Indhold

Af
| DMT Årgang 62 (1987-1988) nr. 02 - side 71-71

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

  • Annonce

    Spor Festival
  • Annonce

    Man skal høre meget

Redaktion: Jesper Beckman (ansv.) Redaktion og annonce-ekspedition: Valkendorfsgade 3, 1151 Kbh. K. Tlf. (01)150726. Tryk: Narayana Press, Gylling, 8300 Odder.

ISSN 0106-5629. Årgangen omfatter seks numre. Løssalg: kr. 30.00 pr. n r. Arsabonnement (inkl. moms): kr. 140.00.

Annual subscription (outside Denmark): Dkr. 140.00 (incl. postage). DUT-medlemskab 86/87: Aim. kr. 200.00. Stud./pension. kr. 130.00. Familie eller gruppe kr. 130.00 pr. person. DUT-medlemskab inkluderer abonnement på DMT.

Udgiver: Det unge Tonekunstnerselskab i samarbejde med Dansk Komponistforening og Dansk Tonekunstnerforening.

Redaktionen opfordrer til indsendelse af manuskripter, men påtager sig kun ansvar for evt. retur, hvis svarporto er vedlagt. Eftertryk kun med kildeangivelse.

FORENINGERNE: Dansk Komponistforening: Kontor: Hverdage kl. 9-14. Valkendorfsgade 3, 1151 København K. Tlf. (01) 13 54 05. Postgiro 2 00 32 52. Formand: Mogens Winkel Holm. Sekretær: Kaethie Kirk. Dansk Tonekunstnerforening: Kontor og sekretariat: Hverdage kl. 10-15. Sekretær og juridisk rådgiver: Advokat Knud Lundblad, Badstuestræde 18, 1209 København K. Tlf. (Ol ) 12 61 26. Postgiro 2 23 50 99.

DUT - Det Unge Tonekunstnerselskab: Kontor: Tirs.-Fre. kl. 12-14. Valkendorfsgade 3, 1151 København K. Tlf. (01) 15 07 26. Postgiro 5 00 34 74. Formand: Niels Rosing-Schow. Forret ningsfører: Bette Thomas DEMS - Dansk Elektronmusik Selskab: Kontorfællesskab med DUT, Valkendorfsgade 3, 1151 København K. Tlf. (01) 15 07 26. Postgiro: l 57 62 75. Formand: Jesper Beckman. Tlf. (01) 32 3978.

Nr. 2 1987/88 62. årgang Løssalg kr. 30,-

IND HQ l. B

Modtaget fra forlagene......................................s. 72

Kommentarer

Svend Hvidtfelt Nielsen

Vedr. K.A. Rasmussens:

Overlever historien?.................s. 74

Mogens Andersen

Vedr: Christensen & Sørensens:

""Der Freischütz"".......................s. 74

På turné i Spanien

Birgit Tengberg-Hansen

Odense Symfoniorkester i Spanien ....s. 77

Musik og Gudstjeneste

Merete Wendler

Én Gud, én kirke, én lovsang?..........s. 80

Bred Musik li

Johan Bentzon

Om amatørmusikkens betydning........s. 87

Ebbe Weile

Rytmisk amatørmusik.......................s. 90

Musse Mathiasen

Dansk amatørmusik..........................s. 91

John Frandsen

Ny musik og ""folkelighed"".................s. 94

Sommeraften for b L kor....................s. 96

Zemlinsky

Thomas von Jessen

En modernist med traditioner..........s, 100

Hans Henrik Manford-Hansen

To en-aktere..................................s. 108

Rapport

Jakob Levinsen

Numus 87......................................s. 114

Koncertliv

Trine Smith

Koncertlivet i København................s. 116

Anmeldelser

Kirsten Skougaard

Busoni...........................................s. 118

Bo Foltman

Dan Fog's Gade-Katalog.................s. 119

Gades samlede symfonier...............s. 120

Nekrolog

Ivar Frounberg

In Memoriam Morton Feldman.........s. 122