Flerdimensionel agogik

Af
| DMT Årgang 61 (1986-1987) nr. 01 - side 19-19

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

  • Annonce

    Unsound Festival
  • Annonce

    Annoncér hos Seismograf

I artiklen ""Accelerando og hastighed"" i DMT nr. 4 1985/86 beskrev Per Nørgård sit arbejde med ""kontinuerlige"" accelerandi. Her følger nu to eksempler på ""flerdimensionelle"" accelerandi, et afsnit af strygekvartetten Tintinnabulary skrevet for Kontra-kvartetten, som vil uropføre værket i nær fremtid, samt en klaver sats De 8 Søjler fra et værkfor l til 2 klaverer, der er under udarbejdelse.

TINTINNABULARY

I Tintinnabulary (min nye strygekvartet) optræder et initial-accelerando på 8 ansatser henimod fordoblet tempo. Trods den identiske start er det for tilhøreren ikke muligt at afgøre den fortsatte udvikling: Enten a) vil de hidtidige varigheds-forkortelser fortsætte med halvering af perioden for de 8 ansatser o.s.v. Eller b) fortsættelsen vil udtyde de hidtidige 8 som 4 pur-ansatser (""á 2""). Derved vil de næste 8 par vare en tilsvarende periode (jvf.a). Dette kan gøres klart ved at notere 2. periode i Tempo 1° og fortsætte med halve værdier, altså efter 8 halvnoder følger dobbeltstreg, Tempo 1° 16 fjerdedele, ligeledes accelererende henimod fordobling. Hvis også 2. periode betoner de nye halvnode-par vil forløbet blive et uendeligt fortættende accelerando med stadig halverede værdier hver periode.

Som ved Eschers tegninger af f.x. vand, der flyder opad tilsyneladende logisk, perspektivisk, er der naturligvis en perceptionsfælde - for tilhøreren, (nemlig at proportionerne bør være let varierede de 2 typer imellem), men af tilsvarende umiddelbare sanselige overbevisningskraft.

DE 8 SØJLER

I De 8 søjler er den samme accelerations-dobbelthed kun antydet i spilleanvisningen: over systemet står den ""langsomme acceleration"", under den stadigt halverede periodes accelera-tionstype. Den flerdimensionelle pulsverden kommer til udtryk i 3 notationer for samme rytmiske struktur, rummende 3 selvstændige pulsbevægelser, og derved 3 tolkningsmuligheder for oplevelsen. Notationen, med dens uundgåelige beto-ning/ubetoningsforhold, må derfor være trefoldig. At de 3 forløb bliver længere skyldes rækkefølgen i de 3 forløb af valgt pulsbetoning: Kortest il., middel i 2. og langsomst i 3. forløb. Da fordoblingen af de 8's fase derved tager længere tid, trods den fysisk-identiske acceleration, rummer det 3. forløb, for perceptionen, (som nævnt i artiklen om ""Acceleration og hastighed"", DMT nr. 4,1985/86), en langsommere udvikling. Altså det ""3-dimensionelle" accelerando.

Per Nørgård

Årgang 61/1986-1987, nr. 01