En blomst er tegnet på kærlighed

Af
| DMT Årgang 61 (1986-1987) nr. 02 - side 79-80

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

  • Annonce

    What sounds do – call
  • Annonce

    Annoncér hos Seismograf

Ved en koncert d. 3. oktober uropførte Radiokoret ""Tre latinske madrigaler"" af Jørgen Jersild bestilt af Danmarks Radio. DMT har her glæden at kunne præsentere den første madrigal ""Suscipe, Flos, flórem"", der er komponeret over en middelaldertekst fra samlingen Carmina Burana fra ca. 1250. Ny teknik giver mange muligheder, men den har også sine begrænsninger. Således er denne version heller ikke uden skønhedsfejl og mangler, vi håber dog at læserne alligevel vil have glæde af denne service. Bl.a. skal vi gøre opmærksom på 2. sopranens første tone, som er g'. Det er vigtigt at præcisere, at denne version hverken må eller kan forveksles med den trykte udgave, som Wilhelm Hansen Musikforlag har under udarbejdelse. DMT takker Wilhelm Hansen Musikforlag for tilladelse til at offentliggøre denne madrigal af Jørgen Jersild.

Blomsten er et af de poetiske symboler, der ikke har tabt i styrke og betydning gennem tiderne. Vi finder det stadig udbredt også i de sange, som skrives idag, bl.a. i Johnny Ly don's The Flowers of Romance: ""Jeg sendte hende blomster, men hun ville hellere have chokolade"".

Suscipe, Tlos, f torem,
quia f Cos désignât amorem. lilo de j Lo r e
nlmlo sum cap tus amore. Hune j lor em, flora
dulclsslma, semper oc Cora! N am vetu t aurora
flet tua forma decora, f Co r em, f Cora, vide!
quem c Cum vldeas, mlhl ride! f Co r l fare bene!
tua vox, cantus phtlomene. Qscu Ca des f Corl!
rubeo flos convenlt orl.

Flodtag en blomst, min blomst,
thi en blomst er tegnet på kærlighed. Ved dig, blomst,
grebes jeg af overvældende kærlighed. Indånd stedse, sødeste flora,
duften af denne blomst! Thi så vil, som morgenrøden,
din skikkelse udfolde sig l sin skønhed. Se, flora, blomsten!
Tiens du betragter den, så smil til mig. Tal smukt til blomsten!
filn stemme er som nattergalens sang. div blomsten kys!
'En blomst passer til en rosenrød mund.
I. Suscipe, Flos, florem

Jørgen Jersüd

Copyright 1986 Edition Wilhelm Hansen 1985

Årgang 61/1986-1987, nr. 02