Indhold

Af
| DMT Årgang 61 (1986-1987) nr. 01 - side 3-3

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

  • Annonce

    Unsound Festival
  • Annonce

    Annoncér hos Seismograf

INDHOLD

Redaktion: Jesper Beckman (ansvarshavende). Redaktion og annonceekspedition: Valkendorfsgade 3, 1151 Kbh. K. Tlf. (01) 15 07 26. Tryk: Narayana Press, Gylling, 8300 Odder.

ISSN 0106-5629. Årgangen omfatter seks numre. Løssalg: kr. 30.00 pr. nr Årsabonnement (inkl. moms): kr. 140.00.

Annual subscription (outside Denmark): Dkr. 140.00 (incl. postage). DUT-medlemskab 86/87: Aim. kr. 180.00. Stud/pension, kr. 120.00. Familie eller gruppe kr. 120.00 pr. person. DUT-medlemskabinkludererabonnement på DMT.

Udgiver: Det unge Tonekunstnerselskab i samarbejde med Dansk Komponistforening og Dansk Tonekunstnerforening.

Redaktionen opfordrer til indsendelse af manuskripter, men påtager sig kun ansvar for evt. retur, hvis svarporto er vedlagt. Eftertryk kun med kildeangivelse.

FORENINGERNE: Dansk Komponistforening: Kontor Hverdage kl. 9-14. Valkendorfsgade 3, 1151 København K. Tlf. (01) 13 54 05. Postgiro 2 00 32 52. Formand: Mogens Winkel Holm. Sekretær Kaethie Kirk.

Dansk Tonekunstnerforening: Kontor og sekretariat: Hverdage kl. 10-15. Sekretær og juridisk rådgiver: Advokat Knud Lundblad, Badstuestræde 18,1209 København K. Tlf. (01) 12 61 26. Postgiro 2 23 50 99.

DUT - Det Unge Tonekunstnerselskab: Kontor: Hverdage kl. 10-12. Valkendorfsgade 3, 1151 København K. Tlf. (01) 15 07 26. Postgiro 5 00 34 74. Formand: Niels Rosing-Schow. Forretningsfører Claus Overlund. DEMS - Dansk Elektronmusik Selskab: Kontorfællesskab med DUT, Valkendorfsgade 3, 1151 København K. Tlf. (01) 15 07 26. Postgiro: l 57 62 75. Formand: Jesper Beckman. Tlf. (01) 32 39 78.

Nr. l 1986/87 61. årgang Løssalg kr. 30,-

JEG HÅBER, AT KUNNE GRIBE NOGET UDENFOR MIN EGEN SNÆVRE HORISONT - den japanske komponist Toru Takemitsu gæstede landet i maj. Jesper Beckman snakkede lidt med ham og Steen Chr. Espersen fotograferede............................. s,4

BENJAMIN BRITTEN SOM OPERAKOMPONIST - Mikael Garnæs har set nærmere på forbindelsen mellem udtrykket i Brittens operaer og komponistens personlige situation i England under og efter 2. verdenskrig s.9

FLERDIMENSIONEL AGOGIK - vi følger Per Nørgårds artikel i DMT nr. 4 85/86 Accelerando og hastighed op med to eksempler på flerdimensionelle accelerandi kommenteret af Per Nørgård............. s. 19

TINTINNABULARY - det 1. eksempel af Per Nørgård på flerdimensionelle accelerandi er hentet fra en nyskrevet endnu ikke opført kvartet skrevet for Kontra-kvartetten........................... s.20

DE 8 SØJLER - det 2. eksempel af Per Nørgård på flerdimensionelle accelerandi kommer fra et værk for l til 2 klaverer, der endnu befinder sig på skrivepulten. Endvidere er tilføjet grundmodulet Helle...............

S.22

DE 8 SØJLER - en sat version af det 2. eksempel af Per Nørgård ved Jesper Beckman........................................ s.24

OMKRING NYUDGIVELSE AF SCARLATTI-SONATER - en

ny samling Scarlatti sonater, der bl.a. indeholder fire hidtil ukendte sonater, er blevet udgivet på det tyske G.Henle Verlag, redigeret af Bengt Johnsson, der kommenterer dem her..................................... s.26

MUSIKKEN ER ET RIGE HVOR HORISONTEN BEGYNDER UMIDDELBART FOR VORES FØDDER - Henning Goldbæk følger Bloch artiklen i DMT nr. 6 85/86 op med en artikel om Ernst Blochs musikfilosofi i anledning af en ny engelsk bog med oversatte essays...... s.34

UNGE NORDISKE MUSIKDAGE 86 - en optakt til UNM i Århus d. 4.10.-11.10.1986 ved Karsten Fundal.......................... s.41

KONCERT MED VLADIMIR HOROWITZ - Poul Rosenbaum var med da Vladimir Horowitz gav recital i Hamborg i maj............... s.42

NUMUS '86 - en rapport fra årets Numus festival ved Karsten Fundal... s.44

MUSIKKEN FULGT PÅ VEJ - vi bringer 2 anmeldelser af Jørgen I. Jensens bog Per Nørgårds musik. Et verdensbillede i forandring. Den første er skrevet af filosoffen Jørgen Dehs............................. s.46

KONTINUITET OG FORANDRING - den anden anmeldelse af Jørgen

I. Jensens nye bog om Nørgårds musik er leveret af Erling Kullberg...... s.49

KONCERT-OVERSIGT ............................... s.51

Der er igen sket ændring i redaktionen. Ivan Hansen har grundet manglende tid desværre set sig nødsaget til at trække sig tilbage. DMT takker Ivan Hansen, der gennem en lang årrække har været knyttet til bladet, for hans store indsats._____________________________________________________

Årgang 61/1986-1987, nr. 01