 202

Rapporter

Christensen, Erik: Rasholm og Nørmussen på Lerchenborg - indtryk fra komponistseminaret, aug. 1985.......................... 26

Fjeld Simonsen, Anker: DDR-Musiktage i Berlin, feb. 1986.......................... 293

Rasmussen, Per Erland: Musiknytår i Odense 1986 med Ny Engelsk Musik................ 236

Værkfortegnelser

Hans Abrahamsen...................... 267

Jens Bjerre........................... 15

Bernhard Christensen (med bibliografi og diskografi) 304

Bo Holten............................ 275

Erik Norby (med diskografi)............... 113

Steen Pade........................... 158

Aribert Reimann....................... 23

Poul Ruders (med diskografi)............... 257

Albumsblad

Abrahamsen, Hans: Six Pieces, 1. sats........ 268

Nørgård, Helmer: Eggs in the Beard of Franz Joseph 128

Pade, Steen: Af Florilegium (klaver).......... 159

Ruders, Poul: Duet mellem Tycho Brahe og Johs.

Kepler fra operaen ""Tycho"" (1986).......... 255

Debat

Protest til Bertel Haarder (ang. musikundervisningen i gymnasiet)........................

147

Bøger

Plader og kassettebånd

Nye bøger (v/Ivan Hansen).......... 44,94,306

Madsen, Erling: Den ny Musikhistorie (Gyldendals Musikhistorie og Jan Ling: Europas Musikhistorie behandlet på Nordisk Forskersymposium i Odense)............. 29

Maegaard, Jan: Schönberg - Kandinsky (Arnold Schönberg - Wassily Kandinsky. Letters, pictures, documents. London - Boston, 1984)......... 129

Maegaard, Jan: Mere om Mahler (Donald Mitchell: Gustav Mahler. Songs and Symphonies of Life and Death. London - Boston, 1985 samt Knud Manner: Gustav Mahler im Konzertsaal. Eine Dokumentation seiner Konzerttätigkeit 1870-1911. Kbh. 1985) ............ o 233 eller 286

Nielsen, Tage: To af musikkens højborge (Århus Symfoniorkester 50 år)................. 24

Nørgård, Helmer: ""Månen er faktisk det første TV"" (Nam June Paik, Whitney Museum of American Art, New York, 1982)................. 122

Plader v/Ivan Hansen.................... 306

Fundal, Karsten: Dokumentation af ny dansk musik II (SUDM kassettebånd)................ 42

Tidsskrifter

v/Ivan Hansen...................... 47,307

Meddelelser og diverse

Dansk Tonekunstner Forening (meddelelser) .... 47

Internationalt Schütz-program (symposium, Kbh.) 47

Krabbe, Niels: Dansk RILJM reorganiseret...... 87

Lerchenborg Musikdage 1986 (koncertoversigt) . . 269

Musiknytår, Odense, jan. 1986 (oversigt)...... 95

Notitser............................ 45

Radiokoncerter 21.10 - 4.11.1985 (foromtale) ... 46

Workshop på Lerchenborg, juli 1986 (oversigt) . . 235

Årgang 61/1986-1987, nr. 01