Dansk musiktidsskrift

Af
| DMT Årgang 61 (1986-1987) nr. 03 - side 103-103

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

  • Annonce

    Arbitrary

John Tchicai

Redaktion: Jesper Beckman (ansvarshavende). Redaktion og annonceekspedition: Valkendorfsgade 3, 1151 Kbh. K. Tlf. (01) 15 07 26. Tryk: Narayana Press, Gylling, 8300 Odder.

ISSN 0106-5629. Årgangen omfatter seks numre. Løssalg: kr. 30.00 pr. nr. Arsabonnement (inkl. moms): kr. 140.00.

Annual subscription (outside Denmark): Dkr. 140.00 (incl. postage). DUT-medlemskab 86/87: Aim. kr. 200.00. Stud/pension. kr. 130.00. Familie eller gruppe kr. 130.00 pr. person. DUT-medlemskab inkluderer abonnement på DMT. Udgiver: Det unge Tonekunstnerselskab i samarbejde med Dansk Komponist-forening og Dansk Tonekunstnerforening.

Redaktionen opfordrer til indsendelse af manuskripter, men påtager sig kun ansvar for evt. retur, hvis svarporto er vedlagt. Eftertryk kun med kildeangivelse.

FORENINGERNE: Dansk Komponistforening: Kontor: Hverdage kl. 9-14. Valkendorfsgade 3, 1151 København K. Tlf. (01) 13 54 05. Postgiro 2 00 32 52. Formand: Mogens Winkel Holm. Sekretær: Kaethie Kirk.

Dansk Tonekunstnerforening: Kontor og sekretariat: Hverdage kl. 10-15. Sekretær og juridisk rådgiver: Advokat Knud Lundblad, Badstuestræde 18,1209 København K. Tlf. (01) 12 61 26. Postgiro 2 23 50 99.

DUT - Det Unge Tonekunstnerselskab: Kontor. Hverdage kl. 10-12. Valkendorfsgade 3, 1151 København K. Tlf. (01) 15 07 26. Postgiro 5 00 34 74. Formand: Niels Rosing-Schow. Forretningsfører Claus Overlund. DEMS - Dansk Elektronmusik Selskab: Kontorfællesskab med DUT, Valkendorfsgade 3, 1151 København K. Tlf. (01) 15 07 26. Postgiro: l 57 62 75. Formand: Jesper Beckman. Tlf. (01) 32 39 78.

Nr. 3 1986/87 61. årgang Løssalg kr. 30,-

INDHOLD

OM TRIPTYKON - fra rytmeboxen, tæn-keboxen, værkstedet og postkassen

Pelle Gudmundsen-Holmgren kaster sig ud i spørgsmålet om hvordan man forholder sig til selvfølgeligheder i anledning af Radio Symfoniorkestrets opførelse af hans slagtøj skoncert Triptykon med Gert Mortensen som solist fredag d 12 december ... s. 104

TCHICAI - et begreb - komponisten, musikeren og pædagogen, der slap rytmen og spilleglæden løs og var med til at sætte skub i en dansk jazz-avantgarde, fyldte 50 i april Christer Irgens-Møller tegner et portræt... s.lll

UDEN FOR BÅSENE - et portræt af komponisten Andy Pape i samtale med Niels Rosing-Schow ... s.124

TRÆ - en sats for SATB kor og stortrommer af

Andy Pape i en sat version ved Jesper Beckman . s.133

NY MUSIK I UNGARN - en introduktion tu ungarsk musik, som optakt til Musiknytår i Odense den 9. - 11. januar 1987 ved Ilona Roboz Kristensen ... s. 138

RICHARD WAGNER OG ""DER RING DES NIBELUNGEN"" - Thomas von Jessen og Hans Henrik Manford-Hansen har oplevet dette års opførelse af værket i Bayreuth og gjort sig sine tanker ... s.147

[RETTELSE TIL DMT NR. 1: I Edition Wilhelm l Hansens annonce blev det ved en fejl oplyst at den nye plade med Per Nørgårds 2. og 4. symfoni med Aarhus • Symfoniorkester dirigeret af Jorma Panula ville udkomme den 15.9.87. Det stemmer ikke. Pladen er udkommet på forlaget POINT og kan fås i handelen.