dmt 62. årgang. 1987/88

Af
| DMT Årgang 63 (1988-1989) nr. 01 - side 19-19

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

dmt

62. årgang. 1987/88

REDAKTION:

Jesper Beckman (ansvarshavende)

REDAKTIONSKOMITE (nr. 5/6):

Hans Abrahamsen

Mogens Andersen

Jens Brincker

Anders Beyer Christensen

Steen Pade.

Annoncer: DMT, Valkendorfsgade 3,1151 København K. Tryk: Narayana Press, Gylling, 8300 Odder

Udgivet af:

DET UNGE TONEKUNSTNERSELSKAB

i samarbejde med Dansk Komponistforening Dansk Tonekunstnerforening og Dansk Elektronmusik Selskab

København 1988

DMT REGISTER 62. ÅRGANG 1987/88

Nr. l s. 1-68

Nr. 2 s. 69 - 124

Nr. 3 s. 125 - 148

Nr. 4 s. 149 - 172

Nr. 5/6 s. 173 - 220

Ved Bendt Viinholdt Nielsen

Enkelte komponister/værker

Beckman, Jesper: Gå ind i det! Samtale med Palle

Mikkelborg..................................................................159

- : Om at klinge igennem (II) (Samtale med Karlheinz

Stockhausen)...............................................................136

Eco , Umberto: Eco in ascolto (interview med Luciano Berio om opera og musikalske aktioner)....................186

Frounberg, Ivar: Erindringer, anekdoter og reflektioner

in memoriam Morton Feldman (nekrolog).................122

Holm, Peder: Om at skrive for børn, amatører - og professionelle......................................................................31

Irgens-M øller, Christer: Marilyn Mazur, Sirene og

magiker............................................................................4

Jessen, Thomas von: Zemlinsky: En modernist med

traditioner (En introduktion).......................................100

Kleiberg, Ståle: Poetisk billedkraft i musikalsk form. Omkring Hans Abrahamsens musik.................................206

Levinsen, Jakob: Siddharta som pligtstykke (om Per

Nørgårds opera på Det kgl. Teater)...............................55

Manford-Hansen, Hans Henrik: Zemlinsky: Eine floren-tinische Tragödie & Der Geburtstag der Infantin.......108

Mathiasen, Finn: Carl Nielsens forord til "Det uudslukkelige". Et korrigerende og supplerende notat.............. 17

Max, Michael: Tiefland. I Dovregubbens grube. Som det stiger frem (Aktion på Høvikodden med Henning Christiansen, Bjørn Nørgaard og Ernst Kretzer. Musik af Henning Christiansen)...................................57

Nørgård, Per: Henimod en optimalt økonomisk signalsystematik. Energi-teoretiske reflektioner udfra sidstesatsen af violinkoncerten "Helle Nacht" (1986-87). Med efterskrift af Jesper Beckman........... 166

- : "Experiment" (arbejdstitel på elektronisk værk)........... 190

Nørlyng, Ole : Opera mellem himmel og jord - eller et

teater fuldt af vellykkede misforståelser (om Poul

Ruders: Tycho)..............................................................60

Rosing-Schow, Anne: Berio som musikdramatiker............184

Rasmussen, Per Erland: Inori. Tilbedelse for en eller to solister og orkester (præsentation i anledning af opførelsen under Stockhausen-ugen i Odense 18.-26.9

1987).............................................................................40

Stahl, Erik: Chrennikov og Sovjets stille komponister......180

Aaquist Johansen, Svend: Den fraktále flod i den lyse nat (reaktion på Per Nørgårds violinkoncert "Helle Nacht")........................................................................192

Kirkemusik

Wendler, Merete: Én Gud - Én kirke - Én lovsang?............80

Amatørmusik/"Bred musik"

Bentzon, Johan: Om amatørmusikkens betydning...............87

Frandsen, John: Strøtanker om ny musik og "folkelighed"...............................................................................94

Holm, Peder: Om at skrive for børn, amatører - og

professionelle................................................................31

Mathiasen, Musse: Dansk amatørmusikliv. Et broget

spekter af organisationer...............................................91

Mouritsen, Knud: Musik er noget man spiller (et billede af amatørernes situation inden for instrumentalmu-sikområdet)....................................................................27

Sjøen, Gertie: Syng - syng - syng. Korbevægelsen -

hvorfor hvorhen..................................................20

Weil, Ebbe: Rytmisk amatørmusik................................ 90

Enkelte udøvere

Beckman, Jesper: Om at klinge igennem (I) (samtale med trompetisten Markus Stockhausen.............................131

