Dansk musiktidsskrift

Af
| DMT Årgang 61 (1986-1987) nr. 05 - side 223-223

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

  • Annonce

    Man skal høre meget

Redaktion: Jesper Beckman (ansv.) Redaktion og annonce-ekspedition: Valkendorfsgade 3, 1151 Kbh. K. Tlf. (01) 15 07 26. Tryk: Narayana Press, Gylling, 8300 Odder.

ISSN 0106-5629. Årgangen omfatter seks numre. Løssalg: kr. 30.00 pr. nr. Arsabonnement (inkl. moms): kr. 140.00.

Annual subscription (outside Denmark): Dkr. 140.00 (incl. postage). DUT-medlemskab 86/87: Aim. kr. 200.00. Stud/pension. kr. 130.00. Familie eller gruppe kr. 130.00 pr. person. DUT-medlemskab inkluderer abonnement på DMT. Udgiver: Det unge Tonekunstnerselskab i samarbejde med Dansk Komponist-forening og Dansk Tonekunstnerfore-ning.

Redaktionen opfordrer til indsendelse af manuskripter, men påtager sig kun ansvar for evt. retur, hvis svarporto er vedlagt. Eftertryk kun med kildeangivelse.

FORENINGERNE: Dansk Komponistforening: Kontor: Hverdage kl. 9-14. Valkendorfsgade 3, 1151 København K. Tlf. (01) 13 54 05. Postgiro 2 00 32 52. Formand: Mogens Winkel Holm. Sekretær: Kaethie Kirk.

Dansk Tonekunstnerforening: Kontor og sekretariat: Hverdage kl. 10-15. Sekretær og juridisk rådgiver: Advokat Knud Lundblad, Badstuestræde 18,1209 København K. Tlf. (01) 12 61 26. Postgiro 2 23 50 99.

DUT - Det Unge Tonekunstnerselskab: Kontor: Hverdage kl. 10-12. Valkendorfsgade 3, 1151 København K. Tlf. (01) 15 07 26. Postgiro 5 00 34 74. Formand: Niels Rosing-Schow. Forretningsfører Claus Overlund. DEMS - Dansk Elektronmusik Selskab: Kontorfællesskab med DUT, Valkendorfsgade 3, 1151 København K. Tlf. (01) 15 07 26. Postgiro: l 57 62 75. Formand: Jesper Beckman. Tlf. (01) 32 39 78.

Nr. 5 1986/87 61. årgang Løssalg kr. 30,-

Nye Goldbergvariationer

Niels Viggo Bentzon

/ blomstrende vendinger s.224

Adorno som djævel

Arno Victor Nielsen

Introduktion s.229

Jean-François Lyotard

Adorno como diavolo s.230

Bernhard Lewkovitch portræt Hansgeorg Lenz

Interview s.237

Bernhard Lewkovitch

Preacher and Singer Nr. 1 & 4 s.246

Pierre Dørge portræt

Christer Irgens-Møller

Ballade omkring venstre hjørne s.250

En bevidsthedshistorisk indfaldsvinkel Anders Beyer Christensen & Poul Aaby Sørensen

Der Freischütz s.262

Andy Warhol er død ... fra punkt til punkt. Découpage (Matisse): En følelse, et udtryk; ingen regler.