Indhold

Af
| DMT Årgang 62 (1987-1988) nr. 05 - side 175-175

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

Luciano Berio. (Foto: Guy Vivien).

Redaktion: Jesper Beckman (ansv.) Interimbestyrelse og redaktions-kommité: Hans Abrahamsen, Mogens Andersen (formand), Jens Brincker, Anders Beyer Christensen, Steen Pade. Redaktion og annonce-ekspedition: Valkendorfsgade 3, 1151 Kbh. K. Tlf. (01)150726. Tryk: Narayana Press, Gylling, 8300 Odder.

SSN 0106-5629. Årgangen omfatter seks numre. Løssalg: kr. 30.00 pr. nr. Årsabonnement (inkl. moms): kr. 140.00.

Annual subscription (outside Denmark): Dkr. 140.00 (incl. postage).

Udgiver: Det unge Tonekunstnerselskab i samarbejde med Dansk Komponistforening og Dansk Tonekunstnerforening.

Redaktionen opfordrer til indsendelse af manuskripter, men påtager sig kun ansvar for evt. retur, hvis svarporto er vedlagt. Eftertryk kun med kildeangivelse.

FORENINGERNE: Dansk Komponistforening: Kontor: Hverdage kl. 9-14. Valkendorfsgade 3, 1151 København K. Tlf. (01) 13 54 05. Postgiro 2 00 32 52. Formand: Mogens Winkel Holm. Sekretær: Kaethie Kirk. Dansk Tonekunstnerforening: Kontor og sekretariat: Hverdage kl. 10-15. Sekretær og juridisk rådgiver: Advokat Knud Lundblad, Badstuestræde 18, 1209 København K. Tlf. (01) 1261 26. Postgiro 2 23 50 99.

DUT - Det Unge Tonekunstnerselskab: Kontor: Tirs.-Fre. kl. 12-14. Valkendorfsgade 3, 1151 København K. Tlf. (01) 15 07 26. Postgiro 5 00 34 74. Formand: Niels Rosing-Schow. Forret ningsfører: Bette Thomas DEMS - Dansk Elektronmusik Selskab: Kontorfæliesskab med DUT, Valkendorfsgade 3, 1151 København K. Tlf. (01) 15 07 26. Postgiro: l 57 62 75. Formand: Jesper Beckman. Tlf. (01) 32 3978.

Nr. 5/6 1987/88 62. årgang Løssalg kr. 30,-

INDHOLD

Leder

Mogens Andersen

Fornuftskilsmisse...........................s. 176

Kommentar

Ivar Frounberg

Vedr. Per Nørgårds 'Henimod en optimalt økonomisk signalsystematik', med svar fra Per Nørgård og Jesper Beckman........................s. 177

Sovjets Komponistforening Erik Stahl

Sovjets stüle komponister...............s. 180

Musikalske Aktioner

Anne Rosing-Schow

Berlo som musikdramatiker.............s. 184

Umberto Eco

Eco în ascolto................................s. 186

Helle Nacht

Per Nørgård

Om 'Experiment'.............................s. 190

Svend Aaquist Johansen

Den fraktále flod............................s. 192

Ny chefdirigent

Per Wium

Leif Segerstam...............................s. 194

Festival Jubilæum

Jens Brincker

NUMUS 1978-1988.........................s. 196

NUMUS 1988.................................s. 200

3 Historier om animation Bent Lorentzen

Musik skal høres Anders Beyer Christensen

Undervisning i ny musik Jens Brincker

Ensemblet for ny musik...................s. 204

Poetisk billedkraft

Ståle Kleiberg

Om Hans Abrahamsens musik.........s. 206

Kropsmusik

Christer Irgens-Møller

Cecil Taylor...................................s. 210

Anmeldelser .............................................s. 216