61. årgang. 1986/87

Af
| DMT Årgang 62 (1987-1988) nr. 01 - side 35-35

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

  • Annonce

    Spor Festival
  • Annonce

    Man skal høre meget

61. årgang.

1986/87

REDAKTION:

Jesper Beckman (ansvarshavende)

Annoncer: DMT, Valkendorfsgade 3, 1151 København K. Tryk: Narayana Press, Gylling, 8300 Odder

Udgivet af:

DET UNGE TONEKUNSTNERSELSKAB

i samarbejde med Dansk Komponistforening Dansk Tonekunstnerforening og Dansk Elektronmusik Selskab

København 1987

DMT register årgang 1986/87

Ved Bendt Viinholt Nielsen

Nr. l s. l- 52

Nr. 2s. 53-100

Nr. 3s. 101-152

Nr. 4s. 153-220

Nr. 5s. 221-272

Nr. 6 s. 273-336

Enkelte komponister/værker

Beckman, Jesper: Jeg håber, at kunne gribe noget

udenfor min egen snævre horisont. En samtale med

den japanske komponist Toru Takemitsu 17.5.86.........4

Beckman, Jesper: Er det dårligt må det også være godt

(Samtale med Philip Glass sept. 86)............................56

Beckman, Jesper: Total Polyfoni. En samtale med

komponisten Bent Sørensen.......................................279

Bentzon, Niels Viggo: Den lille internationalisme.

Nogle bemærkninger vedr. P.E.Lange-Muller.............65

Bentzon, Niels Viggo: Blomstrende vendinger. Nogle

randbemærkninger vedrørende min nye ""udgave""

af J.S.Bach 's Goldberg-variationer............................224

Bjelke, Henrik: Adrenalin & Opera (ang. Ruders/

Bjelke: Tycho)...........................................................158

Bjelke, Henrik: Tycho (Introduktion til Ruders/

Bjelkes opera)............................................................290

Christensen, Anders Beyer og Poul Aaby Sørensen:

Carl Maria von Weber's ""Der Freischütz""................262

Christofoli, Francesco: Henrik Bjelke og opera

(kommentar)...............................................................161

Frounberg, Ivar: Man kan gå på tonerne. Interview

med komponisten Lars Hegaard..................................72

Garnæs, Mikael: Benjamin Britten som operakomponist ...9 Gudmundsen-Holmgreen, Pelle: Om Triptychon - fra

rytmeboxen, tænkeboxen, værkstedet, postkassen .... 104 Irgens-Møller, Christer: Tchicai - et begreb (med

diskografi)..................................................................111

Irgens-Møller, Christer: Pierre Dørge - Ballade

omkring venstre hjørne..............................................250

Jessen, Thomas von og Hans Henrik Manford-Hansen:

Richard Wagner og ""Der Ring des Nibelungen"".

Tanker i forbindelse med dette års opførelse i

Bayreuth.....................................................................147

Johnsson, Bengt: Omkring nyudgivelse af Scarlatti-

sonater..........................................................................26

Kirkeby, Per: Med Henning Christiansen som

eksempel....................................................................182

Lenz, Hansgeorg: Det er ingen kvalitet i sig selv at

være komponist. Interview med Bernhard

Lewkovitch................................................................237

Lorentzen, Bent: Orgelmusik I (om problemerne

ved notation af utraditionel orgelmusik)....................300

Manf ord-Hansen, Hans Henrik og Thomas von Jessen:

Richard Wagner og ""Der Ring des Nibelungen"".

Tanker i forbindelse med dette års opførelse i

Bayreuth.....................................................................147

Moreli, Lars: Det grønne øre har højde bredde og

dybde (om Henning Christiansen).............................179

Nørgaard, Bjørn: To play To day. Et tilbageblik på i

morgen (om Henning Christiansen)...................,.......184

Nørgaard, Helmer: Flere verdener mellem to tog.

Samtale med Henning Christiansen...........................190

Nørgård, Per: Flerdimensionel agogik (i strygekvartetten Tintinnabulary og klaverværket De 8 søjler).....19

Rosing-Schow, Niels: Uden for båsene. Et portræt af

komponisten Andy Pape............................................124

Ruders, Poul: Tycho. Om musikken og hvorfor..............296

Sørensen, Poul Aaby og Anders Beyer Christensen:

Carl Maria von Weber's ""Der Freischütz""................262

Voigt, Jean: Om den oplevelse det er at møde Tycho

Brahe (ang. Ruders/B j elkes opera Tycho).................289

Zivkovic, Zagorka: ""Christina"". En opera af Hans

Gefors med libretto af Lars Forssell............................83

Zivkovic, Zagorka: Genoprettelsen af vokalmusikkens

hegemoni. Hans Gefors i samtale om ""Christina"".......84

Enkelte udøvere

Karawatzki, Bernhard: Bliv dus med os (Sjællands

Symfoniorkester).......................................................277

Rosenbaum, Poul: Koncert med Vladimir Horowitz

(11.5.86).......................................................................42

Sjællands Symfoniorkester..............................................276

Musik og musikliv i enkelte områder/ perioder (Se også Rapporter)

Hansen, Christian: Referat af møde i Dansk Tonekunstnerforening 11.3.87 med emnet Musikloven og Fremtiden..........................................333

Kerbage, Toufic: Tonernes univers (arabisk kunstmusik) ........................................................................162

Karawatzki, Bernhard: Bliv dus med os (Sjællands

Symfoniorkester).......................................................277

Kristensen, Ilona Roboz: Ny Musik i Ungarn.................138

Sjællands Symfoniorkester..............................................276

Fundal, Karsten: Numus '86..............................................44

Levinsen, Jakob: Gruppebillede med fiksstjerner.

