Dansk musiktidsskrift

Af
| DMT Årgang 61 (1986-1987) nr. 02 - side 55-55

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

  • Annonce

    Unsound Festival
  • Annonce

    Annoncér hos Seismograf

Redaktion: Jesper Beckman (ansvarshavende). Redaktion og annonceekspedition: Valkendorfsgade 3, 1151 Kbh. K. Tlf. (01) 15 07 26. Tryk: Narayana Press, Gylling, 8300 Odder.

KSN 0106-5629. Årgangen omfatter seks numre. Løssalg: kr. 30.00 pr. nr. Årsabonnement (inkl. moms): kr. 140.00.

Annual subscription (outside Denmark): Dkr. 140.00 (incl. postage). DUT-medlemskab 86787: Aim. kr. 200.00. Stud Vpension. kr. 130.00. Familie eller gruppe kr. 130.00 pr. person. DUT-medlemskab inkluderer abonnement på DMT. Udgiver: Det unge Tonekunstnerselskab i samarbejde med Dansk Komponist-forening og Dansk Tonekunstnerforening.

Redaktionen opfordrer til indsendelse af manuskripter, men påtager sig kun ansvar for evt. retur, hvis svarporto er vedlagt. Eftertryk kun med kildeangivelse.

FORENINGERNE: Dansk Komponistforening: Kontor: Hverdage kl. 9-14. Valkendorfsgade 3, 1151 København K. Tlf. (01) 13 54 05. Postgiro 2 00 32 52. Formand: Mogens Winkel Holm. Sekretær: Kaethie Kirk.

Dansk Tonekunstnerforening: Kontor og sekretariat: Hverdage kl. 10-15. Sekretær og juridisk rådgiven Advokat Knud Lundblad, Badstuestræde 18,1209 København K. Tlf. (01) 12 61 26. Postgiro 2 23 50 99.

DUT - Det Unge Tonekunstnerselskab: Kontor: Hverdage kl. 10-12. Valkendorfsgade 3, 1151 København K. Tlf. (01) 15 07 26. Postgiro 5 00 34 74. Formand: Niels Rosing-Schow. Forretningsfører Claus Overlund. DEMS - Dansk Elektronmusik Selskab: Kontorfællesskab med DUT, Valkendorfsgade 3, 1151 København K. Tlf. (01) 15 07 26. Postgiro: l 57 62 75. Formand: Jesper Beckman. Tlf. (01) 32 39 78.

Nr. 21986/87 61. årgang Løssalg kr. 30,-

INDHOLD

ER DET DÅRLIGT MÅ DET OGSÅ VÆRE GODT

- minimalmusikkens enfant terrible Philip Glass kendt bl.a. for operaen Einstein on the Beach 05 aktuel med LP'en Songes from Liquid Days gav koncert i Århus i september som led i Århus festuge. Jesper Beckman var tilstede og snakkede med komponisten inden koncerten ... s.56

DEN LILLE INTERNATIONALISME - nogle bemærkninger vedrørende P.E. Lange-Muller af Niels Viggo Bentzon s.65

LERCHENBORG WORKSHOP 25. - 27. JULI 1986

- en rapport af Anders Beyer Christensen ... s.89

MAN KAN GÅ PÅ TONERNE - Ivar Frounberg interviewer komponisten Lars Hegaard, der blev portrætteret ved en koncert på Louisiana i foråret... s.72

EN BLOMST ER TEGNET PÅ KÆRLIGHED

- Radiokoret uropførte d. 3. oktober Jørgen Jersild's Tre latinske madrigaler. Vi bringer den første Suscipe, Flos, flórem til en middelaldertekst fra samlingen Carmina Burana fra ca 1250 i en sat version ved Jesper Beckman ... s.79

""CHRISTINA11 - den svenske musikskribent Zagorka Zivko-vic orienterer om en ny opera af Hans Gefors med libretto af Lars Forssell, der blev uropført på Stockholms Opera i oktober s.83

GENOPRETTELSEN AF VOKALMUSIKKENS HE-GEMp NI - en samtale med Hans Gefors om hans nye opera ""Christina" af Zagorka Zivkovic... s.84

EVIGHEDENS TILSTEDEVÆRELSE I TIDEN - en ny

bog af den engelske musikskribent Paul Griffiths Olivier Messiaen and the Music of Time anmeldes af Erik Christensen s.92

NY MUSIKHISTORIE FRA DDR - en anmeldelse af Heins Alfred Brockhaus's Europäische Musikgeschichte. Band L Europäische Musikkulturen von den Anfängen bis zur Spätrenaissance, en musikhistorie for almindelige, musikhisto-risk interesserede læsere, der udogmatisk forsøger at samle trådene fra de seneste årtiers problematisering af musikhistorieskrivningen, af Carsten E. Hatting ... s.95

PER NØRGÅRD WORKS FOR GUITAR 1973-1985

- en ny plade med Nørgårds værker for guitar indspillet af Erling Møldrup anmeldes af Erik Fæster Olesen ... s.97

JAN MAEGAARD KAMMERMUSIK - en ny plade med kammermusik af Maegaard anmeldes af Erik Fæster Olesen ... s.98

PHILIP GLASS SONGES FROM LIQUID DAYS

- det seneste pladeudspil fra Glass, 6 sange til tekster af bl.a. David Byrne og Laurie Anderson, anmeldes af Jesper Beckman s.99

Årgang 61/1986-1987, nr. 02