Irgens-Møller, Christer: Cecil Taylor................................210

Møldrup, Erling: Et beskedent geni. Nekrolog over guitaristen Leif Christensen.................................................... 154

Wium.Per: Leif Segerstam (interview).............................194

Generelt om musik og musikliv

Beckman, Jesper: Pejling - en tekst skrevet til Pejling -

festivalen, Stockholm september 1987....................... 142

Beyer Christensen, Anders: Animation - undervisning i

ny musik......................................................................204

Brincker,Jens:N(JMUS 1978-1988-ettilbagblik........... 196

- : Det lysner for den nye musik på Det kgl. danske

Musikkonservatorium.................................................205

Lorentzen, Bent: Musik skal høres. Lidt om Paynter-

projektet i Århus 1986.................................................204

Lutzhøft, Jesper: Dansk Komponistforenings Forårs-turné 2.3. -8.5.1988 ....................................................164

Ruders, Poul: Fremad mod nutiden. En enetale om

musik...........................................................................156

Smith, Trine: Koncertlivet i København (om DUTs pub-likumssituation med udgangspunkt i bogen Koncert-livet i København)....................................................... 116

Werner, Sven Erik: Fra foregangsland til skræmmebillede. Det officielle danske indlæg på Cl AM's verdenskonference i København i september 1987................. 144

Rapporter

Beckman, Jesper: Om at klinge igennem (III) (rapport

fra Stockhausen-ugen i Odense).................................. 140

Brincker, Jens: NUMUS 1988 - festuge for den ny

musik...........................................................................200

Levinsen, Jakob: Den rige og den fatttige musik,

Numus 87 mellem vision og resignation..................... 115

Tengberg-Hansen, Birgit: Odense Symfoniorkester

i Spanien (rapport fra turné)..........................................77

Debat/kommentarer

Andersen, Mogens: Satisfaktion for Jægerbruden (vedr. Anders Beyer Christensen & Poul Aaby Sørensens artikel om Der Freischütz, DMT nr. 5 1986/87)...........74

Frounberg, Ivar: Vedr. Per Nørgårds "Henimod en optimalt økonomisk signalsystematik" DMT nr. 4 1987/88. Med flere indlæg af Per Nørgård, Ivar Frounberg og Jesper Beckman.................................... 177

Hvidtfelt Nielsen, Svend: Si, si! (vedr. Karl Aage Rasmussens artikel "Overlever historien?" DMT nr. 6 1986/87)........................................................................74

Ottesen, Doris: Åbent brev til musikanmelder ved

Politiken Jan Jacoby....................................................153

Pade, Steen: Vedr. Jakob Levinsens rapport "Den rige og den fattige musik" DMT nr. 2 1987/88 (med duplik til Steen Pade).................................................. 129

Rosenbaum, Poul: Vedr. Jesper Beckmans artikel

"Pejling" DMT nr. 3 1987/88...................................... 153

Holm, Peder: 3. sats af 4 sange for blandet kor til

tekst af J. P. Jacobsen....................................................36

Nørgård, Per: Super-sekvens...........................Tillæg til nr. 4

Noder, bøger og tidsskrifter

Nyt fra forlagene..................................................72,128, 152

Foltman, Bo: Anmeldelse af Dan Fog: N.W.Gade-Katalog. En fortegnelse over Gades trykte kompositioner (Kbh. 1986)................................................ 119

Maegaard, Jan: Anmeldelse af R. Wayne Shoaf:

The Schoenberg Discography (Berkeley 1986)..........216

- : Anmeldelse af Béla Bartók: Black Pocket-Book.

Skitser 1907-1922 (Budapest 1987)............................216

Skougaard, Kirsten: Anmeldelse af Anthony Beaumont:

Busoni. The Composer (London 1985)....................... 118

Smith, Trine: Koncertlivet i København (Kbh.1987)......... 116

Woetmann Christoffersen, Peter: Anmeldelser af Musik i Danmark på Christian IV's tid I-VII (noder) og Niels Krabbe: Træk af musiklivet i Danmark på Christian IV's tid (Kbh. 1988)....................................217

Plader

Nyt fra forlagene..........................................................72, 152

Foltmann, Bo: Anmeldelse af Niels W. Gade: The

Complete Symphonies (Stockholm Sinfonietta/

Neeme Järvi)......120

Woetmann Christoffersen, Peter: Anmeldelse af

Musik fra Christian IV's tid (4 CD'er).......................217

Diverse

Dansk Tonekunstner Forening, mødereferater..........130, 155

Andersen, Mogens: Fornuftskilsmisse (om adskillelsen af DUT og DMT).............................................. 176

Albumblad

Frandsen, John: Sommeraften (Jens August Schade)

for blandet kor a cappella..............................................96