Indhold

Af
| DMT Årgang 62 (1987-1988) nr. 04 - side 151-151

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

  • Annonce

    Kunstpauser

Palle Mikkelborg (Foto: Gorm Valentin).

Redaktion: Jesper Beckman (ansv.) Redaktion og annonce-ekspedition: Valkendorfsgade 3, 1151 Kbh. K. Tlf. (01) 15 07 26. Tryk: Narayana Press, Gylling, 8300 Odder.

ISSN 0106-5629. Årgangen omfatter seks numre. Løssalg: kr. 30.00 pr. nr. Årsabonnement (inkl. moms): kr. 140.00.

Annual subscription (outside Denmark): Dkr. 140.00 (inch postage). DUT-medlemskab 86/87: Aim. kr. 200.00. Stud./pension. kr. 130.00. Familie eller gruppe kr. 130.00 pr. person. DUT-medlemskab inkluderer abonnement på DMT.

Udgiver: Det unge Tonekunstnerselskab i samarbejde med Dansk Komponistforening og Dansk Tonekunstnerforening.

Redaktionen opfordrer ti! indsendelse af manuskripter, men påtager sig kun ansvar for evt. retur, hvis svarporto er vedlagt. Eftertryk kun med kildeangivelse.

FORENINGERNE: Dansk Komponistforening: Kontor: Hverdage kl. 9-14. Valkendorfsgade 3, 1151 København K. Tlf. (01) 13 54 05. Postgiro 2 00 32 52. Formand: Mogens Winkel Holm. Sekretær Kaethie Kir L Dansk Tonekunstnerforening: Kontor og sekretariat: Hverdage kl. 10-15. Sekretær og juridisk rådgiver: Advokat Knud Lundblad, Badstuestræde 18, 1209 København K. Tlf. (01) 1261 26. Postgiro 2235099.

DUT • Det Unge Tonekunstnerselskab: Kontor: Tirs.-Fre. k J. 12-14. Valkendorfsgade 3, 1151 København K. Tlf. (01) 15 07 26. Postgiro 5 00 34 74. Formand: Niels Rosing-Schow. Forret ningsfører: Bette Thomas DEMS - Dansk Elektronmusik Selskab: Kontorfællesskab med DUT, Valkendorfsgade 3, 1151 København K. Tlf. (01) 15 07 26. Postgiro: l 57 62 75. Formand: Jesper Beckman. Tlf. (01) 32 3978.

Nr. 4 1987/88 62. årgang Løssalg kr. 30,-

INDHOLD

Nyt fra forlagene .......,.....................................s. 152

Kommentar

Poul Rosenbaum

Vedr. Jesper Beckmans:

Pejling...................................s. 153

Doras Ottesen

Åbent brev til Jan Jacoby................s. 153

Nekrolog

Erling Møldrup

Leif Christensen (12. jan, 1988) ......s. 154

Referater

Dansk Tonekunstner Forening.................s. 155

En Enetale om musik Poul Ruders

Fremad mod nutiden.......................s. 156

Palle Mikkelborg portræt Jesper Beckman

Gå ind i det....................................s. 159

Forårs-Tourné

Jesper Lutzhøft

Dansk Komponistforenings

Forårs-tourné.........................s. 164

""Helle Nacht""

Per Nørgård

Henimod en optimalt økonomisk signalsystematik. Vedr. violinkoncerten der uropfør es d. 22 marts af Sjællands Symfoniorkester dirigeret af Okko Kamu, solist

Anton Kontra..........................s. 166

Jesper Beckman

Efterskrift......................................s. 170

Tillæg

Super-sekvens.......................midtersiden