NYT FRA FORLAGENE

Af
| DMT Årgang 62 (1987-1988) nr. 03 - side 128-128

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

  • Annonce

    © PR

BØGER:

Alle tiders musik - billeder af den vesteuropæiske musikkulturs historie. Bogen til serien i TV og Radio af samme navn, der er lavet i et samarbejde mellem DR's Undervisnings-afdeling og Musikvidenskabeligt Institut ved Københavns Universitet. Det første forsøg på herhjemme at lave åbne uddannelser, der inddrager TV og radio, oplysningsforbund og universitet. (Åbent Universitet, København 1987. 128 sider. Kr. 158,00).

Poul-Gerhard Andersen: Orgel boge n. 2. udgave af det nu næsten 30 år gamle standardværk om orgler. Bogen omfatter orgelkunsten i sin helhed: toneforholdene, akustikken, klangmaterialet, registrene, mekanikken og selve orglet som arkitektonisk kunstværk. (C. Ejlers' Forlag, København 1987, 336 sider -f 96 sider plancher, kr. 398,00 (indb.)).

Alf Björnberg: En Uten sang som alla andra - melodifestivalen 1959-1983. Afhandling om de svenske grand prix melodier, analyseret og forklaret som tegn på ændringer i det svenske samfunds dominerende ideologi. (Skrifter från Musikve-tenskapliga institutionen, Göteborg: 14. Gistad 1987. 297 s.).

Gads Musikleksikon (2 bd.). 2. udgave af det oprindeligt svenske Bonniers Musiklexikon, nyredigeret og forøget med ca. 50 %. (Gads Forlag, København 1987, 792 sider, kr. 798,00).

Jens Westergård Madsen: Lærebog i J azzim p rov isation. 3 aspekter ved improvisationens solistisk-melodiske funktion: en systematisk gennemgang af jazzimprovisationens grundlag, en belysning af hvorledes dette abstrakte grundlag udmøntes i konkrete melodiske fraser, samt pædagogiske øvemodeller. (Engstrøm & Sødring/ Publi Mus, u.s. 1987, 292 sider.).

Music in Denmark. En introduktion til musiklivet i Danmark med artikler om institutioner, samt kompositionsmusik, pop, jazz, folkemusik og rock ud fra den opfattelse at alle genrer har deres kvalitetskriterier, som de andre må respektere [sic!]. (Det Danske Selskab, København 1987,112 sider, kr. 128,00).

Musical Life in Sweden. En skitse af mangfoldigheden og bredden i dagens svenske musikliv. Artikler om kunstmusik, jazz, pop, institutioner m.m. (Det Svenske Institut, Stockholm 1987.168 sider.).

Politikkens Jazzleksikon. 1314 artikler over jazzens navne inddelt i en dansk og udenlandsk afdeling. (Politikkens Forlag, Aarhus 1987, 312 sider, 228 kr.).

Frank. R. Wilson: Tonedøv eller fummelfingret. Om musikudøvelse, motorik, lytteevne, nodelæsning, musikalitet og musiktalent. Oversat af Bent Bjerre. (Nyt Nordisk Forlag, København 1987.195 s. Kr. 128,00.).

TIDSSKRIFTER:

Ballade 3/4 1987. Om Fartein Valen i anledning af 100 året for hans fødsel. Endv. operaskandale i Oslo, m.m.

Contact nr. 31. Om Gerald

Barry's opera The Intelligence Park. Musik i Brasilien, Festivalrapporter m.m.

MM nr. 10 1987. Om Miss B. Haven og rockvideo'er, Christian Kyhl, Chick Corea, Erling Kroner m.f.

Modspil nr. 36. Tema: Musik og Magi. Om musik som energi; Ra-ga, mantra, Tarantel, m.m.

Musical Times September 1987. To syn på Takemitsu. En ny afhandling om Varese anmeldt af P.Gfriffiths. M.m.

Musical Times October 1987. Om Nigel Osbornes nye opera Electrification of the Soviet Unien, og Alexander Goehrs Behold the Sun. m.m.

Musik Texte nr. 21. Interview med Conlon Nancarrow & Sofia Gubaidulina. W. Klüppelholz besvarer ny-enkle og neo-tonale angreb på den nye musik. M.m.

Nutida Musik nr. 1 87/88. Om Mauricio Kagel, Rihm, Berio, En-ström, Lindberg og elektronmusik m.m.

Nutida Musik nr. 2 87/88. Tema: Karl-Birger Blomdahls oratorium Anabase. Interview med E. Chojnacka.

Opus Nr. 2 1987. Om musikskolen i Birkerød, Statistik om musik, Interview med Lotte Kærså, m.m.

Til alle komponister under 30 år!

Hermed har den danske UNM-komité fornøjelsen at opfordre alle danske og i Danmark bosiddende komponister under 30 år til at indsende værker til bedømmelse med henblik på UNM-festivalen 1988, som finder sted i Oslo

den 3. uge af august 88.

Værkerne skal indsendes i tre eksemplarer senest 15. december 1987 til nedenstående addresse. Husk at angive værkets besætning, ca. spilletid og jeres navn og addresse + tlf. -nummer på titelbladet.

De indsendte værker vil blive bedømt af en jury på tre personer og afgørelsen foreligger midt i februar, hvorefter alle vil få besked.

UNG NORDISK MUSIK

v/ Svend Hvidtfelt Nielsen

Trekronergade 10, 3.tv.

2500 Valby tlf. 01 46 14 80