Indhold

Af
| DMT Årgang 62 (1987-1988) nr. 03 - side 127-127

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

Markus Stockhausen (Foto: Henning Lohner).

Redaktion: Jesper Beckman (ansv.) Redaktion og annonce-ekspedition: Valkendorfsgade 3, 1151 Kbh. K. Tlf. (01)150726. Tryk: Narayana Press, Gylling, 8300 Odder.

ISSN 0106-5629. Årgangen omfatter seks numre. Løssalg: kr. 30.00 pr. nr. Arsabonnement (inkl. moms): kr. 140.00.

Annual subscription (outside Denmark): Dkr. 140.00 (incl. postage). DUT-medlemskab 86/87: Aim. kr. 200.00. Stud./pension. kr. 130.00. Familie eller gruppe kr. 130.00 pr. person. DUT-medlemskab inkluderer abonnement på DMT.

Udgiver: Det unge Tonekunstnerselskab i samarbejde med Dansk Komponistforening og Dansk Tonekunstnerfore-ning.

Redaktionen opfordrer til indsendelse af manuskripter, men påtager sig kun ansvar for evt. retur, hvis svarporto er vedlagt. Eftertryk kun med kildeangivelse.

FORENINGERNE: Dansk Komponistforening: Kontor: Hverdage kl. 9-14. Valkendorfsgade 3, 1151 København K. Tlf. (01) 13 54 05. Postgiro 2 00 32 52. Formand: Mogens Winkel Holm. Sekretær: Kaethie Kirk. Dansk Tonekunstnerforening: Kontor og sekretariat: Hverdage kl. 10-15. Sekretær og juridisk rådgiver: Advokat Knud Lundblad, Badstuestræde 18, 1209 København K. Tlf. (01) 1261 26. Postgiro 2235099.

DUT - Det Unge Tonekunstnerselskab: Kontor: Tirs.-Fre. kl. 12-14. Valkendorfsgade 3, 1151 København K. Tif. (01) 15 07 26. Postgiro 5 00 34 74. Formand: Niels Rosing-Schow. Forret ningsfører: Bette Thomas DEMS - Dansk Elektronmusik Selskab: Kontorfællesskab med DUT, Valkendorfsgade 3, 1151 København K. Tlf. (01) 15 07 26. Postgiro: l 57 62 75. Formand: Jesper Beckman. Tlf. (01) 32 3978.

Nr. 3 1987/88 62. årgang Løssalg kr. 30,-

Nyt fra forlagene .............................................s. 128

Kommentar

Steen Pade

Vedr. Jakob Levinsens:

Den rige og fattige musik........s. 129

Referater

Dansk Tonekunstner Forening.................s. 130

Stockhausen i Odense

Jesper Beckman

Per sonare (I)

Interview med Markus

Stockhausen..........................s. 131

Per sonare (II)

Interview med Karlheinz Stockhausen..........................s. 136

Per sonare (III)

Rapport fra Musikkonservatoriernes fælles Orkesterseminar med udtalelser

Ira de medvirkende.................s. 140

Henning Lohner

Fotos fra Odense...................s. 131 - 141

Pejling

Jesper Beckman

Pejling ..........................................s. 142

Koda-Konference

Sven Erik Werner DANMARK

Fra foregangsland til skræmmebillede.....................s. 144

Vinteren nærmer sig igen, også for DMT! Som du måske allerede har bemærket, så rummer dette nummer ikke så mange sider, som normalt Da DMT i de seneste par år har kørt med underskud, så har det nu igen været nødvendigt at gøre noget drastisk for at rette op på økonomien. Således vil resten af de n ne årgangs numre og formodentlig også næste årgangs alle være på 24 sider, såfremt der ikke ske r noget uventet. DMT har dog tidligere klaret sig igennem kritiske perioder, og da der ikke er tegn på, at der ikke er længere skulle være behov for et tidsskrift for musikalsk ny-tænkning, så er det ikke umuligt, at det også vil lykkes denne gang. En hjælp vi l d et dog være, hvis DMT kan udvide sin kreds af abonnenter. Så hvis du som læser ikke allerede abonnerer, og er interesseret i fortsat at læse DMT, så har du nu chancen for at gøre en god gerning, l et forsøg på at undgå, at denne midlertidige nedskæring af sidetallet, også medfører et fald i det kvalitative indhold, vil der fra næste nummer, som noget nyt, igen blive indført en redaktionskommite.

Red.