Indhold

Af
| DMT Årgang 63 (1988-1989) nr. 01 - side 1-1

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

  • Annonce

    Unsound Festival
  • Annonce

    Annoncér hos Seismograf

Forsidebillede (Foto: Morten Juhl)

Redaktion: Mogens Andersen (ansv.), Jens Brincker, Anders Beyer Christensen, Bertel Krarup

Redaktion og ekspedition: Musikvidenskabeligt Institut, Klerkegade 2, 1308 København K. Tlf. 01 15 07 26 Lay-out: Uni Mac, Egebakken 5, Postboks 139, 3520 Farum Tryk: Werk's OFFSET, Sjællandsgade 6-8, 8000 Århus C. ISSN 0106-5629 Årgangen omfatter seks numre Løssalg: kr. 30,00 pr. nr. Årsabonnement (incl. moms): kr. 140,00

Annual subscription (outside Denmark): Dkr. 140,00 (incl postage)

Udgiver: Foreningen Dansk Musiktidsskrift. Bestyrelse: Steen Pade, DUT, (formand), Svend Nielsen, AUT, Per Erland Rasmussen, FUT DUT - Det Unge Tonekunstnerselskab: Valkendorfsgade3,1151 København K. Tlf. 01 91 01 09, tirsdag 11 -13. Giro 5 0034 74. Formand: Niels Rosing-Schow. Forretningsfører: Bette Thomas FUT - Fyns Unge Tonekunstnerselskab: Postbox 1116,5100 Odense C. Tlf. 091313 72. Formand: Bertel Krarup. Forretningsfører: Anette Blauenfeldt AUT - Aarhus Unge Tonekunstnere: Formand: John Frandsen. H.C. Andersensvej 10, 8230 Åbyhøj. Tlf. 06 20 11 60. Forretningsfører: Charlotte Schiøtz Tlf. 05 78 12 60

Nr. l 1988/89

63. årgang

Eftertryk kun med kildeangivelse

INDHOLD

l sandhedens tjeneste. Stockhausens "Montag aus Licht" urop-ført i Milano. Jakob Levinsen.................................................... 3

Femten år med fire troldmænd - portræt af Kontra Kvartetten. Steen Chr. Steensen................................................................... 7

Japansk musik på Lerchenborg slot. Rapport fra Lercehnborg Musikdage 1988. Anders Beyer Christensen............................. 13

Bentzon netop nu - »... den normsprængende enklave ...«.

Et interview med Niels Viggo Bentzon. Bertel Krarup............ 16

Møde med Sofia Gúbajdulina. Jens Brincker............................ 26

De mægtige tre fra Moskva: Edison Denisov, Sofia Gubaj-

dulina og Alfred Schnittke på plade. Jens Brincker.................. 28

REDAKTIONELT STOF

Leder: Så er det læsernes tur. Mogens Andersen....................... 2

Næste nummer af DMT............................................................. 2

Vor egen verden. Red................................................................ 12

AUT, DUT & FUT

Festival i Århus: AUT. abc........................................................ 10

Jubilæum i Odense: FUT. abc................................................... 10

Ny profil for DUT. jeb............................................................... 11

ANMELDELSER

Ny Stockhausen-biografi. Jakob Levinsen................................ 34

Års Nova på CD. Mogens Helmer Petersen.............................. 35

NOTER

Dansk Tonekunstnerforening

36

Årgang 63/1988-1989, nr. 01