Dansk musiktidsskrift

Af
| DMT Årgang 61 (1986-1987) nr. 06 - side 275-275

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

  • Annonce

    Man skal høre meget

Redaktion: Jesper Beckman (ansv.) Redaktion og annonce-ekspedition: Valkendorfsgade 3, 1151 Kbh. K. TO. (01) 15 07 26. Tryk: Narayana Press, Gylling, 8300 Odder.

LSSN 0106-5629. Årgangen omfatter seks numre. Løssalg: kr. 30.00 pr. nr. Årsabonnement (inkl. moms): kr. 140.00.

Annual subscription (outside Denmark): Dkr. 140.00 (incl. postage). DUT-medlemskab 86/87: Aim. kr. 200.00. Stud/pension, kr. 130.00. Familie eller gruppe kr. 130.00 pr. person. DUT-medlemskab inkluderer abonnement på DMT. Udgiver: Det unge Tonekunstnerselskab i samarbejde med Dansk Komponistforening og Dansk Tonekunstnerforening.

Redaktionen opfordrer til indsendelse af manuskripter, men påtager sig kun ansvar for evt. retur, hvis svarporto er vedlagt. Eftertryk kun med kildeangivelse.

FORENINGERNE: Dansk Komponistforening: Kontor: Hverdage kl. 9-14. Valkendorfsgade 3, 1151 København K. Tlf. (01) 13 54 05. Postgiro 2 00 32 52. Formand: Mogens Winkel Holm. Sekretær: Kaethie Kirk.

Dansk Tonekunstnerforening: Kontor og sekretariat: Hverdage kl. 10-15. Sekretær og juridisk rådgiver: Advokat Knud Lundblad, Badstuestræde 18,1209 København K. Tlf. (01) 12 61 26. Postgiro 2 23 50 99.

DUT - Det Unge Tonekunstnerselskab: Kontor: Tirs.-Fre. kl. 12-14. Valkendorfsgade 3, 1151 København K. Tlf. (01) 15 07 26. Postgiro 5 00 34 74. Formand: Niels Rosing-Schow. Forretningsfører: Bette Thomas

DEMS - Dansk Elektronmusik Selskab: Kontorfællesskab med DUT, Valkendorfsgade 3, 1151 København K. Tlf. (01) 15 07 26. Postgiro: l 57 62 75. Formand: Jesper Beckman. Tlf. (01) 32 39 78.

Nr. 6 1986/87 61. årgang Løssalg kr. 30,-

En uvis fremtid

Sjællands Symfoniorkester s.276

Bernard Karawatzki

Bliv dus med os... s.277

Bent Sørensen portræt Jesper Beckman

Total Polyfoni - et Interview s.279

TYCHO - Før tæppet går op (2)

Jean Voigt

Om at møde Tycho Brahe 3.289

Henrik Bjelke

Introduktion til dramaet s.290

Poul Ruders

Om musikken og hvorfor s.296

Nogle ""Stills"" fra Tycho s.298

Grafisk versus traditionel notation Bent Lorentzen

Orgelmusik l s.300

Og der blev lys ...

Luca Lombard!

Præ-historie og post-moderne s.314

Karl Aage Rasmussen

Overlever historien s.320

Jürgen Habermas

Myte og oplysning s.325

Musikloven og Fremtiden

Møde i Dansk Tonekunstner Forening s.333

Rettelser:

DMT Nr. 4 1986/87:

Side 198, 3. spalte, unie 38: ""Block kom så til Guggenheim,

Læs: ""Beuys kom så til Guggenheim,..."".

DMT Nr. 5 1986/87:

Side 264, 2. spalte, linie 33: ""... på symbolplanet, men har

bogstaveligt talt..."".

Læs: ""... på symbolplanet, men her bogstaveligt talt..."".

Side 264, 2. spalte, linie 47: ""'Lidelse eller salighed/Begge

hviler i det rør!""1.

Læs: ""'Lidelse eller salighed,/Begge hviler i dit rør!""'.

Side 265,1. spalte, linie 6: ""Milch des Mandes fiel aufs

Kraut!"".

Læs: ""Milch des Mondes fiel aufs Kraus!"".