Dansk Tonekunstnerforening

Af
| DMT Årgang 63 (1988-1989) nr. 01 - side 36-36

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

  • Annonce

    Unsound Festival
  • Annonce

    Annoncér hos Seismograf

DANSK TONEKUNSTNERFORENING afholder debatmøde om læseplanen for faget musik i Folkeskolen torsdag den 22. september kl. 16. Som indledere til mødet kommer undervisningsminister Bertel Haarder, der har taget det politiske initiativ til reformen af læseplanerne i Folkeskolen og Gymnasiet, professor Finn Egeland Hansen, der har været formand for læseplansudvalget i musik og desuden er formand for Statens Musikråd, og Kirsten Værgmann, der er formand for Folkeskolens Musiklærerforening. Der er gratis adgang og mulighed for at deltage i diskussionen for alle interesserede. Mødet foregår på Det kgl. danske Musikkonservatorium, Niels Brocksgade l, og det var altså torsdag den 22. september kl. 16.

KØBENHAVNS KONCERTSALE er et altid aktuelt emne. Miilionsbyens manglende musikfaciliteter har været en stående beklagelse i årtier, og den er blevet understreget af ikke mindst Musikhuset Aarhus, som demonstrerer betydningen af gode koncertsale for en by, der vil profilere sig kulturelt. Derfor må man regne med at få gode råd, når Musikhuset Aarhus' direktør, Poul Kock, onsdag den 12. oktober fortæller Overborgmester Egon Weidekamp og solofløjtenist Toke Lund Christiansen, hvad der skal gøres ved "koncertsalssituationen i København". Dansk Tonekunstnerforening arrangerer debatten, som finder sted på Konservatoriet d. 12. oktober kl. 16.

Annoncepriser for DMT:

Moduli Modul 2 Modul S Modul 4 Modul S Modulo

55 * 125 mm......................................kr. 424,-

87 * 125 mm (1/4 s.)..........................kr. 645,-

115 * 125 mm....................................kr. 810,-

175 * 125 mm (1/2 s.)........................kr. 1158,-

115 * 260 mm....................................kr. 1416,-

175 * 260 mm (1/1 s.)........................kr. 1979,-

Priserne er excl. moms og gælder ved levering af reproklart materiale. Evt. repro-arbejde betales særskilt

Rabat ved annoncering i 3 fortløbende nr.: 10%. Rabat ved annoncering i 6 fortløbende nr.: 20%.

Tryk: offset s/h. Raster 48 lin/cm.

Bagside 175 * 260 mm (1/1 s.)........................kr. 2310,- Oplag: 1500.

Annoncer bestilles hos DMT, Musikvidenskabeligt Institut, Klerkegade 2,1308 København K. Hf. 0115 07 26.

Årgang 63/1988-1989, nr. 01