Indhold

Af
| DMT Årgang 62 (1987-1988) nr. 01 - side 3-3

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

  • Annonce

    Spor Festival
  • Annonce

    Man skal høre meget

Marilyn Mazur.

Foto: Niels Christian Hertz.

Redaktion: Jesper Beckman (ansv.) Redaktion og annonce-ekspedition: Valkendorfsgade 3, 1151 Kbh. K. Tlf. (01) 15 07 26. Tryk: Narayana Press, Gylling, 8300 Odder.

ISSN 0106-5629. Årgangen omfatter seks numre. Løssalg: kr. 30.00 pr. nr. Arsabonnement (inkl. moms): kr. 140.00.

Annual subscription (outside Denmark): Dkr. 140.00 (incl. postage). DUT-medlemskab 86/87: Aim. kr. 200.00. Stud./pension. kr. 130.00. Familie eller gruppe kr. 130.00 pr. person. DUT-medlemskab inkluderer abonnement på DMT.

Udgiver: Det unge Tonekunstnerselskab i samarbejde med Dansk Komponist-forening og Dansk Tonekunstnerforening.

Redaktionen opfordrer til indsendelse af manuskripter, men påtager sig kun ansvar for evt. retur, hvis svarporto er vedlagt. Eftertryk kun med kildeangivelse.

FORENINGERNE: Dansk Komponistforening: Kontor: Hverdage kl. 9-14. Valkendorfsgade 3, 1151 København K. Tlf. (01) 13 54 05. Postgiro 2 00 32 52. Formand: Mogens Winkel Holm. Sekretær Kaethie Kirk. Dansk Tonekunstnerforening: Kontor og sekretariat: Hverdage kl. 10-15. Sekretær og juridisk rådgiver: Advokat Knud Lundblad, Badstuestræde 18, 1209 København K. Tlf. (01) 1261 26. Postgiro 2 23 50 99.

DUT - Det Unge Tonekunstnerselskab: Kontor Tirs.-Fre. kl. 12-14. Valkendorfsgade 3, 1151 København K. Tlf. (01) 15 07 26. Postgiro 5 00 34 74. Formand: Niels Rosing-Schow. Forret ningsfører: Bette Thomas DEMS - Dansk Elektronmusik Selskab: Kontorfællesskab med DUT, Valkendorfsgade 3, 1151 København K. Tlf. (01) 15 07 26. Postgiro: l 57 62 75. Formand: Jesper Beckman. Tlf. (01) 32 3978.

Nr. l 1987/88 62. årgang Løssalg kr. 30,-

Marilyn Mazur portræt

Christer Irgens-Møller

Sirene og magiker............................s. 4

Det uudslukkelige

Finn Mathiassen

Et korrigerende og supplerende

notat.......................................s. 17

Bred musik I

Gertie Sjøen

Syng syng syng...............................s. 20

Knud Mouritsen

Musik er noget man spiller.............,..s. 27

Peder Holm

Om at skrive for børn, amatører -

og professionelle.....................s. 31

3. sars af 4 sange for blandet kor......s. 36

Stockhausen i Odense

Per Erland Rasmussen

Inori ..............................................s. 40

Efter tæppefald

Jakob Levinsen

Siddharta som pligtstykke.................s. 55

Michael Max

Tiefland...........................................s. 57

Ole Nørlyng

Opera mellem himmel og jord............s. 60

M. M.

Dansk Tonekunstner Forenings møder.......s. 19

ISME seminar..........................................s. 19

Oplysninger til annoncører........................s. 67

Rettelse:

DMT Nr. 6 1986/87:

I interviewet med Bent Sørensen omtales s. 281 f. et korværk med titlen Lachrima. Et værk med denne titel eksisterer ikke. Der er tale om en kortslutning. Den korrekte titel er naturligvis Lachrimosa.