Dansk musiktidsskrift

Af
| DMT Årgang 61 (1986-1987) nr. 04 - side 157-157

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

  • Annonce

    Spor Festival
  • Annonce

    Man skal høre meget

Redaktion: Jesper Beckman (ansv.) Redaktion og annonce-ekspedition: Valkendorfsgade 3, 1151 Kbh. K. Hf. (01) 15 07 26. Tryk: Narayana Press, Gylling, 8300 Odder.

ISSN 0106-5629. Årgangen omfatter seks numre. Løssalg: kr. 30.00 pr. nr. Arsabonnement (inkl. moms): kr. 140.00.

Annual subscription (outside Denmark): Dkr. 140.00 (incl. postage). DUT-medlemskab 86/87: Aim. kr. 200.00. Stud/pension. kr. 130.00. Familie eller gruppe kr. 130.00 pr. person. DUT-medlemskab inkluderer abonnement på DMT. Udgiver: Det unge Tonekunstnerselskab i samarbejde med Dansk Komponistforening og Dansk Tonekunstnerforening.

Redaktionen opfordrer til indsendelse af manuskripter, men påtager sig kun ansvar for evt. retur, hvis svarporto er vedlagt. Eftertryk kun med kildeangivelse.

FORENINGERNE: Dansk Komponistforening: Kontor: Hverdage kl. 9-14. Valkendorfsgade 3, 1151 København K. Tlf. (01) 13 54 05. Postgiro 2 00 32 52. Formand: Mogens Winkel Holm. Sekretær: Kaethie Kirk.

Dansk Tonekunstnerforening: Kontor og sekretariat: Hverdage kl. 10-15. Sekretær og juridisk rådgiver: Advokat Knud Lundblad, Badstuestræde 18,1209 København K. Tlf. (01) 12 61 26. Postgiro 2 23 50 99.

DUT - Det Unge Tonekunstnerselskab: Kontor: Hverdage kl. 10-12. Valkendorfsgade 3, 1151 København K. Tlf. (01) 15 07 26. Postgiro 5 00 34 74. Formand: Niels Rosing-Schow. Forretningsfører. Claus Overlund. DEMS - Dansk Elektronmusik Selskab: Kontorfællesskab med DUT, Valkendorfsgade 3, 1151 København K. Tlf. (01) 15 07 26. Postgiro: l 57 62 75. Formand: Jesper Beckman. Tlf. (01) 32 39 78.

Nr. 4 1986/87 61. årgang Løssalg kr. 30,-

Før tæppet går op ...

Henrik Bjelke Adrenalin og Opera s. 158

Francesco Cristofoli Kommentar s. 161

Arabiske improvisationer

Toufic Kerbage Tonernes Univers s. 162

Rock'ens væsen

Claus Buhl It Takes A Lot... s. 169

Henning Christiansen portræt

Henning Christiansen Mal - pools s. 172

Lars Moreli Det grønne øre s. 179

Per Kirkeby Et eksempel s. 182

Bjørn Nørgaard To play To day s. 184

Helmer Nørgård

Interview

HC Nyt teaterlys

HC Øregrød

HC Actions 83-87 s. 190

Rapporter

Bøger

Plader

Svend Hvidtfeldt Nielsen

Orkesterseminar i Sønderjylland s. 206

Jakob Levinsen

Musik Nyt-år i Odense s. 209

Jesper Beckman

Konferencer om computermusik s. 211

Mads Thranholm

Musik, Film og Filmoplevelse s. 213

Kronos Quartet Play's Monk s. 215

Kammermusik af Lorentzen og Nørholm s. 216

Nørgård's symfonier 2 & 4 s. 218

DMT er presset økonomiskt og den offentlige støtte udhules fortsat. Skal du derfor også læse det næste nummer af DMT, så tegn ABONNEMENT allerede nu (kr. 140,- for 6 numre på Giro 5 00 34 74). Så får du DMT Nr. 5 direkte ind gennem brevsprækken med Interview af Bernhard Lewkovitch ved Hansgeorg Lenz, Portræt af Pierre Dørge ved Christer Irgens-Møller, Niels Viggo Bentzon om sine nye Goldbergvariationer, Lyotard om Adorno m.m.