Ungarsk Musiknytår i Odense, jan. 1987 ..................209

Nielsen, Svend Hvid tf e li: Det Store Woop. Orkesterworkshop med Sønderjyllands Symfoniorkester 28.11. - 5.12.86..........................................................206

Musikfilosofi/teori/historie

Buhl, Claus: It takes a lot of soul, man ... Noter

omkring rockmusikkens væsen..................................169

Goldbæk, Henning: Musikken er et rige hvor

horisonten begynder umiddelbart for vores fødder.

Om Ernst Blochs musikfilosofi....................................34

Habermas, Jürgen: Sammenfletningen af myte og oplysning: Horkheimer og Adorno (oversat af Arno Victor Nielsen).................................................325

Kerbage, Toufic: Tonernes univers (arabisk kunstmusik) ........................................................................162

Lombardi, Luca: Mellem præ-historie og postmoderne (foredrag nov. 1986, oversat af Karl Aage Rasmussen).......................................................314

Lorentzen, Bent: Orgelmusik I (om problemerne ved

notation af utraditionel orgelmusik)..........................300

Lyotard, Jean-François: Adorno como diavolo

(oversat af Frans Storr-Hansen).................................230

Nielsen, Arno Victor: Adorno som djævel. En

introduktion (til Jean-François artikel, jfr. ovf.)........229

Rasmussen, Karl Aage: Overlever historien?

Avantgarde og postmoderne tradition i den nye

musik (foredrag, nov. 1986)......................................320

Rapporter

Bechnan, Jesper: Længe leve mangfoldigheden. Systèmes Personnels et Informatique Musicale, Ircam, okt 1986 og International Computer Music Conference, Haag, okt. 1986.....................................211

Christensen, Anders Beyer: Lerchenborg Workshop

25. - 27.7.86.................................................................89

Værkfortegnelser

Henning Christiansen: Actions (Blandformer) 1983-87 .201 Andy Pape.......................................................................132

Debat (breve)

Bjelke, Henrik: Adrenalin & Opera (ang. Ruders/

Bjelke: Tycho)...........................................................158

Christofoli, Francesco: Henrik Bjelke og opera

(kommentar)...............................................................161

Lasthein, Niels Martin: Det folkelige musikmiljø...........156

Nørgård, Per: Old Age slår (ikke) til!..............................156

Albumblad

Christiansen, Henning: Wiesbaden FLUXEUM

1.5.86.........................................................................172

Jersild, Jørgen: Suscipe, Flos, flórem af Tre latinske

Madrigaler (SATB)......................................................79

Lewkovitch, Bernhard: Rejoice, o young man og

Whatsoever (tenor og klaver)....................................246

Nørgård, Per: Sats af De 8 Søjler (klaver).........................24

Pape, Andy: Træ (SATB og stortrommer)......................133

Bøger

Christensen, Erik: Evighedens tilstedeværelse i tiden (Paul Griffiths: Oliver Messiaen and the Music of Time. London 1985)....................................................92

Dehs, Jørgen: Musikken fulgt på vej (Jørgen I. Jensen: Per Nørgårds musik. Et verdensbillede i forandring. Kbh. 1986)...................................................................46

Hatting, Carsten E.: Ny musikhistorie fra DDR

(Heins A. Brockhaus: Europäische Musikgeschichte. Band 1. Europäische Musikkulturen von den Anfangen bis zur Spätrenaissance. Berlin 1983).........95

Kulberg, Erling: Kontinuitet og forandring (Jørgen I. Jensen: Per Nørgårds musik. Et verdensbillede i forandring. Kbh. 1986)................................................49

Thranholm, Mads: Anså Lønstrup: Musik, Film og Filmoplevelse - En tværæstetisk studie over ""Medløberen"". Århus 1985........................................213

Plader

Beckman, Jesper: Philip Glass: Songs from Liquid

Days (CBS FM 39564)................................................99

Beckman, Jesper: Monk Suite. Kronos Quartet Plays

Music Of Thelonius Monk (Landmark LLP-1505) ...215

Beckman, Jesper: Bent Lorentzen: Paradiesvogel,

Wunderblumen & Ib Nørholm: Haven med stier

der deler sig, De fynske Katarakter

(Point PLP 5061).......................................................216

Beckman, Jesper: Per Nørgård: Symfoni nr. 2 og 4

(Point PLP 5070).......................................................218

Olesen, Erik Fæster: Per Nørgård Works for Guitar

1973-85 (Erling Møldrup)(Paula 41)...........................97

Olesen, Erik Fæster: Jan Maegaard: Kammerkoncert

nr. 2 op. 38 m.v. (Point PLP 5063)..............................98

Koncertforomtaler

Fundal, Karsten: Unge Nordiske Musikdage 86...............41

Diverse

Referat ved Christian Hansen af møde i Dansk Tonekunstnerforening 11.3.87 med emnet Musikloven og Fremtiden..........................................333